PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zájazd na veľtrh FAKUMA Friedrischafen - posledné voľné miesta!

20.09.2017 | Slovenský plastikársky klaster a Trenčianska regionálna komora SOPK organizuje spoločnú návštevu veľtrhu FAKUMA 2017 v meste Friedrichshafen (17-19.10.2017)

Kuehne + Nagel zabezpečí služby pre nové logistické centrum spoločnosti Považský cukor

19.09.2017 | Spoločnosť Považský cukor, najväčší producent cukru na Slovensku, si vybral spoločnosť Kuehne + Nagel na riadenie prevádzky nového logistického centra v Dubnici nad Váhom.

Anamet na MSV 2017 v Brne predstaví novinky z oblasti skúšobnej techniky

18.09.2017 | Vážení obchodní priatelia, od 9. do 13. októbra 2017 sa v Brne uskutoční 59. medzinárodný strojársky veľtrh. Radi by sme Vás pozvali na náš stánok č. 10 v pavilóne C.

Konštrukčné termoplasty Asahi KASEI nové v portfóliu spoločnosti Radka International s.r.o.

15.09.2017 | ASAHI KASEI EUROPE GmbH vymenovala spoločnosť Radka International s.r.o. za distribútora vybranej skupiny svojich konštrukčných termoplastov pre región Strednej a Východnej Európy. Začiatok tejto spolupráce odráža zvyšujúci sa dopyt po tejto skupine materiálov predovšetkým zo strany automobilového priemyslu. Spoločným cieľom je ponúkať vysoko kvalitné produkty spoločne s nadštandardnou úrovňou služieb a poradenstva.

PBT Rožnov pozýva na Medzinárodný strojárenský veľtrh 2017

13.09.2017 | PBT Rožnov p.R., s r.o. srdečne pozýva na návštevu ich expozície na Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu, kde predstaví zaujímavé produkty zo svojho sortimentu.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Meranie farby a lesku výliskov z termoplastov, 2. časť
Meranie farby a lesku výliskov z termoplastov, 2. časť
 
 
Meranie farby a lesku výliskov z termoplastov, 2. časť

Meranie farby a lesku výliskov z termoplastov, 2. časť

Pokračovanie článku p. Lubomíra Zemana zo dňa 28.8.2017.

 

MĚŘENÍ BARVY A LESKU – ZDROJE SVĚTLA

Pro kolorimetrická vyhodnocování se používají tabelované hodnoty standardizovaných světelných zdrojů definovaných mezinárodní komisí pro osvětlení CIE.

Světelný zdroj je určen určen parametrem spektrální intenzita vyzařování. Tento parametr v podstatě udává, pro spektrum vlnových délek viditelného světla, intenzitu vyzařování v závislosti na vlnové délce.

Pro denní osvětlení jsou určeny zdroje D50 , D65 , D70, přičemž číslo za písmenem D určuje tzv. teplotu chromatičnosti, zdroj D50 má takovou barevnost jako absolutně černé těleso při teplotě 5 000 K, atd.

Standardizované jsou i jiné zdroje světla, například žárovka, označení A; zářivky, označení F a další.   

Nastavení na spektrofotometru světelný zdroj, například D65, znamená, že do výpočtů kolorimetrických parametrů se dosadí tabelované hodnoty spektrální intenzity vyzařování standardizovaného zdroje D5 a ne, že v přístroji svítíme zdrojem D65, stále je to, jak již bylo uvedeno, halogenová žárovka nebo LED dioda.  

 

MĚŘENÍ BARVY A LESKU – POZOROVATEL

Vjem barvy vzniká až analýzou určitých podnětů zaslaných z našeho oka do mozku. Podněty jsou signály z fotoreceptorů, které jsou stimulovány dopadajícím světlem.

V oku máme čtyři druhy fotoreceptorů, které v podstatě vidí černobíle. Dále v oku máme tři druhy čípků β, γ, ρ citlivé na červenou, zelenou a modrou oblast viditelného záření.

Komise CIE definovala dva standardizované pozorovatele, dvoustupňového 2°a desetistupňového 10 °. Každého pomocí tří funkcí, které jsou nazývány trichromatičtí činitelé a byly získány experimentálně.

 

MĚŘENÍ BARVY A LESKU – KOLORIMETRICKÉ PARAMETRY

V předešlých kapitolách jsme definovali objekt pomocí reflexního spektra, zdroj spektrální intenzitou vyzařování a pozorovatele pomocí trichromatických činitelů.

Z uvedených údajů se vypočítají trichromatické hodnoty v osách x, y, z, což nám v podstatě říká, jak velkou odezvu u pozorovatele způsobí světlo odražené od objektu. Vypočtené parametry se převedou na souřadnice barvového prostoru nebo roviny CIE – L ; a ; b :

L – parametr měrné světlosti – určuje, jestli se jedná o barvu světlou nebo tmavou

a – na ose a jsou barvy od zelené po červenou

b – na ose b jsou barvy od modré po žlutou


Všem barvám, které jsme schopni vnímat v barvovém prostoru umíme přiřadit konkrétní souřadnice.

Porovnání dvou barev je možné výpočtem vzdálenosti v tomto prostoru.

Vzdálenost se nazývá barvová odchylka Δ E.

Ze souřadnic a ; b je možno vypočítat chromu C , která definuje pestrost barvy a zvětšuje se vzdáleností od osy L.

Odstín h je určen úhlem ; barvy na úhlové čáře mají stejnou chromu, stejnou pestrost a mění se jejich odstín.

