PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Ceny polymérov
Aktuality
Konferencia Samospráva a triedený zber sa blíži

02.10.2014 | Konferencia sa bude konať 9. októbra 2014 v kongresových priestoroch hotela Tenis vo Zvolene. Zameriava sa na aktuálnu problematiku v oblasti odpadového hospodárstva. Viac informácií nájdete v pozvánke s programom.

Pozvánka na OBALKO 2014

01.10.2014 | Druhý ročník konference představuje ideální místo k debatě o aktuálním stavu obalového průmyslu, novinkách a trendech. Zároveň poskytuje účastníkům inspiraci pro jejich budoucí kroky v oblasti obalových materiálů a technologií.

FREEFORMER od ARBURGU získal ocenění Zlatá medaile na MSV 2014

30.09.2014 | Technologie AKF představuje zcela nový postup aditivní výroby, který umožňuje bez existence forem vyrábět plně funkční plastové díly přímo z jejich 3D modelů (formát STL), a to z běžně dostupných plastových granulátů.

Prezident Zeman o třech hlavních problémech českého průmyslu

30.09.2014 | Prezident České republiky Miloš Zeman včera navštívil Mezinárodní strojírenský veletrh.

 
Prekladový slovník
Legislatíva
Zakony banner
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v červenci 2014

11.08.2014 | V Úředním věstníku EU byly v červenci zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

Bezpečnost hraček

09.07.2014 | Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček byla změněna:

Harmonizované normy v červnu 2014

09.07.2014 | V Úředním věstníku EU byly v červnu zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

Obecná bezpečnost výrobků

09.07.2014 | S ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků byla v Úředním věstníku EU zveřejněna následující prováděcí rozhodnutí:

 
Úvod > Aktuálne články > List ministra: Veľké projekty na zlepšenie kvality životného prostredia
List ministra: Veľké projekty na zlepšenie kvality životného prostr ...
 
 
List ministra: Veľké projekty na zlepšenie kvality životného prostredia

List ministra: Veľké projekty na zlepšenie kvality životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia SR v súčasnosti vypracúva návrh Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Ide o programový dokument SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020 v oblasti udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmeny klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Stratégia OP KŽP a vymedzenie jeho cieľov a aktivít bolo stanovené v súlade so stratégiou Európa 2020, ako aj legislatívou EÚ v oblasti životného prostredia a energetiky a zároveň sa brali do úvahy aj potreby na národnej a regionálnej úrovni s ohľadom na využívanie prírodných zdrojov. Podrobnejšie informácie o zameraní programu sú v prehľade prioritných osí a hlavných typov aktivít programu.

   Ing. Peter Žiga, PhD.

Súčasťou operačného programu KŽP má byť aj zoznam veľkých projektov, ktorých implementácia je plánovaná počas programového obdobia. Za veľký projekt je považovaný projekt s celkovými oprávnenými nákladmi presahujúcimi 50 000 000 Eur (bez DPH).

Minister životného prostredia SR, Peter Žiga, požiadal, vo svojom liste, organizácie, ktoré tvoria Pracovnú skupinu pre prípravu OP KŽP,  o informáciu o plánovaných projektoch, ktoré patria do tejto skupiny. V prípade, že vo vašom okolí viete o takomto projekte, ktorý existuje alebo sa plánuje, prosím, kontaktujte nás a my Vám radi poskytneme bližšie informácie. Formulár pre veľké projekty nájdete TU »

Celé znenie listu ministra TU »

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky
Tomášikova 26
821 01 Bratislava
Slovenská republika
www.zapsr.sk

2.10.2013
autor: ZAP SR
 
 
 
 
 
Doporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | Drť PBT-ASA GF 30
01.10.2014

 
 
 
 
 
 

Predaj | Regranulát PP GF 30
30.09.2014

 
 

Predaj | PBT/ASA GF
29.09.2014

 
 

Predaj | DRVIČ VBM 1350
29.09.2014

 
 
 
 
Výstavy
MOTEK

06.10.2014 | Medzinárodný veľtrh pre výrobu a montáž automatizácie

ROTOPLAS 2014

07.10.2014 | Veľtrh pre rotačné tvarovanie

COMPOSITES EUROPE 2014

07.10.2014 | Európsky veľtrh a fórum kompozitných materiálov, technológií a aplikácií.

ALUMINIUM 2014

07.10.2014 | 10. svetový veľtrh & konferencia pre hliníkový priemysel.

CIM China Injection Moulding Expo 2014

13.10.2014 | Veľtrh spracovania plastov a gumy