PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zákazková výroba tesnení na mieru - novinka spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o.

24.04.2017 | Počítačom riadený rezací stroj Atom FlashCut predstavuje tú najmodernejšiu a najpresnejšiu technológiu vo výrobe plochých tesnení.

Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

Viete ako prebieha proces radiačného sieťovania v spoločnosti BGS?

18.04.2017 | Táto metóda výrazne zlepšuje vlastnosti plastov. Pozrite si nové video o radiačnom sieťovaní firmy BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.

V Slovnafte sa v apríli začnú generálne revízie časti rafinérskej výroby

12.04.2017 | Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., odstaví po Veľkej noci časť svojich výrobných zariadení. Dôvodom sú pravidelné generálne revízie, ktoré majú zabezpečiť ďalší bezproblémový chod technológií. Odstavených bude postupne 16 výrobných jednotiek. Ich opätovný nábeh na plnú produkciu je naplánovaný na polovicu júna 2017.

EXIM - TECH s.r.o. predstavuje Multisignálny panelový merač

10.04.2017 | Vďaka multisignálnemu panelovému meraču budete mať výrobné procesy pod spoľahlivou kontrolou a všetky dôležité funkcie v jednom zariadení.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Kompletní řešení pro analýzu vstřikování plastů od firmy SolidVision s. r. o.
Kompletní řešení pro analýzu vstřikování plastů od firmy SolidVisio ...
 
 
Kompletní řešení pro analýzu vstřikování plastů od firmy SolidVision s. r. o.

Kompletní řešení pro analýzu vstřikování plastů od firmy SolidVision s. r. o.

Při konstrukci plastových dílů nebo při konstrukci forem se setkáváme s problémy, které je vhodné řešit již v průběhu konstrukce samotných dílů nebo forem, jelikož pozdější úpravy a opravy jsou - jak z hlediska času, tak z hlediska finančního - dosti náročné.

V mnoha případech dokonce není možné tyto úpravy provést. Těmto problémům se lze vyhnout a právě pro tyto případy připravila společnost Dassault Systemes SolidWorks Corp. pro CAD systém SolidWorks nový produkt s názvem SolidWorks Plastics.

Produkty SolidWorks Plastics jsou založeny na technologii společnosti SIMPOE SAS (SIMPOE), která patří mezi přední poskytovatele softwaru v oblasti simulace vstřikování plastů pro formy. Společnost SIMPOE je tzv. Gold partnerem společnosti SolidWorks a nabízí tak zcela integrovanou a plně provázanou funkčnost v rámci „jediného okna“ SolidWorksu. Nový produkt je výsledkem dlouhodobého partnerství obou společností a je nabízen pod značkou SolidWorks.

Plná integrace do SolidWorksu

Jelikož nový produkt je plně integrován do SolidWorksu, nabízí konstruktérům i výrobcům forem známé a intuitivní pracovní prostředí, ve kterém mohou snadno a rychle optimalizovat návrhy dílů nebo forem pro výrobu. Možnost provádět změny návrhu již v raném stadiu pomáhá zajistit, aby forma správně fungovala hned napoprvé a nebylo nutné ji přepracovávat či dodatečně zvyšovat kvalitu dílů. SolidWorks Plastics navíc poskytuje uživatelům řadu důležitých informací, které napomáhají při rozhodování o případných změnách geometrie dílu, tvaru formy, výběru materiálu nebo podmínek při zpracování a pomohou zjednodušit výrobu daného výrobku.

 

SolidWorks Plastics – přehled  
SolidWorks Plastics - přehled  


Software SolidWorks Plastics je na trh dodáván ve dvou balíčcích – SolidWorks Plastics Professional pro konstruktéry dílů a SolidWorks Plastics Premium pro konstruktéry a výrobce forem.

SolidWorks Plastics Professional

Na začátku práce se SolidWorks Plastics se provádí tzv. síťování modelu. Zde jsou na výběr dvě možnosti – skořepina (2D) a těleso (3D). Síťování lze provést manuálně nebo automaticky. Pokud konstruktér vybere automatiku, má samozřejmě možnost síťování kdykoliv doupravit ručně. Typicky se jedná o místa vtoků, seskupení menších děr apod. Pro všechny tyto případy jsou k dispozici pokročilé nástroje, které dovolují síť upravit.

Plnění dutinyPři analýze plnění je nutné zadat materiál, který bude na plastový díl použit. K dispozici je databáze tisíců typů materiálů od různých výrobců. Ke každému materiálu jsou přiřazeny všechny potřebné chemicko-fyzikální vlastnosti. Také lze vytvořit vlastní uživatelsky definovanou databázi materiálů.

Po těchto krocích se dostáváme k výběru polohy vtoku. V tuto chvíli se může konstruktér spolehnout na své znalosti a vtok umístit ručně, nebo si nechat vtok umístit automaticky. Vtok nemusí být pouze jeden, ale lze si vybrat automatické umístění až deseti vtoků. U vtoku se zadává průměr vtoku a také je možné určit, ve které fázi plnění dutiny se má vtokování spustit. Standardně se tato funkce používá u řízených horkých trysek.


Analýza a znázornění výsledků

Propady na výliskuV tuto chvíli jsou zadány všechny potřebné hodnoty, které SolidWorks Plastics potřebuje, aby mohla proběhnout analýza. Při jejím průběhu není uživatel odkázán na čekání na výpočet, ale může si okno s výpočtem minimalizovat. Toto okno se schová do hlavního panelu, takže je možné dále pracovat. Již v průběhu výpočtu pak budou na modelu zobrazovány průběžné výsledky simulace.

