PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Vienna Autoshow 2017 dnes otvorila brány

12.01.2017 | Dnes sa vo Viedni začala výstava automobilov Vienna Autoshow, ktorá potrvá do nedele 15.1.2017.

Gumové brity na snehové radlice ponúka Tomirtech s.r.o.

11.01.2017 | Vážení zákazníci, v tomto období si Vás dovoľujeme upozorniť na ponuku gumových britov na snehové radlice od firmy Tomirtech s.r.o.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuality > MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2011
MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2011
 
 

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2011

SPRAVODAJCA č. 2

Včera, 24. 5. 2011 o 10.00 hod., bol slávnostne otvorený v pavilóne K2 – Kongresovej hale 18. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre, ktorého súčasťou sú výstavy EUROWELDING,  CAST-EX, CHEMPLAST a EMA. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili minister hospodárstva SR Juraj Miškov, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, rektor Univerzity Konštantína filozofa v Nitre Libor Vozár, riaditeľka kancelárie Ministerstva hospodárstva SR Martina Fondrková, riaditeľ odboru priemyslu a inovácií Martin Hlinka, prednostka Obvodného Úradu v Nitre Katarína Miškovičová, primátor mesta Nitra a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Dvonč, prezident Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky Milan Cagala, prezident Združenia automobilového priemyslu SR Jozef Uhrík, prezident združenia AGRION Ján Jech a riaditeľ Agrokomplexu-Výstavníctvo Nitra š.p. Jozef Bučka a zástupcovia diplomatického zboru, médií, ministerstiev, vystavovateľov a návštevníkov. Večer o 19.00 hod. sa uskutočnilo v areáli výstaviska v pavilóne K slávnostné odovzdávanie cien.

 

Ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2011 získali:

TRUMPF Slovakia, s.r.o., Košice za exponát TruLaser 5030 FIBER od výrobcu TRUMPF MASCHINEN GRÜSCH.
CNC invest SK s.r.o., Trenčín za exponát CNC obrábacie 5osé centrum typ Xion- 5AX  od výrobcu  SUGINO MACHINE Limited.

SELOS, s.r.o., Trenčín za exponát Vertikálne frézovacie centrum EMCOMILL E-series od výrobcu EMCO MAIER GmbH.

Cenu za  najkrajšiu expozíciu získal:
PRVÁ ZVÁRAĆSKÁ, a.s., Bratislava

Cenu výstavy EUROWELDING získal:
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., Bratislava za exponát Univerzálne experimentálne pracovisko oblúkových technológií  MULTIWELD PZ HD 4 od výrobcu PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., Bratislava.


Cenu výstavy CHEMPLAST získal:

PROFING Piešťany, spol. s r.o., Piešťany za exponát Drvič – Shredder A 30-330/600 od výrobcu PROFING Piešťany, spol. s r.o., Piešťany.

Cenu výstavy EMA získal:

AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o., Považská Bystrica za exponát AUTOMATICKÝ MIKROTVRDOMER V10K/AQ od výrobcu AQUASTYL SLOVAKIA, s.r.o., Považská Bystrica          
Čestné uznanie MSV 2011 získali:
NCH SLOVAKIA, Bratislava za exponát Aardvark - Generátor biologického substrát od výrobcu NCH EUROPE, Birmingham, Veľká Británia.          

KÜHTREIBER, s.r.o., Třebíč, ČR za exponát KITin 2040 MIG EURO od výrobcu  KÜHTREIBER, s.r.o., Třebíč, ČR.       

Slovenské poľnohospodárske múzeum, Nitra za exponát Historické hasičské autá

Súťaž o „Strojársky výrobok roka 2010“


Súťaž vyhlásil Zväz strojárskeho priemyslu SR a jeho nezávislá hodnotiteľská komisia vyhodnotila na svojom zasadaní 3 najlepšie výrobky vyrobené v  roku 2010. Titul „Strojársky výrobok roka 2010“ bol udelený včera, 24. mája 2011 na slávnostnom Spoločenskom večere.
Cieľom súťaže o „Strojársky výrobok roka 2010“ bolo vyhodnotiť najlepšie strojárske výrobky za rok 2010 vyrobené na Slovensku, verejne ich oceniť medailou a tým propagovať výrobné a predajné aktivity slovenských výrobcov.

