PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Hľadáte partnera, ktorý Vaše zadania, projekty či problémy v oblasti priemyselnej automatizácie vyrieši „na kľúč“?

28.04.2017 | Oslovte nás. Účelom Well automation s.r.o. je pomáhať ľuďom, aby stroje a automatizované výrobné linky vyrábali lepšie, bez strát, s vyššou efektivitou a spoľahlivo.

Fatra a.s. ponúka regranuláciu plastových odpadov (PP, PE, PP/PE, EVAC)

26.04.2017 | Spoločnosť Fatra, a.s. - tradičný spracovateľ plastov v Českej republike, rozšírila výrobné možnosti o úpravy interného a externého plastového odpadu na regranulačnej linke.

Mercedes na Autosalóne Bratislava 2017 s európskou výstavnou premiérou

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón bude tento rok skutočne výnimočný. Okrem dvoch stredoeurópskych premiér (Mazda CX-5 a Mazda MX-5 RF) ho obohatí aj jedna európska výstavná premiéra, dlho očakávaný model Mercedes Benz triedy S.

Zákazková výroba tesnení na mieru - novinka spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o.

24.04.2017 | Počítačom riadený rezací stroj Atom FlashCut predstavuje tú najmodernejšiu a najpresnejšiu technológiu vo výrobe plochých tesnení.

Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Je tablet jenom hračka? Nová generace podpory lisoven a nářaďoven... 2.část
Je tablet jenom hračka? Nová generace podpory lisoven a nářaďoven.. ...
 
 
Je tablet jenom hračka? Nová generace podpory lisoven a nářaďoven... 2.část

Je tablet jenom hračka? Nová generace podpory lisoven a nářaďoven... 2.část

Pokračování článku ze dne 14.12.2012. Zásadní otázka sledování nástrojů se dá zjednodušit na boj mezi manažery projektů a mezi výkonnými pracovníky. Zatímco řídící pracovníci by chtěli maximum informací pokud možno v reálném čase, výkonní pracovníci jsou časově zaneprázdněni samotnou výrobou a přepisování informací do systému je nijak zvlášť neinteresuje, ba naopak zdržuje od jejich hlavní práce.

Použití nástrojů – jak a kdy?

Nasazení, údržba, prevence a kvalita výroby.

Typicky při sledování forem na plasty a lehké kovy lze využít velmi zajímavou aplikaci CVe počitadla, které umožňuje sledovat kvalitu procesu, dodržování technologických parametrů a údržby. Toto elektronické počitadlo posunulo možnost sledovat formy na kvalitativně novou úroveň.

Ovšem kde se nachází forma v mezičase, mezi sehráním dat z počitadla a co se sní AKTUÁLNĚ děje?

 • Jak je forma uskladněna?
 • Jak je forma provozována?
 • Jaké kvality jsou aktuální výlisky při stávajících parametrech?
 • V jaké fázy je preventivní údržba formy? Už je demontována/vyčištěna/navařena/složena?

A navíc JAK zjistit tyto informace bez zdržování výrobních pracovníků? Výroba má vyrábět, nikoliv zadávat informace a hrát si na písařku.

Další problémy mohou nastat a nastávají při transferu forem mezi závody. Existuje někde komplexní databáze s historií formy? Rychlé odpovědi na tyto otázky dokáží uspořit nemalé finanční prostředky.

V dnešních dnech je zde ještě další velmi zajímavé otázka, a to udržování znalostní databáze pracovníků pro potřebu firmy. Know-how pracovníků je nutné udržet ve firmě tak, aby firma něbyla ohrožena odchodem technicky vzdělaných pracovníků a aby jejich znalosti zůstali ve firmě.

Firma MachineLOG IT přišla s unikátním řešením nové generace podpory sledování aktuálních informací o formách a nástrojích v reálném čase.

Celý systém stojí na šifrované databázi s řízeným přístupem, do které se pomocí unikátního kódu nástroje zadávají informace pomocí chytrého telefonu.


Jak systém funguje

Základní vstupy

Potřebné vybavení pro firmy? Chytrý telefon, nebo tablet. Identifikace nástroje pomocí QR kódu. Wifi, nebo 3G připojení na internet.


