PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Nové možnosti výroby čiastočne a plne fluorovaných plastov

23.01.2017 | Vďaka novému technologickému centru teraz spoločnosť SIMONA dokáže vyrábať čiastočne fluórované materiály v ďalších rozmeroch.

Nová batéria pre páskovače STRAPEX

20.01.2017 | Ručný páskovač STRAPEX STB slúži na páskovanie predmetov rôznych veľkostí pomocou polypropylénovej PP alebo PET pásky.

Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuality > MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2012
MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2012
 
 

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2012

Dňa 22. 5. 2012 o 16.00 hod., bol slávnostne otvorený v pavilóne K – Kongresovej hale 19. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, ktorého súčasťou sú výstavy EUROWELDING, CAST-EX, CHEMPLAST, EMA a STAVMECH - LOGITECH.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili minister hospodárstva SR pán Tomáš Malatinský, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR pán Pavol Pavlis, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja pán Vladislav Borík, prednostka Obvodného Úradu v Nitre Katarína Miškovičová, primátor mesta Nitra a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvonč, prezident Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky pán Milan Cagala, generálny riaditeľ Veletrhy Brno, a.s. pán Jiří Kuliš, riaditeľ archeologického ústavu v Nitre pán Matej Rutkai a riaditeľ Agrokomplexu-Výstavníctvo Nitra š.p. pán František Ďurkovič  a zástupcovia spolupracujúcich organizácií a zväzov (Prvá zváračská, a.s., Republiková únia zamestnávateľov, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií SR, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Krajské riaditeľstvo hasičského zboru).

Večer o 18.00 hod. sa uskutočnilo v areáli výstaviska v pavilóne K slávnostné odovzdávanie cien.

 

Ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2012 získali:

 

Ing. Ladislav Tánczos - S ARMAT, Šaľa za exponát Čerpací agregát RE-ENTRY od výrobcu Ing. Ladislav Tánczos - S ARMAT, Šaľa

 

Strojnícka fakulta STU, Bratislava za exponát Autonómny mobilný robot s Melanum podvozkom od výrobcu Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

 

COMMERC SERVICE s.r.o. Prešov za exponát Multivrstvový PVD povlak - DUPLEX VARIANTIC od výrobcu ProTech Coatings eifeler s.r.o. Prešov

 

Cenu za  najkrajšiu expozíciu získal:

Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s., Tisovec

 

Cenu výstavy EUROWELDING získal:

VAW WELDING s.r.o. Sučany za exponát Kempact RA zvárací zdroj od výrobcu KEMPPI OY, LAHTI - FINLAND

 

Cenu výstavy CHEMPLAST získal:

PROFING Piešťany, spol. s r.o., Piešťany za exponát Drvič - Shredder - Alligátor A11 - 260/350 od výrobcu  PROFING Piešťany, spol. s r.o., Piešťany

 

Cenu výstavy EMA získal:

AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o., Považská Bystrica  za Prístroj na meranie tvarových odchýlok kruhovitosti, valcovitosti, kuželovosti a priamosti MUK-F 300PC od výrobcu AQUASTYL SLOVAKIA s.r.o. Považská Bystrica

 

Čestné uznanie MSV 2012 získali:

KÜHTREIBER, s.r.o., Třebíč, Česká republika za exponát Svařovací invertor FENIX od výrobcu KÜHTREIBER, s.r.o., Třebíč, Česká republika     

 

Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Banská Bystrica  za exponát Komplexný sortiment mobilných stavebných strojov od výrobcu Caterpillar Inc., USA

 

Súťaž o „Strojársky výrobok roka 2011"

Súťaž vyhlásil Zväz strojárskeho priemyslu SR a jeho nezávislá hodnotiteľská komisia vyhodnotila na svojom zasadaní 3 najlepšie výrobky vyrobené v  roku 2011. Titul „Strojársky výrobok roka 2011" bol udelený včera, 22. mája 2012 na slávnostnom Spoločenskom večere.

Cieľom súťaže o „Strojársky výrobok roka 2011" bolo vyhodnotiť najlepšie strojárske výrobky za rok 2011 vyrobené na Slovensku, verejne ich oceniť medailou a tým propagovať výrobné a predajné aktivity slovenských výrobcov.

 

Oceneným výrobkami sú:

(ocenenia sú rovnocenné, bez poradia)

 

Zariadenie na špirálové nanášanie profilu pre výrobu autopláštov  (Strip Winding Machine)

Výrobca: Konštrukta - Industry, a.s.  Trenčín

Vysoko presný rekuktor TS 225

Výrobca: SPINEA, s.r.o. Prešov

 

Viper SD-4

(celokovové dvojmiestne ultraľahké lietadlo)

Výrobca: TOMARK, s.r.o., Prešov

 

Súťaž o „Inovatívny čin roka 2011"

V rámci hodnotenia boli vyhodnotené a ocenené výrobky prihlásené do súťaže „Inovatívny čin roka 2011", ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR a agentúra SIEA. Hodnotiteľská komisia brala do úvahy novosť produktu, procesu, služby a na originalitu. Prihliadala na prínos pre spotrebiteľa, vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, národné hospodárstvo a ekológiu.

