PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Rýchle a presné kalkulácie

15.11.2017 | Často počujeme vo firmách podobné vyjadrenia: "Máme presné kalkulácie" a "Kalkulujeme rýchlo a flexibilne" - Realita je ale veľakrát iná...

PlasticPortal.eu sponzorom modelárskej súťaže Cena primátora mesta Nitra 2017

13.11.2017 | Minulý mesiac sa v Nitre uskutočnila najväčšia modelárska súťaž v regióne, venovaná plastikovému a papierovému modelárstvu.

Doprava zdarma cez nákup na e-shope Techni-Trade s.r.o.

10.11.2017 | Využite túto príležitosť obstarať si tovar v kľude a pohode cez e-shop.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

08.11.2017 | Prehľad noviniek - november 2017.

Dočasná nedostupnosť portálu PlasticPortal.eu

06.11.2017 | V dôsledku migrácie portálu PlasticPortal.eu na nový, modernejší server, bude dnes v čase od 17.00 do 18.00 hod. prevádzka portálu obmedzená. Ďakujem za pochopenie.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Kompletní řešení pro analýzu vstřikování plastů od firmy SolidVision s. r. o.
Kompletní řešení pro analýzu vstřikování plastů od firmy SolidVisio ...
 
 
Kompletní řešení pro analýzu vstřikování plastů od firmy SolidVision s. r. o.

Kompletní řešení pro analýzu vstřikování plastů od firmy SolidVision s. r. o.

Při konstrukci plastových dílů nebo při konstrukci forem se setkáváme s problémy, které je vhodné řešit již v průběhu konstrukce samotných dílů nebo forem, jelikož pozdější úpravy a opravy jsou - jak z hlediska času, tak z hlediska finančního - dosti náročné.

V mnoha případech dokonce není možné tyto úpravy provést. Těmto problémům se lze vyhnout a právě pro tyto případy připravila společnost Dassault Systemes SolidWorks Corp. pro CAD systém SolidWorks nový produkt s názvem SolidWorks Plastics.

Produkty SolidWorks Plastics jsou založeny na technologii společnosti SIMPOE SAS (SIMPOE), která patří mezi přední poskytovatele softwaru v oblasti simulace vstřikování plastů pro formy. Společnost SIMPOE je tzv. Gold partnerem společnosti SolidWorks a nabízí tak zcela integrovanou a plně provázanou funkčnost v rámci „jediného okna“ SolidWorksu. Nový produkt je výsledkem dlouhodobého partnerství obou společností a je nabízen pod značkou SolidWorks.

Plná integrace do SolidWorksu

Jelikož nový produkt je plně integrován do SolidWorksu, nabízí konstruktérům i výrobcům forem známé a intuitivní pracovní prostředí, ve kterém mohou snadno a rychle optimalizovat návrhy dílů nebo forem pro výrobu. Možnost provádět změny návrhu již v raném stadiu pomáhá zajistit, aby forma správně fungovala hned napoprvé a nebylo nutné ji přepracovávat či dodatečně zvyšovat kvalitu dílů. SolidWorks Plastics navíc poskytuje uživatelům řadu důležitých informací, které napomáhají při rozhodování o případných změnách geometrie dílu, tvaru formy, výběru materiálu nebo podmínek při zpracování a pomohou zjednodušit výrobu daného výrobku.

 

SolidWorks Plastics – přehled  
SolidWorks Plastics - přehled  


Software SolidWorks Plastics je na trh dodáván ve dvou balíčcích – SolidWorks Plastics Professional pro konstruktéry dílů a SolidWorks Plastics Premium pro konstruktéry a výrobce forem.

SolidWorks Plastics Professional

Na začátku práce se SolidWorks Plastics se provádí tzv. síťování modelu. Zde jsou na výběr dvě možnosti – skořepina (2D) a těleso (3D). Síťování lze provést manuálně nebo automaticky. Pokud konstruktér vybere automatiku, má samozřejmě možnost síťování kdykoliv doupravit ručně. Typicky se jedná o místa vtoků, seskupení menších děr apod. Pro všechny tyto případy jsou k dispozici pokročilé nástroje, které dovolují síť upravit.

Plnění dutinyPři analýze plnění je nutné zadat materiál, který bude na plastový díl použit. K dispozici je databáze tisíců typů materiálů od různých výrobců. Ke každému materiálu jsou přiřazeny všechny potřebné chemicko-fyzikální vlastnosti. Také lze vytvořit vlastní uživatelsky definovanou databázi materiálů.

Po těchto krocích se dostáváme k výběru polohy vtoku. V tuto chvíli se může konstruktér spolehnout na své znalosti a vtok umístit ručně, nebo si nechat vtok umístit automaticky. Vtok nemusí být pouze jeden, ale lze si vybrat automatické umístění až deseti vtoků. U vtoku se zadává průměr vtoku a také je možné určit, ve které fázi plnění dutiny se má vtokování spustit. Standardně se tato funkce používá u řízených horkých trysek.


Analýza a znázornění výsledků

Propady na výliskuV tuto chvíli jsou zadány všechny potřebné hodnoty, které SolidWorks Plastics potřebuje, aby mohla proběhnout analýza. Při jejím průběhu není uživatel odkázán na čekání na výpočet, ale může si okno s výpočtem minimalizovat. Toto okno se schová do hlavního panelu, takže je možné dále pracovat. Již v průběhu výpočtu pak budou na modelu zobrazovány průběžné výsledky simulace.

