PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

Simulácia procesu vstrekovania plastov - Cadmould® 3D-F® Essential

10.07.2017 | Cadmould® 3D-F® Essential je teraz voľne na stiahnutie. Táto ponuka platí v období od 1. júla do 30. septembra 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Horké trysky Thermoplay (část 1.)
Horké trysky Thermoplay (část 1.)
 
 
Horké trysky Thermoplay (část 1.)

Horké trysky Thermoplay (část 1.)

Základní úloha systémů horkých trysek je přivádět roztavený, tedy živý materiál, co nejblíže k výlisku a tím zkracovat cyklus, snižovat spotřebu materiálu a zvedat kvalitu výlisku. Aby bylo tohoto dosaženo, je nutné mít instalovaný dostatečný tepelný výkon, který postačí k roztavení zbytkového ztuhnutého plastu při náběhu formy, a který je schopen pružně kompenzovat ztrátu tepla ze systému.


Celý princip systému horkých trysek je postaven na dodávání ztracené tepelné energie do systému. Řídící jednotky umí pouze dotápět a proto je jistá minimální ztráta tepla nutná. Ztráta tepla ze systému je způsobena třemi základními způsoby:

• Vedením (kondukce)
• Prouděním (konvekce)
• Zářením (radiace)

Vedení tepla

Rychlost vedení tepla určena tepelnou vodivostí. Tepelná vodivost oceli na formy se z důvodů cyklu zvyšuje. Díky vyšší tepelné vodivosti je možné dosahovat kratších cyklů, protože dochází k rychlejšímu odvedení tepla. Nicméně jak je vidět, tato hodnota je v přímém rozporu s požadavky na izolaci systému a proto je nutné, aby výrobci horkých trysek udělali preventivní opatření na straně izolace horkého vstřikovacího systému. Z toho důvodu se do horkých systémů vkládají titanové izolační prvky, které omezují přestup tepla z horkého systému do formy. Jak je vidět z následující tabulky (1), pomocí titanových izolačních prvků se snižuje součinitel tepelné vodivost z hodnoty 14 - 40 (dle třídy materiálu) až na hodnotu 6,5.

   1 - Tabulka tepelné vodivosti pevných a plynných látek

Na obrázku (2) je vidět přenos tepelné energie v systému. Jsou zde vstupy od topení a odvody tepla přenosem, vedením. Aby se předešlo nadměrnému odběru tepla, používá firma Thermoplay na kritické body titanové prvky, které zabraňují nadměrnému odvodu tepla, a tím snižují potřebný příkon systému. Větrací jímka okolo systému způsobuje nerovněmrné rozložení teploty – tzn. tepelnou nehomogenitu. Jedná se o přenesenou a ztracenou energii převodem přes distanční prvky, středící prvky, hlavy trysek a vzduchovou mezeru.

   2 - tepelná výměna jako důsledok vedení tepla v systému horkých vtoků (ve směru šípek)


Proudění

Proudění je tepelná výměna mezi pevnou a plynnou, nebo tekutou látkou. Ohřívaný vzduch je lehčí a stoupá směrem nahoru. Jedná se o volné proudění (komínový efekt). Zjednodušeně řešeno plyn absorbuje teplo a začíná proudit. Tepelná výměna proběhně jak ve vzduchu, tak se vnesené teplo uvolní Brno(přenese) do místa s nižší teplotou. Intenzita tepenlné výměny je závislá na těchto faktorech.

• teplotě
• tlaku
• rychlosti
• tepelné vodivosti
• hustotě
• měrné tepelné kapacitě
• viskozitě tekutiny,
• tvaru a povrchu stěny.


Zdánlivý rozpor

Jak je vidět, požadavky na systém horkých vtoků a jejich zástavbu si navzájem odporují. Na jednu stranu je potřeba intenzivní tepelná výměna z topení a přenos do rozvodného kanálu, na stranu druhou je potřeba omezit ztráty tepla zapříčiněné větracími jímkami. Ovšem není možné, ba ani chtěné, zcela zamezit ztrátám tepla, protože by nebylo možné účinně řídit teplotu horkých vtoků. Je nutné si uvědomit, že pokud se horký systém perfektně zaizoluje, pak dojde k akumulaci tepla vneseného roztaveným plastem a smykovým napětím proudícího plastu.

   3 - popis systému Thermoplay včetně detailů


V extrémním případě může dojít nejen k vadným výliskům, ale k totální fyzické destrukci horkého systému přílišným nakumulováním tepla. Horké systémy tedy musí optimalizovat tyto protichůdné požadavky a to pomocí vhodných materiálů (na straně výrobce) a dodržením způsobu zástavby na straně výrobce formy.


Eliminace popsaných problémů u systému Thermoplay

Aby se předešlo přenosu tepla vedením, vkládá firma Thermoplay do kritických míst titanové izolační prvky (3). Jedná se v prvé řadě o dotlačovací podložky mezi rozváděcí a upínací deskou, středící podložku pod rozvodnou deskou proti trysce stroje a těsnící kroužek okolo vstřikovací objímky (3). Na straně trysek se pak z izolačních materiálů vyrábějí těsnící prvky okolo hrotu špičky a pod hlavičky trysek. Naopak těla trysek jsou dodávána ocelová z materiálu s vynikající tepelnou vodivostí. Tímto se dosáhne tepelné izolace na kritickcýh místech (3) a zároveň dojde v rovnoměrnému rozložení tepla přes celou délku trysky. Ocelové tělo pak umožňuje použít vyšší vstřikovací tlaky bez deformace těla trysky a tím dosáhnout delší životnosti systému.


Velmi zajímavou variantou, jak dále zvýšit teplotní homogenitu pole v trysce a ještě více ustálit tepelnou stabilitu vstřikovacího procesu, je použití třívrstvé trysky typu D. Tato tryska konstrukčně vychází z jednoplášťové trysky F, ale navíc přidává kryt přes celé topení trysky od špičky, až k hlavičce. Tím se problematika přestupu tepla přesouvá se z katerorie jednoplášťováho provedení (zjednodušeně, i když nepřesně si lze představit přestup tepla jednou vrstou) do kategori dvouplášťová. Pro zjednodušení si lze představit dvouplášťové těleso.

www.jansvoboda.cz

(pokračování v č. 2 »)

26.11.2013
autor: Ing. Jan Svoboda
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 

Predaj | PS HIPS černá drť
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.