PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Lepším plánovaním výroby k splneným termínom

20.11.2017 | AJ VY TO POZNÁTE? Stojíte ráno pred otázkami: Čo všetko máme dnes vyrobiť? Stihneme to? Máme všetok materiál? Budeme potrebovať kooperácie? Máme dostatočne vyťažené stroje?

Rýchle a presné kalkulácie

15.11.2017 | Často počujeme vo firmách podobné vyjadrenia: "Máme presné kalkulácie" a "Kalkulujeme rýchlo a flexibilne" - Realita je ale veľakrát iná...

PlasticPortal.eu sponzorom modelárskej súťaže Cena primátora mesta Nitra 2017

13.11.2017 | Minulý mesiac sa v Nitre uskutočnila najväčšia modelárska súťaž v regióne, venovaná plastikovému a papierovému modelárstvu.

Doprava zdarma cez nákup na e-shope Techni-Trade s.r.o.

10.11.2017 | Využite túto príležitosť obstarať si tovar v kľude a pohode cez e-shop.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

08.11.2017 | Prehľad noviniek - november 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Meranie farby a lesku výliskov z termoplastov, 2. časť
Meranie farby a lesku výliskov z termoplastov, 2. časť
 
 
Meranie farby a lesku výliskov z termoplastov, 2. časť

Meranie farby a lesku výliskov z termoplastov, 2. časť

Pokračovanie článku p. Lubomíra Zemana zo dňa 28.8.2017.

 

MĚŘENÍ BARVY A LESKU – ZDROJE SVĚTLA

Pro kolorimetrická vyhodnocování se používají tabelované hodnoty standardizovaných světelných zdrojů definovaných mezinárodní komisí pro osvětlení CIE.

Světelný zdroj je určen určen parametrem spektrální intenzita vyzařování. Tento parametr v podstatě udává, pro spektrum vlnových délek viditelného světla, intenzitu vyzařování v závislosti na vlnové délce.

Pro denní osvětlení jsou určeny zdroje D50 , D65 , D70, přičemž číslo za písmenem D určuje tzv. teplotu chromatičnosti, zdroj D50 má takovou barevnost jako absolutně černé těleso při teplotě 5 000 K, atd.

Standardizované jsou i jiné zdroje světla, například žárovka, označení A; zářivky, označení F a další.   

Nastavení na spektrofotometru světelný zdroj, například D65, znamená, že do výpočtů kolorimetrických parametrů se dosadí tabelované hodnoty spektrální intenzity vyzařování standardizovaného zdroje D5 a ne, že v přístroji svítíme zdrojem D65, stále je to, jak již bylo uvedeno, halogenová žárovka nebo LED dioda.  

 

MĚŘENÍ BARVY A LESKU – POZOROVATEL

Vjem barvy vzniká až analýzou určitých podnětů zaslaných z našeho oka do mozku. Podněty jsou signály z fotoreceptorů, které jsou stimulovány dopadajícím světlem.

V oku máme čtyři druhy fotoreceptorů, které v podstatě vidí černobíle. Dále v oku máme tři druhy čípků β, γ, ρ citlivé na červenou, zelenou a modrou oblast viditelného záření.

Komise CIE definovala dva standardizované pozorovatele, dvoustupňového 2°a desetistupňového 10 °. Každého pomocí tří funkcí, které jsou nazývány trichromatičtí činitelé a byly získány experimentálně.

 

MĚŘENÍ BARVY A LESKU – KOLORIMETRICKÉ PARAMETRY

V předešlých kapitolách jsme definovali objekt pomocí reflexního spektra, zdroj spektrální intenzitou vyzařování a pozorovatele pomocí trichromatických činitelů.

Z uvedených údajů se vypočítají trichromatické hodnoty v osách x, y, z, což nám v podstatě říká, jak velkou odezvu u pozorovatele způsobí světlo odražené od objektu. Vypočtené parametry se převedou na souřadnice barvového prostoru nebo roviny CIE – L ; a ; b :

L – parametr měrné světlosti – určuje, jestli se jedná o barvu světlou nebo tmavou

a – na ose a jsou barvy od zelené po červenou

b – na ose b jsou barvy od modré po žlutou


Všem barvám, které jsme schopni vnímat v barvovém prostoru umíme přiřadit konkrétní souřadnice.

Porovnání dvou barev je možné výpočtem vzdálenosti v tomto prostoru.

Vzdálenost se nazývá barvová odchylka Δ E.

Ze souřadnic a ; b je možno vypočítat chromu C , která definuje pestrost barvy a zvětšuje se vzdáleností od osy L.

Odstín h je určen úhlem ; barvy na úhlové čáře mají stejnou chromu, stejnou pestrost a mění se jejich odstín.

Barvy na radiálním paprsku C jsou barvy se stejným odstínem, ale mají různou pestrost.

 
    CIE barvový prostor L ; a ; b

 

MĚŘENÍ BARVY A LESKU – METAMERIE

Receptory β, γ, ρ v lidském oku mají každý jinou spektrální citlivost, což znamená, že světla různých vlnových délek různě intenzivně vybudí odezvu čípku.

