PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Vlákno do betónu KALCIFIL dodáva Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.

15.12.2017 | Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. uzavrel dohodu o spolupráci v rámci dodávania vlákna do betónu Kalcifil so spoločnosťou Metrostav, a.s.. Štrižové vlákno do betónu kalcifil bolo použité pri výstavbe železničného tunela.

Spoločnosť Fatra a.s. získala významné ocenenie Ontex

13.12.2017 | Firma Fatra a.s. v rámci segmentu paropriepustných fólií získala ocenenie Ontex v kategórií „Udržateľnosť“.

Plasty Gabriel: CADMOULD® 3D-F má nový design

11.12.2017 | CADMOULD® 3D-F predviedol nový design a nové uživateľské rozhranie Cadmould verzie 10. Nový dizajn sa neobmedzuje iba na vizuálne prednosti, ale tiež aj na vysokú úroveň použiteľnosti.

Aktuálne zmeny vo firme Šlechta a.s.

08.12.2017 | Firma Šlechta a.s. zmenila právnu formu a zlúčila sa so spoločnosťou AAKON Capital Management s.r.o

Firma Resinex má novú web stránku

06.12.2017 | Resinex dodáva cez 10 000 typov materiálov z takmer všetkých polymérov. Resinex sa môže pochváliť vylepšenou webovou stránkou.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
 
 
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom

Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom

Rakúska firma Meusburger, svetový líder v oblasti výroby vysoko presných normálií, pripravila v novembri pre svojich zákazníkov v Hniezdnom pri Starej Ľubovni jednodňový program. Okrem zaujímavých prednášok na témy vstrekovacích foriem a nástrojov nechýbal priestor pre rozhovory s odborníkmi z firmy Meusburger. Akcie sa zúčastnilo asi 40 ľudí.

Úvodom privítal prítomných Miroslav Horna, vedúci predaja pre český a slovenský trh, kde predstavil Meusburger ako top firmu, špecialistu na výrobu normálií, ktorá má zákazníkov po celom svete. Prezentoval jej zameranie, dosiahnuté míľniky a rozvoj. Jedno z tajomstiev výrobkov firmy Meusburger spočíva v kvalitnom žíhaní ocele, čo predstavuje jej následné opracovanie s nízkou deformáciou. Celková denná kapacita je cca 240 t ocele za deň v troch žíhacích peciach.

Meusburger disponuje najväčším skladom o rozlohe 24.000 m2 a garantuje najkratšie dodacie lehoty. Minulý rok otvoril Meusburger nový výrobný závod Lingenau a v tomto roku v lete vybudoval nový automatický sklad malých dielov s 32 000 boxmi po 50 kg.

Jednotlivé novinky Meusburger z oblasti foriem a lisovacej techniky prezentoval Andrej Török.

 

Zákaznícky deň Meusburger: prednášacia miestnosť v Hniezdnom
   obr. 1: Zákaznícky deň Meusburger: prednášacia miestnosť v Hniezdnom

 

Pre výrobcov foriem bola tiež určite zaujímavá prednáška o simulačnom programe VISI, ktorý je určený na efektívnu konštrukciu a výrobu foriem a lisovacích nástrojov. O tejto téme rozprávali Ľuboš Gajdoš a Dušan Barna zo spoločnosti Nexnet, ktorá tento softvér na našom trhu dodáva.

O prevádzke, údržbe a opravách vstrekovacích foriem hovoril Lubomír Zeman zo spoločnosti Plast Form Service I.M. spol. s r.o. To najdôležitejšie z jeho prednášky je, že nie vždy platí, že nižšia vstupná obstarávacia cena príslušnej vstrekovacej formy má priamo úmerný vplyv na nižšiu cenu výlisku. S dobrou znalosťou aktuálnych trendov v oblasti údržby foriem sa dajú významne znížiť náklady na údržbu, predĺži sa doba periódy medzi plánovanou preventívnou údržbou, predĺži sa životný cyklus formy a obmedzí vznik a výskyt výrobných vád výliskov, súvisiacich s konštrukciou a prevedením vstrekovacej formy. Celková cena formy sa stanoví až v okamihu, kedy ide forma do šrotu.


Lubomír Zeman zo spoločnosti Plast Form Service I.M. spol. s r.o.
   obr. 2: Lubomír Zeman zo spoločnosti Plast Form Service I.M. spol. s r.o.


V poslednej prednáške odznela prezentácia konštrukcie foriem na plasty a gumu za podpory, ktorú viedol Juraj Pittner zo spoločnosti CAD a CAM Cimatron. V poobedných hodinách nasledoval priestor na diskusie a v závere dňa si mohli prítomní atraktívnou formou vidieť prierez histórie a súčasnosti liehovarníctva a vychutnať si zábavný program v areáli Nestville Distillery.

Meusburger Georg GmbH & Co KG »

20.11.2017
autor: red.
 
 
 
Fotogaléria článku
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
Meusburger pripravil pre zákazníkov stretnutie v Hniezdnom
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | PET materiál
14.12.2017

 
 

Kúpa | Veľké vrecia/tašky
13.12.2017

 
 

Predaj | Plastová drť
12.12.2017

 
 

Predaj | Brúsenie HDPE PE PP
12.12.2017

 
 
 

Predaj | PC/ASA Mix
12.12.2017

 
 

Predaj | Bralen RB 03-23
11.12.2017

 
 
 

Spolupráca | Aglomerátor
11.12.2017

 
 
 
Výstavy
Erbil 5P

14.12.2017 | Plastikársky veľtrh.

Plastics Vietnam 2018

10.01.2018 | Medzinárodná plastikárska výstava.

EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO