• Úvod
 • Odborné články
 • Konzorcium NEXT-E a EÚ podpísali dohodu o vybudovaní 252 rýchlonabíjačiek a ultranabíjačiek pre elektromobily

Konzorcium NEXT-E a EÚ podpísali dohodu o vybudovaní 252 rýchlonabíjačiek a ultranabíjačiek pre elektromobily

 • 27.11.2017
 • Služby
Konzorcium NEXT-E a EÚ podpísali dohodu o vybudovaní 252 rýchlonabíjačiek a ultranabíjačiek pre elektromobily

Dohoda je dôležitým míľnikom pre rozšírenie elektromobility do krajín Kohézneho fondu a budúcnosť dopravy v Európe.

Počas Dňa digitálnej dopravy v Talline podpísali partneri združení v projekte NEXT-E grantovú dohodu s agentúrou INEA, ktorá umožní vybudovanie nabíjacej siete pre elektromobily naprieč šiestimi krajinami strednej a východnej Európy: Českom, Slovenskom, Maďarskom, Slovinskom, Chorvátskom a Rumunskom.

V júli 2017 Európska komisia vybrala projekt NEXT-E na spolufinancovanie prostredníctvom Nástroja na spájanie Európy (Connecting Europe Facility – CEF). Konzorcium NEXT-E obdrží grant vo výške 18,84 miliónov € na implementáciu projektu, čo je najväčší grant, aký kedy CEF udelil na projekt rozvoja elektromobility. V rámci tohto projektu nainštalujú partneri 222 multištandardných rýchlonabíjačiek (50 kW) a 30 utlranabíjačiek (150-350 kW) pozdĺž hlavných koridorov TENT-T a hlavnej siete. Po prvýkrát v histórii bude možné so 100 %-ným využitím elektrickej energie cestovať na dlhé vzdialenosti v šiestich krajinách Kohézneho fondu s prepojením na susedné štáty.

Konzorcium NEXT-E a EÚ podpísali grantovú dohodu o vybudovaní 252 rýchlonabíjačiek a ultranabíjačiek pre elektromobily naprieč strednou a východnou Európou 
  

Projekt NEXT-E je príkladom jedinečnej spolupráce štyroch popredných koncernov v oblasti elektroenergetického, ropného a plynárenského priemyslu, ktoré spojili svoje sily s výrobcami automobilov, aby vytvorili interoperabilnú nediskriminačnú nabíjaciu sieť pre elektromobily ako schodnú alternatívu k existujúcej sieti pre automobily so spaľovacími motormi. Zapojili sa spoločnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, český E.ON Czech Republic, maďarský E.ON Hungary, rumunský E.ON Romania), spoločnosti Skupiny MOL (zastúpené pobočkami vo všetkých šiestich zúčastnených krajinách), Hrvatska elektroprivreda v Chorvátsku, PETROL (v Slovinsku a Chorvátsku), ako aj Nissan a BMW.

„Next-E je politicky dôležitý inovačný projekt, ktorý sa spustil vďaka veľkému úsiliu priemyselných odvetví a podpory zo strany Európskej komisie. Projekt podporuje úzku spoluprácu s miestnymi projektami realizovanými v susedných krajinách, pričom kladie dôraz na maximalizáciu európskeho vplyvu a politiku hlavnej siete dopravných koridorov. Naším cieľom je konečne umožniť občanom cestovať alternatívne poháňanými vozidlami naprieč celou EÚ,“ uviedol Herald Ruijeters, riaditeľ pre investície, inovácie a udržateľnú dopravu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre dopravu.

„Som hrdý na to, že Európska únia a INEA podporia projekt, ktorý naštartuje rozvoj e-mobility v strednej a východnej Európe. Vybudovaním 252 nabíjacích staníc, z ktorých je až 30 ultranabíjačiek, získa dopravná sieť EÚ medzinárodnú interoperabilitu a otvorenejší trh v prospech zákazníkov,“ uviedol Dirk Beckers, riaditeľ INEA (Výkonnej agentúry EÚ pre inovácie a siete) na slávnostnom podpísaní grantovej dohody.

Doteraz bola inštalácia nabíjačiek pre elektromobily roztrúsená a často nekoordinovaná, čo predstavovalo riziko prekryvov alebo naopak medzier v sieti. Projekt NEXT-E bol spustený, aby vyriešil tento problém a vytvoril neprerušenú nákladovo efektívnu sieť, ktorá zaručí dostupnosť cezhraničného cestovania na dlhé vzdialenosti. Vďaka tomuto projektu budú môcť z existujúcich skúseností čerpať aj krajiny, kde doteraz neprebiehali žiadne významné aktivity v oblasti elektromobility, ako napríklad Maďarsko a Rumunsko. Aby sa zabezpečila kompatibilita so Západom a vznikla jednotná prepojená sieť, bude projekt koordinovaný s ostatnými prebiehajúcimi projektmi spolufinancovanými CEF, t. j. ULTRA-E, EAST-E a FAST-E.

Očakávané nasadenie rýchlonabíjačiek je v roku 2018 a inštalácia ultranabíjačiek sa plánuje v roku 2019 v rámci prípravy na príchod novej generácie diaľkových elektromobilov. Úplné nasadenie by malo byť hotové do konca roku 2020.

Konzorcium NEXT-E a EÚ podpísali grantovú dohodu o vybudovaní 252 rýchlonabíjačiek a ultranabíjačiek pre elektromobily naprieč strednou a východnou Európou 
  

Výkonná agentúra EÚ pre inovácie a siete (INEA) – nástupca Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť (TENT-T EA); podporuje implementáciu Nástroja na spájanie Európy (CEF) a iných súvisiacich programov.