Funkce

Každá forma je vybavena unikátním QR kódem, který umožňuje vstup informací do šifrované databáze. Výrobní pracovník tedy sejme QR kód pomocí chytrého telefonu s nahranou aplikací MachineLOG IT s nadstavbou „formy“. Tato aplikace převede číselný kód na adresu do šifrované databáze a dle přístupových práv povolí pracovníkovi provést potřebné úkony.

Je samozřejmé, že jiné pravomoci prohlížení a zadávání informací bude mít vedoucí projektu a zcela jiné pak bude mít obsluha lisu. Toto víceúrovňové řízení se pozitivně odráží na rychlosti a jednoduchosti zadávání dat do systému. Pracovník, který nebude zatěžován nadbytečnou administrativou, bude raději tyto informace zadávat, než osoba, které musí dublovat zápisy na papír a pak přepisovat do počítače. Další výhodou je minimalizace rizika vzniku chyb při zadávání informací. Jakékoliv přepisování informací umocňuje potenciál vzniku chyby.

Je nutné si uvědomit, že mnoho proměnných lze sledovat na principu Ano/Ne – tedy pouhým kliknutím na ikonu, s eventuálním doplněním informací buď ručně (napsáním), nebo pomocí e-fotografie.


Pozice - obsluha lisu:

Má k dispozici jednoduchou předdefinovanou obrazovku s možností zadat počet výlisků, nafotit požadované kontrolní body na výlisku, nafotit parametry lisu a zadat OK, resp NOK výlisek.

Zadávání dat probíhá buď v definovaných intervalech (jednou za hodinu, při předání směny atd), nebo při neshodném výrobku. Neshodný výrobek je nutné zdokumentovat, zdokumentovat parametry technologického procesu, kdy program provede obsluhu pomocí nápovědy komplexním zadáním informací o příčině vzniku neshodného kusu tak, aby pracovník na nic nezapomněl.

 
   

Pozice – seřizovač:

Tato pozice má k dispozici  více sledovacích parametrů. První z nich je vyskladnění formy ze skladu. Nasazení formy na stroj s dokumentací upevnění a zapojení. Vyvolání posledních funkčních technologických parametrů a jejich nastavení s archivací těchto parametrů, při každém nasazení formy a/nebo jejich změně.

Foto dokumentace výrobků a odsouhlasení do sériové výroby. Kdykoliv, kdy bude vedoucí projektů požadovat aktuální informace, stačí sejmout unikátní kód, zdokumentovat aktuální výrobky a -technologické parametry a systém se sám postará o okamžité doručení.

Pokud dojde v průběhu procesu, má seřizovač možnost konzultovat znalostní databázi projektu, jestli už někdo řešil podobní problémy a rychle najít řešení, nikoliv čekat, až se vrátí „Pepa“ z dovolené, protože ten, něco takového řešil.

Velkou výhodou, je v této fázi (neshodný výrobek) poslat komplexní automatický report výrobci formy, nebo dodavateli horkého systému, který je ihned informován o potížích a může podpořit úsilí lisovny o vyřešení neshody. Zaslat tento report je možné kdykoliv bez napojení na email s libovolně velkými přílohami a to i mimo oficiální pracovní dobu.

Veškeré zásahy jsou tedy zdokumentované a to nejen pomocí šablon záznamu parametrů s automatickou identifikací zadavatel, ale i pomocí foto, video dokumentace, která vzniká k v aktuálním okamžiku.

Při sundání formy z lisu, se tato odepíše jako forma sundaná a předává se do preventivní údržby před uskladněním.


Pozice – údržba:

Preventivní údržba má k dispozici zcela rozdílné menu pro sledování forem a to se mění dle počtu zdvihů, délky nasazení a příčin sundání formy ze stroje. Je nutné, aby údržba měla k dispozici komplexní údržbový plán, který nejen řekne, jaká udržba je potřeba udělat (vyčištění chladících okruhů, zakonzervování vyhazovačů, atd.), ale navíc musí zajistit prokazatelnost provedení této údržby.