 

            Súťaž bola organizovaná v štyroch kategóriách: výrobková inovácia, technologická inovácia, inovácia služby (netechnologický proces) a medzinárodná kooperácia.

 

V kategórii Výrobková inovácia cenu získal:

Výskumný ústav chemických vlákien vo Svite za „Polypropylénové vlákno KALCIL-MIKRO, resp. -NANO".

 

V kategórii Technologická inovácia cenu získal:

Univerzál Slovakia, s.r.o. za „kapilárne rohože INFRACLIMA". 

V kategórii Inovácia služieb cenu získal:

Mestský úrad Turčianske Teplice za „elektronický prieskum verejnej mienky (eReferendum)".         

 

V kategórii Medzinárodná kooperácia cenu získal:

Sylex za „Unikátne  monitorovacie  bezpečnostné systémy využívajúce hig-tech optovláknové snímače".

 

Minister hospodárstva SR sa rozhodol udeliť mimoriadne ocenenie pánovi Marianovi Katerinčinovi, ktorý podniká pod značkou SAGA za technológiu SAGARYT.

 

Keďže v kategórii výrobková inovácia  bola veľká vyrovnanosť súťažných návrhov, rozhodla sa Hodnotiaca komisia udeliť aj tri Čestné uznania Hodnotiacej komisie   spoločnostiam:

  • VUKI a. s. Bratislava
  • Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút Slovenskej republiky
  • Transmisie engeneering, a. s.

 

Cena časopisu Strojárstvo/Strojírenství

Cenu získal:

TRUMPF Slovakia, s. r. o., Košice za rozvoj strojárskeho priemyslu.

PRIPRAVOVANÉ SPRIEVODNÉ PODUJATIA

 

ELECTRON 2012

16. ročník celoštátnej konferencie pre pracovníkov v elektrotechnických odboroch s medzinárodnou účasťou

Dátum: 23. 5. 2012

Miesto: Pavilón K - Kongresové centrum

Čas:      7.30 - 15.00 hod

 

Strojárstvo bez hraníc - konferencia o spolupráci strojárstva ČR a SR

Dátum: 24. 5. 2012

Miesto: Pavilón K - kongresová miestnosť č. 1

Čas :    12.00 - 17.00

 

Spoľahlivosť a bezpečnosť elektro-technických systémov

odborno - informačný seminár

Dátum: 24. 5. 2012

Miesto: kongresová miestnosť medzi pav. A-B

Čas:     8.30 - 14.00 hod

 

ENGINEERING 2012

Medzinárodný strojársky kooperačný deň

Dátum: 24. 5. 2012

Miesto: Pavilón K - Kongresové centrum

Čas:     9.00 - 18.00 hod

 

Uplatňovanie smernice o strojových zariadeniach

Pracovný seminár - workshop

Dátum: 24. 5. 2012

Miesto: Pracovisko Technickej Inšpekcie, a. s.,  Nitra

Čas:     9.00 až 12.00 hod

 

Semináre - EUROWELDING 2012

Séria mini -seminárov a wokshopov k problematike zvárania a defektoskopie

Dátum: 22. - 24. 5. 2012

Miesto: konferenčná miestnosť - EUROWELDING, pavilón M5

Čas: denne od 10.00 do 17.00 hod.

autor: AGROKOMPLEX - VÝSTAVNÍCTVO NITRA, štátny podnik
24.05.2012
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
  
Najnovšia inzercia
 
 
 

Predaj | Moisture absorber
23.01.2017

 
 

Predaj | EVA natur filmy
23.01.2017

 
 

Kúpa | drť PP GF30
23.01.2017

 
 

Kúpa | Drť ABS MFI 8-16
20.01.2017

 
 

Kúpa | Kladivo CHARPY
20.01.2017

 
 

Predaj | LDPE biela fólia
20.01.2017

 
 
 
Výstavy
Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

agrofood plastpack Ethiopia

03.02.2017 | 1. medzinárodný veľtrh pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, plasty, obaly a technológie.

Expo manufactura

07.02.2017 | Medzinárodný veľtrh pre výrobu, kov a spracovanie plastov.

Pacific Design and Manufacturing

07.02.2017 | Na veľtrhu sa predstavia nové možnosti dizajnu a technológií pre široké spektrum odvetví.