PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Plastpol, s.r.o. má nový e-shop

27.07.2017 | Firma Plastpol, s.r.o., zaoberajúca sa obrábaním plastov, nedávno spustila svoj nový e-shop.

Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Zmena na pozícii riaditeľa Plastikárskeho klastra

21.07.2017 | Pri príležitosti Valného zhromaždenia plastikárskeho klastra č. 32, ktoré prebehlo 27.6.2017, došlo k zmene na pozícii riaditeľa klastra.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > LANXESS zvyšuje konkurencieschopnosť
LANXESS zvyšuje konkurencieschopnosť
 
 
LANXESS zvyšuje konkurencieschopnosť

LANXESS zvyšuje konkurencieschopnosť

Spoločnosť LANXESS čelí náročnému podnikateľskému prostrediu svojím programom komplexnej efektívnosti. V súčasnosti dochádza k dočasnému útlmu dopytu, väčšej konkurencii na trhu a nestabilným cenám surovín. V rámci programu „Advance“ má preto spoločnosť v pláne znižovanie nákladov a počtu zamestnancov ako aj optimalizáciu svojho portfólia.

„Na  súčasnú situáciu musíme reagovať,“ povedal médiám predseda predstavenstva spoločnosti LANXESS Axel C. Heitmann. „Máme veľké skúsenosti s riadením našej spoločnosti v náročných ekonomických podmienkach. Podnikneme všetky potrebné kroky, aby sme sa čo najskôr vrátili k trvalo udržateľnému a ziskovému rastu. Už badať prvé znaky stability na trhu, ale je predčasné hovoriť kedy a ako rýchlo dôjde k oživeniu.“

Heitmann potvrdil cieľ spoločnosti dosiahnuť v roku 2013 zisk pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov a amortizácie (EBITDA) vo výške 700 až 800 mil. eur, bez potenciálneho zníženia hodnoty zásob.

Väčšia efektívnosť


LANXESS plánuje v rámci programu „Advance“ ušetriť od roku 2015 približne 100 mil. eur ročne prostredníctvom zvyšovania efektivity a cielenej reštrukturalizácie. Povedie to k zníženiu počtu zamestnancov na celom svete približne o 1 000 do konca roka 2015.

Pracovné pozície budú postupne rušené v rámci programu dobrovoľného odchodu, ktorého súčasťou je ponuka predčasného dôchodku a odstupného. Navyše budú v aktuálnom účtovnom roku znížené variabilné bonusy príslušným pracovníkom, v rátane predstavenstva. Všetky opatrenia sú koordinované so zástupcami zamestnancov.

Reštrukturalizácia už prebehla v divízii gumy a chemikálií (Rubber Chemicals), ktorá zatvára závod v Južnej Afrike a obmedzuje rozsah aktivít v Belgicku. Spoločnosť LANXESS okrem toho prispôsobí globálne obchodné aktivity a bude pokračovať v osvedčenej stratégii flexibilnej správy investičného majetku. Programu „Advance“ si v rokoch 2013 a 2014 vyžiada jednorazové výdavky vo výške približne 150 miliónov eur.

Riadenie portfólia

LANXESS si zachová súčasnú štruktúru 14 divízií v troch existujúcich odvetviach. Súčasne ale spoločnosť zvažuje strategické možnosti pre špecifické podnikateľské aktivity mimo hlavnej činnosti.

Tieto sekundárne aktivity predstavujú celkové tržby vo výške približne 500 miliónov eur a EBITDA, bez mimoriadnych výnosov a nákladov, vo výške takmer 30 mil. eur a viedli k zníženiu stavu o približne 1 000 zamestnancov. Uvedené aktivity zahŕňajú sortiment perlonu a monofilu obchodnej jednotky HPM (High Performance Materials), sortiment urýchľovačov a antioxidantov obchodnej jednotky RUC (Rubber Chemicals) a sortiment nitril-butadienových kaučukov obchodnej jednotky HPE (High Performance Elastomers). Dotknuté závody sa nachádzajú v nemeckom Brunsbuetteli a Dormagene, belgickom Kallo, americkom Bushy Park, indickom meste Jhagadia, francúzskom La Wantzenau a čínskom Nantongu. Všetky možnosti súvisiace s týmito závodmi budú zvážené v súlade s platnou legislatívou a za účasti miestnych zamestnancov.

„Každý z uvedených závodov má na svojom trhu dobré postavenie, ale mohli by sa dlhodobo rozvíjať lepšie s iným partnerom,“ povedal Heitmann.

   Axel C. Heitmann, predseda správnej rady LANXESS AG


Spoločnosť LANXESS sa v rámci správy svojho portfólia v strednodobom a dlhodobom horizonte zameria predovšetkým na akvizície, ktoré posilnia jej odvetvia moderných polotovarov a vysokovýkonných chemikálií s cieľom ďalšej diverzifikácie štruktúry koncernu.

„Akékoľvek potenciálne rozšírenie spoločnosti musí byť plne v súlade s našou stratégiou a kultúrou, a zároveň musí byť prínosom pre kľúčové finančné ukazovatele,“ povedal Heitmann.

Kľúčové kapitálové projekty


Prioritou spoločnosti LANXESS bude aj naďalej organický rast. Kapitálové investičné výdavky sa tento rok znížia na približne 600 miliónov eur, pričom bude zaistená realizácia kľúčových strategických projektov. V budúcnosti bude pozornosť zameraná na menšie projekty a odstraňovanie slabých stránok spoločnosti.

LANXESS v súčasnosti napreduje v troch významných investičných projektoch v rámci trendu mobility. Ide o závod na výrobu neodym-polybutadienových kaučukov (Nd-PBR) v Singapure, závod na výrobu etylen-propylen-dienového kaučuku (EPDM) v Číne a závod na výrobu polyamidu v Belgicku. Výstavba pokračuje podľa plánov.

Spoločnosť LANXESS je presvedčená, že základy pre dlhodobý rast zostali neporušené napriek dočasnému poklesu dopytu. „Vďaka nášmu zameraniu na vysokovýkonné produkty sa budeme aj naďalej odlišovať od konkurencie,“ vysvetľuje Axell Heitmann.

„Naše investície do závodov na výrobu vysokovýkonných kaučukov a ľahkých materiálov upevňujú našu pozíciu jedného z hlavných dodávateľov pre automobilový priemysel a gumárenský priemysel, a budú pre nás veľkým prínosom po zotavení trhu,“ povedal Heitmann. „Uvedené investície nám tiež pomôžu priblížiť sa k nášmu strednodobému cieľu dosiahnuť v roku 2018 výnosy vo výške 1,8 miliardy eur EBITDA, bez mimoriadnych výnosov a nákladov.

www.lanxess.com

 

10.10.2013
autor: LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | HDPE drte
28.07.2017

 
 
 

Predaj | Aglomerát
27.07.2017

 
 

Predaj | Odpad - PET
27.07.2017

 
 
 

Predaj | Drť plastová
27.07.2017

 
 

Predaj | Koláče
27.07.2017

 
 

Kúpa | POM natural/white
27.07.2017

 
 

Predaj | PC/ABS
27.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

PU China 2017

29.08.2017 | Popredná výstava pre čínsky trh v oblasti polyuretánov.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.