Oceneným výrobkami sú:
(ocenenia sú rovnocenné, bez poradia)
 
 Mining-filter press SEM1520CZWDV
 Výrobca: ANDRITZ-JOCHMAN, s.r.o.,    
                 Spišská Nová Ves

Autonómne logistické ťahače (generácia 2010) FTS CEIT
Výrobca: CEIT, a.s., Žilina

 

Ložiskový reduktor TwinSpin 50 a Aktuátor DriveSpin 50Výrobca: SPINEA, s.r.o., Prešov
Súťaž o „Inovatívny čin roka 2010“

V rámci hodnotenia boli vyhodnotené a ocenené výrobky prihlásené do súťaže „Inovatívny čin roka 2010“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR a agentúra SIEA. Hodnotiteľská komisia brala do úvahy novosť produktu, procesu, služby a na originalitu. Prihliadala na prínos pre spotrebiteľa, vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, národné hospodárstvo a ekológiu.

    Súťaž bola organizovaná v štyroch kategóriách: výrobková inovácia, technologická inovácia, inovácia služby (netechnologický proces) a medzinárodná kooperácia.

V kategórii Výrobková inovácia cenu získal:
EVPU, a. s. a ŽOS Vrútky, a. s. za inováciu “Trakčný vozidlový transformátor T1T-4900-25/2x1700”

V kategórii Technologická inovácia cenu získal:
Prvá zváračská, a. s. za inováciu “High-tech technológia laserového zvárania absorpčných puzdier na uskladnenie vyhoreného jadrového paliva”

V kategórii Inovácia služieb cenu získal:
REGION INVEST, a. s. za inováciu “Metodika projektového menežmentu pri riadení investičného diela”

V kategórii Medzinárodná kooperácia nebola v tomto ročníku udelená cena.

Minister hospodárstva SR sa rozhodol udeliť mimoriadne ocenenie spojené s finančnou odmenou, kde ocenenie získala firma CHIRANA Medical, a. s. za inováciu „Dýchací prístroj CHIRANA AURA“.

Cena časopisu Strojárstvo/Strojírenství
Cenu získal:
TRENS, a. s., Trenčín  za rozvoj strojárskeho priemyslu.

 

PRIPRAVOVANÉ SPRIEVODNÉ PODUJATIA

INOVÁCIE AKO MOTOR KONKURENCIESCHOPNOSTI
Dňa 24.5.2011 sa v pavilóne K – v Kongresovom centre bude konať celoštátna konferencia o inováciách, spojená s odovzdávaním ocenení „Inovatívny čin roka 2010“ pod názvom „Inovácie ako motor konkurencieschopnosti“.

ELECTRON 2011
Už 15. ročník tejto celoštátnej konferencie pre pracovníkov v elektrotechnických odboroch s medzinárodnou účasťou sa uskutoční dňa 25.5.2011 v Pavilóne K – Kongresovom centre.

KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ TECHNICKÝCH SYSTÉMOV
Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite sa dňa 25.5.2011 koná 6. ročník vedeckej konferencie „Kvalita a spoľahlivosť technických systémov“.

Valné zhromaždenie členských firiem Sekcie výrobných strojov a náradia
Dňa 25.5.2011 sa o 10,00 hod. uskutoční v Pavilóne K – Kongresovom centre  Valné zhromaždenie členských firiem Sekcie výrobných strojov a náradia.      


NOVÉ TRENDY V KONŠTRUOVANÍ A V TVORBE TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE 2011
    Dátum: 26. 5. 2011
    Miesto: Slovenská poľnohospodárska univerzita


Projekt „ReSmes – zodpovedné malé a stredné podniky na Slovensku“
Nadácia PONTIS, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a Slovenská obchodná a priemyselná komora
      Dátum: 26.5.2011
      Miesto: Pavilón K – Kongresové centrum

BIC Bratislava
Kooperačné podujatie
 

 

autor: Agrokomplex výstavníctvo Nitra š.p.
25.05.2011
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
  
Výstavy
EcoWASTE

16.01.2017 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.