PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

17.01.2018 | Prehľad noviniek - január 2018.

COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

15.01.2018 | COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Konferencia NEWMATEC 2018 už za dva mesiace na Táloch

12.01.2018 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC .

Konferencia Formy a Plasty Brno 2018

10.01.2018 | Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na deviaty ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2018, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno).

Snímače polohy MTS Sensors pre priemyselné využitie

08.01.2018 | Spoľahlivé a inteligentné riešenia snímačov polohy pre priemyselné použitie od spoločnosti MTS Sensors.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v októbri 2017

18.12.2017 | V Úradnom vestníku EÚ boli v októbri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Hot Stamping, In Mold Decoration, In Mold Labeling, Insert Molding, Heat Transfer, Laser Color Transfer - řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci plastů od KURZ
Hot Stamping, In Mold Decoration, In Mold Labeling, Insert Molding, ...
 
 
Hot Stamping, In Mold Decoration, In Mold Labeling, Insert Molding, Heat Transfer, Laser Color Transfer - řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci plastů od KURZ

Hot Stamping, In Mold Decoration, In Mold Labeling, Insert Molding, Heat Transfer, Laser Color Transfer - řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci plastů od KURZ

Firma LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG vydala unikátní publikaci KURZ PLASTICS DECORATION GUIDE, která nabízí ucelený přehled možností povrchových úprav v oblasti dekorací plastových produktů.

Podrobně popisuje technologie horké ražby (Hot Stamping), dekorace uvnitř vstřiko­vací formy IMD (In Mold Decoration), IML (In Mold Labeling) a Insert Molding a ně­kolik dalších speciální technologií jako Heat Transfer a Laser Color Transfer.

Publikace je určena pro designéry, mar­ketingové specialisty, vývojové inženýry, technology a další klíčové specialisty, kteří jsou zapojení do plánování a implementace jednotlivých etap dekoračního procesu.

Úvod publikace poskytuje ucelený přehled jednotlivých technologií a poukazuje na je­jich využití na několika desítkách konkrét­ních případů (tzv. case studies) s podrob­ným popisem technologie, tvaru dekorace, materiálu výrobku a druhu ražební fólie. Dále je v první části probírána základní dekorační technologie - horká ražba. Zís­káte přehled o jednotlivých druzích hor­ké ražby, výrobě ražebních fólií, raznicích a nabídce standardních a zakázkově stavě­ných strojů pro ražbu.

Ve druhé části se seznámíte s moderními technologiemi a možnostmi dekorací v rám­ci vstřikovacího procesu uvnitř formy (IML, IMD, Insert Molding), jejich možnostmi i omezeními včetně vzájemného porovnání. Samostatná kapitola je věnována laserové technologii a její využití pro značení plasto­vých produktů pomocí laser transferových pásek.

Závěrem autoři srovnávají jednotlivé technologie z hlediska finanční náročnos­ti, produktivity výroby, vytipování vhodné technologie dle tvaru dekorace (plocha, zakřivené povrhy, 3D dekorace, kónické nebo cylindrické povrchy, profily), jejich vhodnosti pro aplikaci nekonečných desig­nů nebo jednotlivých obrázků, zajímavé je i srovnání s technologiemi tamponového tisku a sítotisku.

KURZ  
Malý náhled do publikace naleznete na internetovém odkaze www.kurz.de/press1103  

 


Publikace KURZ Plastics Decoration Guide vychází v limitovaném množství v anglické nebo německé mutaci a je možné ji zakoupit přímo u pobočky firmy KURZ za cenu 990,- Kč bez DPH.

Pro objednání nás kontaktujte na tel.: +420 547 239 820 nebo e-mailem na office@czkurz.com

KURZ Czech & Slovak s.r.o.

Za Humny 749/16, 664 47 Střelice u Brna

KURZ  
   

KURZ GROUP je globálním lídrem v ob­lasti horké a studené ražby, povrchových úprav a dalších dekoračních technologií. Vyvíjí a vyrábí dekorační a funkční vrstvy aplikované na nosné fólie pro široké spekt­rum aplikací. Sortiment zahrnuje metalizo-vané, pigmentované a holografické ražební fólie pro obaly nebo tiskové produkty, povrcho­vé úpravy pro elektronic­ká zařízeni, domácí pří­stroje nebo automobilové díly, ochranné a dekorační vrstvy pro nábytek, profily a obrazové rámy, ochranné prvky pro obchodní  značky, metalické ap­likace na textil a řadu dalších zušlechtění pro jiné aplikace.

S více než 3600 zaměstnanci v devíti vý­robních závodech v Evropě, Asii a USA, stejně jako 19-ti pobočkami a 70-ti za­stoupeními po celém světě KURZ GROUP vyrábí a nabízí komplexní portfolio produk­tů pro povrchovou úpravu, dekoraci, ozna­čování a ochranu před paděláním včetně široké nabídky ražebních strojů a nástrojů. Neustále investuje do nových technologií a vyvíjí inovační řešení pro tištěnou elek­troniku a související aplikace, např. RFID, organické fotovoltaické systémy a dotykové obrazovky.

KURZ, jako Váš spolehlivý dodavatel komplexního řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci, vám nabízí:

-    Posouzení tvaru vašeho produktu a urče­ní vhodné dekorační technologie

-    Ražební stroje a podpůrné prostředky pro ražbu (kovové nebo silikonové razni- ce, hliníkové protikusy) - od ekonomicky přijatelných malých strojů až po vysoce robotizované ražební automaty, které mohou být součástí výrobních linek

-    Širokou nabídku ražebních fólií (meta­lické, pigmentové, holografické, chro­mové) a vytipování vhodné kvality pro požadovaný druh plastového materiálu

-    Technologii Heat Tranfer - tepelný přenos obrázků z fólie na produkt

-    Technologii a fólie pro IMD a IML (In Mold Decoration a In Mold Labeling) a Insert Molding - dekorace ve vstřiko­vací formě

-    Laser Color Tranfer technologie - značení pomocí laserové technologie

-    Možnost zkušebních testů a dekorace prototypů

-    Celosvětový servis a poradenství

11.10.2012
autor: Ing. Martin Sedláček
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | PP drť
17.01.2018

 
 
 
 

Kúpa | PC, PMMA, PC/ABS
15.01.2018

 
 

Kúpa | PC metaliza
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť PS plata
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť z PP prepraviek
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť PET
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť HDPE
15.01.2018

 
 
 
Výstavy
EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

Gastropack 2018

25.01.2018 | 17. výstava obalových materiálov a baliacej techniky

SamuPlast

31.01.2018 | Výstava pre technológie, stroje a plastové materiály.