PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Vienna Autoshow 2017 dnes otvorila brány

12.01.2017 | Dnes sa vo Viedni začala výstava automobilov Vienna Autoshow, ktorá potrvá do nedele 15.1.2017.

Gumové brity na snehové radlice ponúka Tomirtech s.r.o.

11.01.2017 | Vážení zákazníci, v tomto období si Vás dovoľujeme upozorniť na ponuku gumových britov na snehové radlice od firmy Tomirtech s.r.o.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Hot Stamping, In Mold Decoration, In Mold Labeling, Insert Molding, Heat Transfer, Laser Color Transfer - řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci plastů od KURZ
Hot Stamping, In Mold Decoration, In Mold Labeling, Insert Molding, ...
 
 
Hot Stamping, In Mold Decoration, In Mold Labeling, Insert Molding, Heat Transfer, Laser Color Transfer - řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci plastů od KURZ

Hot Stamping, In Mold Decoration, In Mold Labeling, Insert Molding, Heat Transfer, Laser Color Transfer - řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci plastů od KURZ

Firma LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG vydala unikátní publikaci KURZ PLASTICS DECORATION GUIDE, která nabízí ucelený přehled možností povrchových úprav v oblasti dekorací plastových produktů.

Podrobně popisuje technologie horké ražby (Hot Stamping), dekorace uvnitř vstřiko­vací formy IMD (In Mold Decoration), IML (In Mold Labeling) a Insert Molding a ně­kolik dalších speciální technologií jako Heat Transfer a Laser Color Transfer.

Publikace je určena pro designéry, mar­ketingové specialisty, vývojové inženýry, technology a další klíčové specialisty, kteří jsou zapojení do plánování a implementace jednotlivých etap dekoračního procesu.

Úvod publikace poskytuje ucelený přehled jednotlivých technologií a poukazuje na je­jich využití na několika desítkách konkrét­ních případů (tzv. case studies) s podrob­ným popisem technologie, tvaru dekorace, materiálu výrobku a druhu ražební fólie. Dále je v první části probírána základní dekorační technologie - horká ražba. Zís­káte přehled o jednotlivých druzích hor­ké ražby, výrobě ražebních fólií, raznicích a nabídce standardních a zakázkově stavě­ných strojů pro ražbu.

Ve druhé části se seznámíte s moderními technologiemi a možnostmi dekorací v rám­ci vstřikovacího procesu uvnitř formy (IML, IMD, Insert Molding), jejich možnostmi i omezeními včetně vzájemného porovnání. Samostatná kapitola je věnována laserové technologii a její využití pro značení plasto­vých produktů pomocí laser transferových pásek.

Závěrem autoři srovnávají jednotlivé technologie z hlediska finanční náročnos­ti, produktivity výroby, vytipování vhodné technologie dle tvaru dekorace (plocha, zakřivené povrhy, 3D dekorace, kónické nebo cylindrické povrchy, profily), jejich vhodnosti pro aplikaci nekonečných desig­nů nebo jednotlivých obrázků, zajímavé je i srovnání s technologiemi tamponového tisku a sítotisku.

KURZ  
Malý náhled do publikace naleznete na internetovém odkaze www.kurz.de/press1103  

 


Publikace KURZ Plastics Decoration Guide vychází v limitovaném množství v anglické nebo německé mutaci a je možné ji zakoupit přímo u pobočky firmy KURZ za cenu 990,- Kč bez DPH.

Pro objednání nás kontaktujte na tel.: +420 547 239 820 nebo e-mailem na office@czkurz.com

KURZ Czech & Slovak s.r.o.

Za Humny 749/16, 664 47 Střelice u Brna

KURZ  
   

KURZ GROUP je globálním lídrem v ob­lasti horké a studené ražby, povrchových úprav a dalších dekoračních technologií. Vyvíjí a vyrábí dekorační a funkční vrstvy aplikované na nosné fólie pro široké spekt­rum aplikací. Sortiment zahrnuje metalizo-vané, pigmentované a holografické ražební fólie pro obaly nebo tiskové produkty, povrcho­vé úpravy pro elektronic­ká zařízeni, domácí pří­stroje nebo automobilové díly, ochranné a dekorační vrstvy pro nábytek, profily a obrazové rámy, ochranné prvky pro obchodní  značky, metalické ap­likace na textil a řadu dalších zušlechtění pro jiné aplikace.

S více než 3600 zaměstnanci v devíti vý­robních závodech v Evropě, Asii a USA, stejně jako 19-ti pobočkami a 70-ti za­stoupeními po celém světě KURZ GROUP vyrábí a nabízí komplexní portfolio produk­tů pro povrchovou úpravu, dekoraci, ozna­čování a ochranu před paděláním včetně široké nabídky ražebních strojů a nástrojů. Neustále investuje do nových technologií a vyvíjí inovační řešení pro tištěnou elek­troniku a související aplikace, např. RFID, organické fotovoltaické systémy a dotykové obrazovky.

KURZ, jako Váš spolehlivý dodavatel komplexního řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci, vám nabízí:

-    Posouzení tvaru vašeho produktu a urče­ní vhodné dekorační technologie

-    Ražební stroje a podpůrné prostředky pro ražbu (kovové nebo silikonové razni- ce, hliníkové protikusy) - od ekonomicky přijatelných malých strojů až po vysoce robotizované ražební automaty, které mohou být součástí výrobních linek

-    Širokou nabídku ražebních fólií (meta­lické, pigmentové, holografické, chro­mové) a vytipování vhodné kvality pro požadovaný druh plastového materiálu

-    Technologii Heat Tranfer - tepelný přenos obrázků z fólie na produkt

-    Technologii a fólie pro IMD a IML (In Mold Decoration a In Mold Labeling) a Insert Molding - dekorace ve vstřiko­vací formě

-    Laser Color Tranfer technologie - značení pomocí laserové technologie

-    Možnost zkušebních testů a dekorace prototypů

-    Celosvětový servis a poradenství

11.10.2012
autor: Ing. Martin Sedláček
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | PLASTOVÉ PYTLE
16.01.2017

 
 

Predaj | Plastová drť
16.01.2017

 
 
 
 

Predaj | Oktabín
16.01.2017

 
 

Predaj | PC/ABS
16.01.2017

 
 
 

Predaj | Arburg Allrounder
16.01.2017

 
 
 
 
Výstavy
EcoWASTE

16.01.2017 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.