Principem metamerie je, že různý spektrální produkt vybudí stejnou odezvu fotoreceptorů.

Příklad metamerie – dva vzorky s různou spektrální reflektancí, schopností odrážet dopadající světlo o dané vlnové délce jsou osvětleny standardizovaným zdroje D65, denní světlo. Přesto, že vzorky mají různý spektrální obraz, v receptorech β, γ, ρ vybudí stejnou odezvu a dva různě barevné objekty se nám jeví jako stejně barevné.

Při změně osvětlení, například běžnou žárovkou s wolframovým drátkem, standardní zdroj A se již vjemově barevně rozliší.  

 

MĚŘENÍ BARVY A LESKU – SVĚTELNÉ KABINY

Světelné kabiny slouží k porovnání barevných odchylek výstřiků pod daným typem standardního zdroje světla.

Jsou vhodné při měření tam, kde je nutno dosáhnout vysokou shodu výroby dílů, výstřiků vzhledem k požadovanému barevnému odstínu, včetně reprodukovatelnosti barevného odstínu, bez metamerie.

Komory jsou vybaveny různými kombinacemi standardních zdrojů světla, například:

D65 ( day light ), 2 x 36 W-zářivky / F11 ( shop light ), 2 x 36 W-zářivky / D50 ( day light ), 2 x 36 W-zářivky / F/A , 8 x 40 W-žárovky / F/A , 4 x 40 W-žárovky / UV light, atd.

 

MĚŘENÍ BARVY A LESKU – PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI

Spektrofotometr – pro porovnávací měření musí obě strany vždy používat přístroje o stejné geometrii měření a měly by měřit i stejným typem přístroje, od stejného výrobce, protože přenosné přístroje od různých výrobců mají různě velké průměry měřících otvorů a tedy zabírají různě velké měřící pole

Místo měření – pro zajištění relativní shody měření je nutno na výstřiku vždy přesně určit místo měření, abychom minimalizovali vliv jakosti povrchu, geometrie povrchu a technologické vlivy při vstřikování, zejména lokální tlakovou odezvu ve fázi dotlaku

Zákaznický měrový standard – zákazník výrobci výstřiků předává pro základní měření standard, což je destička v dané barvě a může být opatřena sekcemi a různou jakostí povrchu – desény; problémem velmi často je, že standardy jsou vyrobeny z PP a ne z konkrétního vstřikovaného materiálu

Ne vždy je jasné a určené, že na obou stranách je stejný standard L;a;b;stejná jakost povrchu, stejné místo měření; stejný přístroj, atd.

Způsoby měření – výrobci přístrojů mají různé požadavky na způsoby používání svých zařízení – například při měření ploch s desénem ručním přístrojem otáčet o 360° °, počet měření, atd.

Vliv prostředí – teplota, relativní vlhkost, UV záření, atd., dále navlhavost materiálů výstřiků, stárnutí výstřiků, změna obsahu krystalického podílu u částečně krystalických polymerů, distribuce plniva ve výstřicích z kompozitů s termoplastickou matricí

Použití barevných koncentrátů – reprodukovatelnost barevného odstínu, dávkování barevných koncentrátů – volumetrické, hmotnostní, distribuce barevného koncentrátu ve výstřiku, atd.

Měření ve světelných kabinách – jednoznačná výhoda, při měření se stejným standardním zdrojem světla a to na obou stranách – výrobce x zákazník  

Metamerie – zabránění vzniku tohoto jevu – definice a provádění měření ve světelných kabinách


Příklady kontrolního protokolu při dodání barevného koncentrátu – barevný koncentrát, jeho odchylky nesmí být větší než dohodnuté hodnoty:

 

 
 

1. část »

4.9.2017
autor: LUBOMÍR ZEMAN, PLAST FORM SERVICE, s.r.o., foto ilustr. - Anamet
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 

Predaj | PPC regranulát
20.11.2017

 
 

Kúpa | Drť ABS natur
20.11.2017

 
 
 

Predaj | ABS drť čierna
17.11.2017

 
 

Predaj | ABS drť šedá
17.11.2017

 
 

Predaj | GRIVORY drť šedá
17.11.2017

 
 

Predaj | GRIVORY drť žltá
17.11.2017

 
 

Predaj | PP GF 30
17.11.2017

 
 
 
Výstavy
DMP 2017

28.11.2017 | 19. Medzinárodný veľtrh pre formy, spracovanie kovov, plasty, balenie a gumu.

Plast Eurasia 2017

06.12.2017 | 27. medzinárodný plastikársky veľtrh v Istanbule

FESPA Eurasia 2017

07.12.2017 | FESPA je globálna udalosť pre sieťotlač, digitálnu tlač a textilnú tlač.

Arabiamold

11.12.2017 | Formy a nástroje.

PLASTIVISION ARABIA

11.12.2017 | Plastikársky veľtrh pre plasty, obaly a tlač.

Erbil 5P

14.12.2017 | Plastikársky veľtrh.

Plastics Vietnam 2018

10.01.2018 | Medzinárodná plastikárska výstava.

EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.