Nástroj na spájanie Európy (CEF) – kľúčový finančný nástroj EÚ na podporu rozvoja vysokovýkonných udržateľných a efektívne prepojených transeurópskych sietí v oblasti dopravy, energie a digitálnych služieb.

Transeurópska dopravná sieť (TENT-T) – politika EÚ, ktorá má za cieľ koordinovane zlepšovať cesty prvej triedy, železnice, vnútrozemské plavebné cesty, letiská, vnútrozemské prístavy a systémy riadenia dopravy s cieľom dosiahnuť integrované a intermodálne diaľkové rýchlostné cesty.

 • autor:
 • SLOVNAFT, a. s.


Mohlo by vás tiež zaujímať

 • Najvýkonnejšia UV tlačiareň na Slovensku

  Najvýkonnejšia UV tlačiareň na Slovensku

  • 19.03.2018

  Najväčšou výhodou tlačiarne Willmark je široké technologické portfólio, ktoré obsiahne všetky požiadavky na vysokokvalitnú digitálnu a ofsetovú tlač. Tlačiareň Willmark zostáva verná povesti inovátora a opäť priniesla na slovenský trh nové prevratné tlačové technológie, vrátane najrýchlejšieho HQ...

 • PlasticPortal.eu navštívil veľtrh EmbaxPrint

  PlasticPortal.eu navštívil veľtrh EmbaxPrint

  • 06.03.2018

  Slávnostné zahájenie Medzinárodných potravinárskych veľtrhov a veľtrhu EmbaxPrint otvoril minister poľnohospodárstva Jiří Milek a prebehlo v Rotunde pavilóne A, súčasťou ceremoniálu bolo odovzdanie ocenení Zlatá Salima a Zlatý...

 • Smart Industry konferencia TRENDUSTRY 2018 potvrdila záujem o Priemysel 4.0

  Smart Industry konferencia TRENDUSTRY 2018 potvrdila záujem o Priemysel 4.0

  • 01.03.2018

  Smart Industry konferencia TRENDUSTRY 2018 okrem jedinečnosti svojho konceptu, potvrdila aj naliehavý záujem výrobných firiem zisťovať ako čeliť výzvam Industry 4.0. Nový koncept využil dvojdňový priestor pre komplexné uchopenie témy akcelerácie firemných procesov pomocou digitalizácie. Účastníkom...

 • Skupina MOL spustila službu zdieľania automobilov (carsharingu) v Budapešti

  Skupina MOL spustila službu zdieľania automobilov (carsharingu) v Budapešti

  • 29.01.2018

  Skupina MOL predstavila novú službu zdieľania automobilov MOL Limo, ktorá odzrkadľuje ambície spoločnosti stať sa prvou voľbou pre zákazníkov a byť priekopníkom v oblasti riešení mobility v strednej a východnej Európe. V rámci stratégie do roku 2030 je cieľom Skupiny MOL prispôsobiť sa dynamike...


 • SOVA Digital pripravuje konferenciu TRENDUSTRY 2018

  SOVA Digital pripravuje konferenciu TRENDUSTRY 2018

  • 24.01.2018

  Spoločnosť SOVA Digital pripravuje konferenciu TRENDUSTRY 2018 zameranú na jednoduchý a komplexný nábeh priemyselných výrob na Industry 4.0. pod názvom Digitalizáciou k akcelerácii podnikových procesov sa bude 13.-14. februára 2018 v hoteli Partizán na Táloch, ako prvá konferencia na Slovensku,...

 • PF 2018

  PF 2018

  • 22.12.2017

  Veselé Vianoce a šťastný nový rok...

 • Vyhodnotenie prieskumu Industry 4.0 v SR

  Vyhodnotenie prieskumu Industry 4.0 v SR

  • 09.11.2017

  Fórum odborníkov, ktoré vedie dlhodobý dialóg so slovenskými firmami o nových technologických trendoch, zrealizovalo prieskum o úrovni aplikácie konceptu Industry 4.0 v slovenských priemyselných podnikoch. Zistenia odhalili, že slovenské firmy chápu význam a dopad technologických zmien a aj keď...


 • Novinky vystavovateľov na veľtrhu Fakuma s fotogalériou

  Novinky vystavovateľov na veľtrhu Fakuma s fotogalériou

  • 08.11.2017

  Na výročnom veľtrhu Fakuma, ktorý sa uskutočnil od 17. do 21. októbra 2017 vo Friedrichshafene sa predstavilo 1889 vystavovateľov z 38 krajín. V druhej časti článku predstavíme novinky popredných výrobcov vstrekovacích strojov a surovín v plastikárskom...

 • 1. stredoeurópske stretnutie plastikárov v maďarskom Siofóku - fotoreportáž

  1. stredoeurópske stretnutie plastikárov v maďarskom Siofóku - fotoreportáž

  • 07.11.2017

  Dvojdňové stretnutie sa konalo 14. a 15. septembra 2017 pri Balatone. Zvláštnym hosťom 1. stretnutia stredoeurópskych plastikárov bolo Rusko. 80 spoločností z Maďarska a strednej Európy delegovalo svojich zástupcov na stretnutie v Siófoku, na schôdzach B2B sa uskutočnilo približne 600...

 • Výročná Fakuma 2017 s najlepšími značkami vo všetkých kategóriách

  Výročná Fakuma 2017 s najlepšími značkami vo všetkých kategóriách

  • 02.11.2017

  Viac vystavovateľov, viac výstavnej plochy a viac odborných návštevníkov - všetky zainteresované strany boli veľmi spokojné. Úspešný 25. ročník jesenného medzinárodného veľtrhu pre spracovanie plastov Fakuma sa konal vo Friedrichshafene pri Bodamskom jazere, na pohraničí Nemecka, Rakúska a...