Po ukončení simulace lze znázornit průběh a čas plnění, tlaky, teploty taveniny, čas vychladnutí atd. grafickou animací přímo na modelu. Nedílnou součástí výsledků simulace je možnost grafického zobrazení studených spojů, míst uzavírání vzduchu, propadů materiálu a smrštění.


SolidWorks Plastics Premium

Software SolidWorks Plastics Premium umožňuje konstruktérům nebo výrobcům vstřikovacích forem přesný a snadný způsob jejich optimalizace. Mohou tedy rychle vytvářet a analyzovat jednoduché, vícedutinové i vícenásobné návrhy forem, a to včetně kompletních vtokových kanálů. Do tohoto balíčku patří vše, co obsahuje SolidWorks Plastics Professional, a navíc moduly, které jsou uvedeny v textu níže.


V SolidWorks Plastics Premium jsou k výběru stovky přednastavených lisů. Samozřejmostí je možnost vytvořit si vlastní lisy s nadefinovanými hodnotami (tlaky, uzavírací síly apod.). Tyto hodnoty pak poslouží při nastavování lisu přímo v reálném provozu a s těmito hodnotami je také počítáno při určování správné doby dotlaku.

Speciální druhy forem

Pokud se má použít vícedutinová forma, tzn. že forma obsahuje různé výlisky, které mají různé objemy, je nutno řešit velikosti průřezů vtokových kanálů. Tuto problematiku řeší Runner Balancing pro vybalancování průřezů vtokových kanálů. Automaticky spočítá průřezy vtokových kanálů tak, aby vyplnění dutin formy proběhlo u všech dutin ve stejný čas. Tímto se eliminují dodatečné nákladné úpravy forem.

 

Vybalancovaní průrezů vtokových kanálů  
Vybalancovaní průrezů vtokových kanálů  


V praxi jsou běžné i výlisky, které obsahují zálisky, ať už kovové či plastové. I pro tato řešení je SolidWorks Plastics připraven a umí počítat i s přenosem tepla mezi plastovým dílem a zálisky. K dalším analýzám, které patří do skupiny SolidWorks Plastics Premium, patří analýzy zatuhnutí vtokového ústí, analýza času chladnutí, plnění plynem & ventil, 2K vstřikování, analýza vláken & Birefringence.

 

Tenkostěnná součást  
Tenkostěnná součást  


Celkovou analýzu je možné vygenerovat do přehledné zprávy ve formátu MS Word nebo MS PowerPoint. Zpráva může obsahovat texty, obrázky a videa průběhu analýz. Pokud jsou zjištěny nedostatky či problémy při simulaci, jsou zde nástroje SolidWorksu, pomocí nichž lze model jednoduše upravit podle technologických potřeb.

Result adviser

Velmi příjemným pomocníkem a průvodcem při simulaci je Result Adviser – výsledkový poradce. Jedná se o doplňkovou aplikaci, která poskytuje údaje o vyrobitelnosti návrhu na základě geometrie součásti, výběru materiálu, umístění vtoku(ů), parametrů pro pracování a průběžně konstruktéra upozorňuje na to, jak snadno nebo obtížně bude probíhat plnění dutiny formy. Pomáhá také pochopit nastavení a průběhy analýz.

Model manager

Další doplňkovou aplikací je Model manager, který umožňuje lépe pracovat s již existujícími projekty zahrnujícími konstrukci dílu a adresář s výsledky simulace, jako je kopírování a přejmenování. Batch manager (dávkový manažer) lze využít k nastavení analýz a spouštění více modelů najednou, a to i mimo pracovní směnu, takže výkon počítače se neblokuje pro jiné aplikace.

 

Result adviser  
Result adviser  


Pomocí SolidWorks Plastics lze v počátečních fázích konstrukce dílů či forem předvídat a vyhnout se výrobním vadám při vstřikování dílů, eliminovat nákladné přepracování forem, zlepšit kvalitu dílů a snížit čas pro uvedení výrobku na trh.


Více info na www.solidvision.cz


SolidVision, s.r.o.
  
Josefy Faimonové 2409/11a  
628 00 Brno

e-mail: info(a)solidvision.cz  
telefon: +420 533 433 111  
podpora: +420 533 433 123  
fax: +420 533 433 110

18.10.2012
autor: Radim Kocáb
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | ABS
17.11.2017

 
 

Predaj | ABS
17.11.2017

 
 

Predaj | GRIVORY
17.11.2017

 
 

Predaj | GRIVORY
17.11.2017

 
 

Predaj | PP GF 30
17.11.2017

 
 

Predaj | PBT
17.11.2017

 
 

Predaj | PPO
17.11.2017

 
 

Kúpa | PBT
17.11.2017

 
 
 
 
Výstavy
PLASTEC South

15.11.2017 | Plastikársky veľtrh - dodávatelia plastov, technológií, inovácií pre plastikársky priemysel.

PLASTICS and RUBBER INDONESIA

15.11.2017 | Výstava venovaná plastikárskemu a gumárenskému priemyslu.

DMP 2017

28.11.2017 | 19. Medzinárodný veľtrh pre formy, spracovanie kovov, plasty, balenie a gumu.

Plast Eurasia 2017

06.12.2017 | 27. medzinárodný plastikársky veľtrh v Istanbule

FESPA Eurasia 2017

07.12.2017 | FESPA je globálna udalosť pre sieťotlač, digitálnu tlač a textilnú tlač.

Arabiamold

11.12.2017 | Formy a nástroje.

PLASTIVISION ARABIA

11.12.2017 | Plastikársky veľtrh pre plasty, obaly a tlač.

Erbil 5P

14.12.2017 | Plastikársky veľtrh.