PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuality > Investície a rast ekonomík vo svete potiahli zisk Skupiny SLOVNAFT
Investície a rast ekonomík vo svete potiahli zisk Skupiny SLOVNAFT
 
 

Investície a rast ekonomík vo svete potiahli zisk Skupiny SLOVNAFT

V prvom štvrťroku 2011 (Q1 2011) dosiahla Skupina SLOVNAFT vďaka priaznivým externým podmienkam pozitívny hospodársky výsledok v hodnote 28 miliónov EUR. Tento prevádzkový zisk je očistený o aktuálne náklady na zásoby, ktorých hodnota sa mení podľa ceny ropy na svetových trhoch.

Kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim zlepšenie prevádzkového výsledku bol priaznivý vývoj externého prostredia, najmä v podobe medziročne výrazne vyšších kótovaných cien motorových palív a základných plastov na medzinárodných burzách. Priemerná cena ropy vzrástla oproti prvému štvrťroku 2010 o 38 % a dosiahla 105 USD za barel. Nárast cien ropy a ropných produktov bol ovplyvnený okrem zvýšeného globálneho dopytu v dôsledku ekonomického oživenia vo svete aj stranou ponuky, na ktorú vplývala vyhrotená politická situácia a nepokoje v niektorých krajinách Blízkeho východu a Severnej Afriky.

Značný vplyv na hospodárenie mali aj kurzový zisk dosiahnutý na pohľadávkach a záväzkoch z obchodného styku a tiež pokračovanie dôslednej nákladovej disciplíny.
 „Na zlepšenie výkonnosti Skupiny SLOVNAFT sa okrem priaznivejšieho vývoja externého prostredia v ropnom priemysle podpísala aj investičná aktivita Skupiny z minulosti. Sme pripravení aj v nadchádzajúcom období podporovať výrobnú i predajnú aktivitu ďalšími kapitálovými výdavkami tak ako v prvom kvartáli tohto roka, keď spoločnosť preinvestovala 38 miliónov eur,“ povedal k výsledkom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Oszkár Világi.

V prvom štvrťroku 2011 významná časť investícií v celkovej hodnote 33 miliónov eur smerovala na projekty zabezpečujúce zvýšenie efektívnosti výroby, udržanie prevádzkovej spoľahlivosti a na zlepšenie kvality výrobného procesu. Časť investícií smerovala aj do zlepšenia a zefektívnenia predajnej aktivity na domácom a zahraničných trhoch.
Vplyvom vyššieho dopytu po motorových palivách a vďaka bezporuchovosti výroby v rafinérii spoločnosť spracovala v Q1 2011 takmer 1,5 milióna ton ropy, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka viac o 104 kt (8 %). Z celkového množstva vyrobených ropných produktov vyše ¾ Skupina SLOVNAFT exportovala na zahraničné trhy najmä do Česka, Rakúska, Poľska, Nemecka, Talianska, Maďarska a iných krajín.

Celkový maloobchodný predaj pohonných hmôt na Slovensku sa v Q1 2011 zvýšil o 7 % v porovnaní s Q1 2010 pričom spotrebu palív pozitívne ovplyvnili okrem iných faktorov aj východisková porovnávacia báza z minulého roka a silná priemyselná a exportná aktivita slovenských firiem. Na strane druhej utlmujúcimi faktormi boli zvýšená sadzba DPH, rozšírenie spotrebnej dane na bio komponenty, silný samotný rast medzinárodných cien biozložiek ako i nový príspevok Správe štátnych hmotných rezerv na budovanie systému núdzových zásob ropy a ropných produktov.

Zvýšený predaj motorových palív na domácom trhu Skupinou SLOVNAFT bol tiež odrazom snahy spoločnosti o posilnenie lojality zákazníkov a iných aktivít určených na posilnenie vnímania kvality produktov a služieb.

Ku koncu marca 2011 Skupina SLOVNAFT zamestnávala 3633 ľudí a prevádzkovala na území Slovenska 209 čerpacích staníc.

autor: SLOVNAFT, a.s
02.06.2011
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
  
Najnovšia inzercia

Kúpa | Kontajnery
23.07.2017

 
 
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.