PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Plastpol, s.r.o. má nový e-shop

27.07.2017 | Firma Plastpol, s.r.o., zaoberajúca sa obrábaním plastov, nedávno spustila svoj nový e-shop.

Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Zmena na pozícii riaditeľa Plastikárskeho klastra

21.07.2017 | Pri príležitosti Valného zhromaždenia plastikárskeho klastra č. 32, ktoré prebehlo 27.6.2017, došlo k zmene na pozícii riaditeľa klastra.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Hot Stamping, In Mold Decoration, In Mold Labeling, Insert Molding, Heat Transfer, Laser Color Transfer - řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci plastů od KURZ
Hot Stamping, In Mold Decoration, In Mold Labeling, Insert Molding, ...
 
 
Hot Stamping, In Mold Decoration, In Mold Labeling, Insert Molding, Heat Transfer, Laser Color Transfer - řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci plastů od KURZ

Hot Stamping, In Mold Decoration, In Mold Labeling, Insert Molding, Heat Transfer, Laser Color Transfer - řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci plastů od KURZ

Firma LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG vydala unikátní publikaci KURZ PLASTICS DECORATION GUIDE, která nabízí ucelený přehled možností povrchových úprav v oblasti dekorací plastových produktů.

Podrobně popisuje technologie horké ražby (Hot Stamping), dekorace uvnitř vstřiko­vací formy IMD (In Mold Decoration), IML (In Mold Labeling) a Insert Molding a ně­kolik dalších speciální technologií jako Heat Transfer a Laser Color Transfer.

Publikace je určena pro designéry, mar­ketingové specialisty, vývojové inženýry, technology a další klíčové specialisty, kteří jsou zapojení do plánování a implementace jednotlivých etap dekoračního procesu.

Úvod publikace poskytuje ucelený přehled jednotlivých technologií a poukazuje na je­jich využití na několika desítkách konkrét­ních případů (tzv. case studies) s podrob­ným popisem technologie, tvaru dekorace, materiálu výrobku a druhu ražební fólie. Dále je v první části probírána základní dekorační technologie - horká ražba. Zís­káte přehled o jednotlivých druzích hor­ké ražby, výrobě ražebních fólií, raznicích a nabídce standardních a zakázkově stavě­ných strojů pro ražbu.

Ve druhé části se seznámíte s moderními technologiemi a možnostmi dekorací v rám­ci vstřikovacího procesu uvnitř formy (IML, IMD, Insert Molding), jejich možnostmi i omezeními včetně vzájemného porovnání. Samostatná kapitola je věnována laserové technologii a její využití pro značení plasto­vých produktů pomocí laser transferových pásek.

Závěrem autoři srovnávají jednotlivé technologie z hlediska finanční náročnos­ti, produktivity výroby, vytipování vhodné technologie dle tvaru dekorace (plocha, zakřivené povrhy, 3D dekorace, kónické nebo cylindrické povrchy, profily), jejich vhodnosti pro aplikaci nekonečných desig­nů nebo jednotlivých obrázků, zajímavé je i srovnání s technologiemi tamponového tisku a sítotisku.

KURZ  
Malý náhled do publikace naleznete na internetovém odkaze www.kurz.de/press1103  

 


Publikace KURZ Plastics Decoration Guide vychází v limitovaném množství v anglické nebo německé mutaci a je možné ji zakoupit přímo u pobočky firmy KURZ za cenu 990,- Kč bez DPH.

Pro objednání nás kontaktujte na tel.: +420 547 239 820 nebo e-mailem na office@czkurz.com

KURZ Czech & Slovak s.r.o.

Za Humny 749/16, 664 47 Střelice u Brna

KURZ  
   

KURZ GROUP je globálním lídrem v ob­lasti horké a studené ražby, povrchových úprav a dalších dekoračních technologií. Vyvíjí a vyrábí dekorační a funkční vrstvy aplikované na nosné fólie pro široké spekt­rum aplikací. Sortiment zahrnuje metalizo-vané, pigmentované a holografické ražební fólie pro obaly nebo tiskové produkty, povrcho­vé úpravy pro elektronic­ká zařízeni, domácí pří­stroje nebo automobilové díly, ochranné a dekorační vrstvy pro nábytek, profily a obrazové rámy, ochranné prvky pro obchodní  značky, metalické ap­likace na textil a řadu dalších zušlechtění pro jiné aplikace.

S více než 3600 zaměstnanci v devíti vý­robních závodech v Evropě, Asii a USA, stejně jako 19-ti pobočkami a 70-ti za­stoupeními po celém světě KURZ GROUP vyrábí a nabízí komplexní portfolio produk­tů pro povrchovou úpravu, dekoraci, ozna­čování a ochranu před paděláním včetně široké nabídky ražebních strojů a nástrojů. Neustále investuje do nových technologií a vyvíjí inovační řešení pro tištěnou elek­troniku a související aplikace, např. RFID, organické fotovoltaické systémy a dotykové obrazovky.

KURZ, jako Váš spolehlivý dodavatel komplexního řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci, vám nabízí:

-    Posouzení tvaru vašeho produktu a urče­ní vhodné dekorační technologie

-    Ražební stroje a podpůrné prostředky pro ražbu (kovové nebo silikonové razni- ce, hliníkové protikusy) - od ekonomicky přijatelných malých strojů až po vysoce robotizované ražební automaty, které mohou být součástí výrobních linek

-    Širokou nabídku ražebních fólií (meta­lické, pigmentové, holografické, chro­mové) a vytipování vhodné kvality pro požadovaný druh plastového materiálu

-    Technologii Heat Tranfer - tepelný přenos obrázků z fólie na produkt

-    Technologii a fólie pro IMD a IML (In Mold Decoration a In Mold Labeling) a Insert Molding - dekorace ve vstřiko­vací formě

-    Laser Color Tranfer technologie - značení pomocí laserové technologie

-    Možnost zkušebních testů a dekorace prototypů

-    Celosvětový servis a poradenství

11.10.2012
autor: Ing. Martin Sedláček
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | HDPE drte
28.07.2017

 
 
 

Predaj | Aglomerát
27.07.2017

 
 

Predaj | Odpad - PET
27.07.2017

 
 
 

Predaj | Drť plastová
27.07.2017

 
 

Predaj | Koláče
27.07.2017

 
 

Kúpa | POM natural/white
27.07.2017

 
 

Predaj | PC/ABS
27.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

PU China 2017

29.08.2017 | Popredná výstava pre čínsky trh v oblasti polyuretánov.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.