Barvy na radiálním paprsku C jsou barvy se stejným odstínem, ale mají různou pestrost.

 
    CIE barvový prostor L ; a ; b

 

MĚŘENÍ BARVY A LESKU – METAMERIE

Receptory β, γ, ρ v lidském oku mají každý jinou spektrální citlivost, což znamená, že světla různých vlnových délek různě intenzivně vybudí odezvu čípku.

Principem metamerie je, že různý spektrální produkt vybudí stejnou odezvu fotoreceptorů.

Příklad metamerie – dva vzorky s různou spektrální reflektancí, schopností odrážet dopadající světlo o dané vlnové délce jsou osvětleny standardizovaným zdroje D65, denní světlo. Přesto, že vzorky mají různý spektrální obraz, v receptorech β, γ, ρ vybudí stejnou odezvu a dva různě barevné objekty se nám jeví jako stejně barevné.

Při změně osvětlení, například běžnou žárovkou s wolframovým drátkem, standardní zdroj A se již vjemově barevně rozliší.  

 

MĚŘENÍ BARVY A LESKU – SVĚTELNÉ KABINY

Světelné kabiny slouží k porovnání barevných odchylek výstřiků pod daným typem standardního zdroje světla.

Jsou vhodné při měření tam, kde je nutno dosáhnout vysokou shodu výroby dílů, výstřiků vzhledem k požadovanému barevnému odstínu, včetně reprodukovatelnosti barevného odstínu, bez metamerie.

Komory jsou vybaveny různými kombinacemi standardních zdrojů světla, například:

D65 ( day light ), 2 x 36 W-zářivky / F11 ( shop light ), 2 x 36 W-zářivky / D50 ( day light ), 2 x 36 W-zářivky / F/A , 8 x 40 W-žárovky / F/A , 4 x 40 W-žárovky / UV light, atd.

 

MĚŘENÍ BARVY A LESKU – PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI

Spektrofotometr – pro porovnávací měření musí obě strany vždy používat přístroje o stejné geometrii měření a měly by měřit i stejným typem přístroje, od stejného výrobce, protože přenosné přístroje od různých výrobců mají různě velké průměry měřících otvorů a tedy zabírají různě velké měřící pole

Místo měření – pro zajištění relativní shody měření je nutno na výstřiku vždy přesně určit místo měření, abychom minimalizovali vliv jakosti povrchu, geometrie povrchu a technologické vlivy při vstřikování, zejména lokální tlakovou odezvu ve fázi dotlaku

Zákaznický měrový standard – zákazník výrobci výstřiků předává pro základní měření standard, což je destička v dané barvě a může být opatřena sekcemi a různou jakostí povrchu – desény; problémem velmi často je, že standardy jsou vyrobeny z PP a ne z konkrétního vstřikovaného materiálu

Ne vždy je jasné a určené, že na obou stranách je stejný standard L;a;b;stejná jakost povrchu, stejné místo měření; stejný přístroj, atd.

Způsoby měření – výrobci přístrojů mají různé požadavky na způsoby používání svých zařízení – například při měření ploch s desénem ručním přístrojem otáčet o 360° °, počet měření, atd.

Vliv prostředí – teplota, relativní vlhkost, UV záření, atd., dále navlhavost materiálů výstřiků, stárnutí výstřiků, změna obsahu krystalického podílu u částečně krystalických polymerů, distribuce plniva ve výstřicích z kompozitů s termoplastickou matricí

Použití barevných koncentrátů – reprodukovatelnost barevného odstínu, dávkování barevných koncentrátů – volumetrické, hmotnostní, distribuce barevného koncentrátu ve výstřiku, atd.

Měření ve světelných kabinách – jednoznačná výhoda, při měření se stejným standardním zdrojem světla a to na obou stranách – výrobce x zákazník  

Metamerie – zabránění vzniku tohoto jevu – definice a provádění měření ve světelných kabinách


Příklady kontrolního protokolu při dodání barevného koncentrátu – barevný koncentrát, jeho odchylky nesmí být větší než dohodnuté hodnoty:

 

 
 

1. část »

4.9.2017
autor: LUBOMÍR ZEMAN, PLAST FORM SERVICE, s.r.o., foto ilustr. - Anamet
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | Regranulát LDPE
21.09.2017

 
 

Predaj | Regranulát
21.09.2017

 
 

Predaj | Nôž PIOVAN RN2030
21.09.2017

 
 

Predaj | Nôž Profing
21.09.2017

 
 

Predaj | DRŤ ABS
21.09.2017

 
 
 
 

Predaj | Technické plasty
20.09.2017

 
 

Kúpa | Xenoy XR 100
20.09.2017

 
 
 
Výstavy
EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.

TUBE SOUTHEAST ASIA 2017

19.09.2017 | 11. medzinárodný veľtrh pre výrobcov rúr a potrubí pre juhovýchodnú Áziu.

COMPOSITES EUROPE 2017

19.09.2017 | 12. Európsky veľtrh a fórum kompozitných materiálov, technológií a aplikácií.

T-PLAST

20.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

Plastex Uzbekistan

20.09.2017 | Medzinárodný veľtrh pre spracovanie plastov a gumy.

PACK EXPO Las Vegas

25.09.2017 | Veľtrh pre obalový priemysel.

Interplas 2017

26.09.2017 | Interplas je najväčšia výstava pre plastikársky priemysel vo Veľkej Británii na pokrytie všetkých výrobných procesov, technológií a služieb v plastikárskom priemysle.