Pomocí jednoduchého průvodce je tedy možné provést pracovníka údržby krok za krokem celou údržbou, ale navíc pomocí potvrzování provedení jednotlivých kroků s dokumentací provedení se tato údržba stává prokazatelnou.

Údržba má samozřejmě k dispozici kompletní 2D dokumentaci formy i s poznámkami o nejjednodušší demontáži a montáži formy, včetně přípravků a detailů.


Pozice – nástrojárna:

Nástrojárna vstupuje do celého systému ve dvou místech – jedná se o návrh a výrobu formy, kdy systém umožňuje sledovat proces návrhu a výroby. Po dokončení formy se nahraje aktuální dokumentace s předávacími parametry a z dokladováním předávacího stavu.

Druhá fáze, kdy nástrojárna vstupuje do systému jsou potenciální problémy. Při zadání neshodného kusu se tato informace dostane do rukou pracovníka nástrojárny, který může navrhnout on-line protiopatření.

Další možnost je preventivní oprava, resp oprava formy. V tu chvíli je nutné zdokumentovat předávaný stav formy, jednotlivé kroky opravy a měrové protokoly prokazující bezchybnost dílů.


A co transfer?

Při předání formy od jiného závodu, je možné předat kompletní databázi o provozu formy jako součást podpory. Díky tomu, že systém je šablonován a překládán do více jazyků, je jednoduché podpořit zahraniční pobočky v jejich mateřském jazyce. Součástí transferu tedy bude kompletní dokumentace 2D a 3D, funkční parametry, popsané problémy a jejich řešení včetně fotodokumentace stavu. Součástí je i kontaktu na nástrojárnu a dodavatele dílů forem, včetně rozpisky náhradních dílů. Urychlení transferu a možnosti vyžádat si podporu je tedy násobně vyšší než u standardního transferu pomocí papírové dokumentace.


Základní body, která řeší MachineLOG IT s nadstavbou FORMY:

 • Komplexní on-line sledování formy, parametrů a výlisků bez zátěže na výrobní pracovníky
 • Zajišťuje aby know-how špičkových technických pracovníků zůstalo ve firmě i po jejich odchodu
 • Zjednodušuje a urychluje komunikaci o problému neshodných výrobků
 • Urychluje servisní reakci dodavatelů polotovarů
 • Urychluje servisní reakci dodavatele vstřikovacího stroje
 • Umožňuje sledovat provádění pravidelných předepsaných údržbových postupů a jejich komplexnost
 • Zjednodušuje problematiku transferu forem
 • Urychluje problematiku zajišťování náhradních dílů

Nelze zaručit bezchybnost provozu. Ale lze zaručit bleskurychlou a perfektně vyladěnou  podporu minimálních prostojů s minimálními náklady.

1.část:
http://www.plasticportal.sk/sk/je-tablet-jenom-hracka-nova-generace-podpory-lisoven-a-naradoven1cast/c/1352

8.2.2013
autor: pro PlasticPortal.eu zpracoval Martin Malý
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | PBT drť, farebný mix
28.04.2017

 
 

Predaj | Aglomerát PE
27.04.2017

 
 

Predaj | Tipelin 471-02
27.04.2017

 
 

Predaj | PP regranulát
27.04.2017

 
 

Predaj | PP regranulát
27.04.2017

 
 

Predaj | HDPE regranulát
27.04.2017

 
 
 

Predaj | HDPE/EVOH drť
27.04.2017

 
 

Predaj | predaj POM
27.04.2017

 
 
 
Výstavy
HANNOVER MESSE

24.04.2017 | R&D, priemyselná automatizácia a IT, priemyselné dodávky, výrobné inžinierstvo a služby, energia a technológie pre životné prostredie.

AUTOSALÓN Bratislava 2017

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón je najdôležitejšou automobilovou udalosťou roka na Slovensku.

INNOFORM

25.04.2017 | Medzinárodný kooperatívny veľtrh pre nástroje a spracovateľský priemysel.

Vietnam Manufacturing Expo 2017

26.04.2017 | Popredná výstava o obrábacích strojov pre formy a vstrekovacie technológie pre plasty.

PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.