Po ukončení simulace lze znázornit průběh a čas plnění, tlaky, teploty taveniny, čas vychladnutí atd. grafickou animací přímo na modelu. Nedílnou součástí výsledků simulace je možnost grafického zobrazení studených spojů, míst uzavírání vzduchu, propadů materiálu a smrštění.


SolidWorks Plastics Premium

Software SolidWorks Plastics Premium umožňuje konstruktérům nebo výrobcům vstřikovacích forem přesný a snadný způsob jejich optimalizace. Mohou tedy rychle vytvářet a analyzovat jednoduché, vícedutinové i vícenásobné návrhy forem, a to včetně kompletních vtokových kanálů. Do tohoto balíčku patří vše, co obsahuje SolidWorks Plastics Professional, a navíc moduly, které jsou uvedeny v textu níže.


V SolidWorks Plastics Premium jsou k výběru stovky přednastavených lisů. Samozřejmostí je možnost vytvořit si vlastní lisy s nadefinovanými hodnotami (tlaky, uzavírací síly apod.). Tyto hodnoty pak poslouží při nastavování lisu přímo v reálném provozu a s těmito hodnotami je také počítáno při určování správné doby dotlaku.

Speciální druhy forem

Pokud se má použít vícedutinová forma, tzn. že forma obsahuje různé výlisky, které mají různé objemy, je nutno řešit velikosti průřezů vtokových kanálů. Tuto problematiku řeší Runner Balancing pro vybalancování průřezů vtokových kanálů. Automaticky spočítá průřezy vtokových kanálů tak, aby vyplnění dutin formy proběhlo u všech dutin ve stejný čas. Tímto se eliminují dodatečné nákladné úpravy forem.

 

Vybalancovaní průrezů vtokových kanálů  
Vybalancovaní průrezů vtokových kanálů  


V praxi jsou běžné i výlisky, které obsahují zálisky, ať už kovové či plastové. I pro tato řešení je SolidWorks Plastics připraven a umí počítat i s přenosem tepla mezi plastovým dílem a zálisky. K dalším analýzám, které patří do skupiny SolidWorks Plastics Premium, patří analýzy zatuhnutí vtokového ústí, analýza času chladnutí, plnění plynem & ventil, 2K vstřikování, analýza vláken & Birefringence.

 

Tenkostěnná součást  
Tenkostěnná součást  


Celkovou analýzu je možné vygenerovat do přehledné zprávy ve formátu MS Word nebo MS PowerPoint. Zpráva může obsahovat texty, obrázky a videa průběhu analýz. Pokud jsou zjištěny nedostatky či problémy při simulaci, jsou zde nástroje SolidWorksu, pomocí nichž lze model jednoduše upravit podle technologických potřeb.

Result adviser

Velmi příjemným pomocníkem a průvodcem při simulaci je Result Adviser – výsledkový poradce. Jedná se o doplňkovou aplikaci, která poskytuje údaje o vyrobitelnosti návrhu na základě geometrie součásti, výběru materiálu, umístění vtoku(ů), parametrů pro pracování a průběžně konstruktéra upozorňuje na to, jak snadno nebo obtížně bude probíhat plnění dutiny formy. Pomáhá také pochopit nastavení a průběhy analýz.

Model manager

Další doplňkovou aplikací je Model manager, který umožňuje lépe pracovat s již existujícími projekty zahrnujícími konstrukci dílu a adresář s výsledky simulace, jako je kopírování a přejmenování. Batch manager (dávkový manažer) lze využít k nastavení analýz a spouštění více modelů najednou, a to i mimo pracovní směnu, takže výkon počítače se neblokuje pro jiné aplikace.

 

Result adviser  
Result adviser  


Pomocí SolidWorks Plastics lze v počátečních fázích konstrukce dílů či forem předvídat a vyhnout se výrobním vadám při vstřikování dílů, eliminovat nákladné přepracování forem, zlepšit kvalitu dílů a snížit čas pro uvedení výrobku na trh.


Více info na www.solidvision.cz


SolidVision, s.r.o.
  
Josefy Faimonové 2409/11a  
628 00 Brno

e-mail: info(a)solidvision.cz  
telefon: +420 533 433 111  
podpora: +420 533 433 123  
fax: +420 533 433 110

18.10.2012
autor: Radim Kocáb
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 

Predaj | PPA Amodel GF 33%
21.04.2017

 
 

Kúpa | Drť PP GF30%
20.04.2017

 
 
 

Kúpa | PP film
20.04.2017

 
 

Kúpa | Regranulát HIPS natur
19.04.2017

 
 

Kúpa | Regranulát PMMA natur
19.04.2017

 
 
 

Kúpa | Regranulát GPPS natur
19.04.2017

 
 
 
Výstavy
HANNOVER MESSE

24.04.2017 | R&D, priemyselná automatizácia a IT, priemyselné dodávky, výrobné inžinierstvo a služby, energia a technológie pre životné prostredie.

AUTOSALÓN Bratislava 2017

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón je najdôležitejšou automobilovou udalosťou roka na Slovensku.

INNOFORM

25.04.2017 | Medzinárodný kooperatívny veľtrh pre nástroje a spracovateľský priemysel.

Vietnam Manufacturing Expo 2017

26.04.2017 | Popredná výstava o obrábacích strojov pre formy a vstrekovacie technológie pre plasty.

PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.