PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Lepším plánovaním výroby k splneným termínom

20.11.2017 | AJ VY TO POZNÁTE? Stojíte ráno pred otázkami: Čo všetko máme dnes vyrobiť? Stihneme to? Máme všetok materiál? Budeme potrebovať kooperácie? Máme dostatočne vyťažené stroje?

Rýchle a presné kalkulácie

15.11.2017 | Často počujeme vo firmách podobné vyjadrenia: "Máme presné kalkulácie" a "Kalkulujeme rýchlo a flexibilne" - Realita je ale veľakrát iná...

PlasticPortal.eu sponzorom modelárskej súťaže Cena primátora mesta Nitra 2017

13.11.2017 | Minulý mesiac sa v Nitre uskutočnila najväčšia modelárska súťaž v regióne, venovaná plastikovému a papierovému modelárstvu.

Doprava zdarma cez nákup na e-shope Techni-Trade s.r.o.

10.11.2017 | Využite túto príležitosť obstarať si tovar v kľude a pohode cez e-shop.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

08.11.2017 | Prehľad noviniek - november 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Horké trysky Thermoplay (část 1.)
Horké trysky Thermoplay (část 1.)
 
 
Horké trysky Thermoplay (část 1.)

Horké trysky Thermoplay (část 1.)

Základní úloha systémů horkých trysek je přivádět roztavený, tedy živý materiál, co nejblíže k výlisku a tím zkracovat cyklus, snižovat spotřebu materiálu a zvedat kvalitu výlisku. Aby bylo tohoto dosaženo, je nutné mít instalovaný dostatečný tepelný výkon, který postačí k roztavení zbytkového ztuhnutého plastu při náběhu formy, a který je schopen pružně kompenzovat ztrátu tepla ze systému.


Celý princip systému horkých trysek je postaven na dodávání ztracené tepelné energie do systému. Řídící jednotky umí pouze dotápět a proto je jistá minimální ztráta tepla nutná. Ztráta tepla ze systému je způsobena třemi základními způsoby:

• Vedením (kondukce)
• Prouděním (konvekce)
• Zářením (radiace)

Vedení tepla

Rychlost vedení tepla určena tepelnou vodivostí. Tepelná vodivost oceli na formy se z důvodů cyklu zvyšuje. Díky vyšší tepelné vodivosti je možné dosahovat kratších cyklů, protože dochází k rychlejšímu odvedení tepla. Nicméně jak je vidět, tato hodnota je v přímém rozporu s požadavky na izolaci systému a proto je nutné, aby výrobci horkých trysek udělali preventivní opatření na straně izolace horkého vstřikovacího systému. Z toho důvodu se do horkých systémů vkládají titanové izolační prvky, které omezují přestup tepla z horkého systému do formy. Jak je vidět z následující tabulky (1), pomocí titanových izolačních prvků se snižuje součinitel tepelné vodivost z hodnoty 14 - 40 (dle třídy materiálu) až na hodnotu 6,5.

   1 - Tabulka tepelné vodivosti pevných a plynných látek

Na obrázku (2) je vidět přenos tepelné energie v systému. Jsou zde vstupy od topení a odvody tepla přenosem, vedením. Aby se předešlo nadměrnému odběru tepla, používá firma Thermoplay na kritické body titanové prvky, které zabraňují nadměrnému odvodu tepla, a tím snižují potřebný příkon systému. Větrací jímka okolo systému způsobuje nerovněmrné rozložení teploty – tzn. tepelnou nehomogenitu. Jedná se o přenesenou a ztracenou energii převodem přes distanční prvky, středící prvky, hlavy trysek a vzduchovou mezeru.

   2 - tepelná výměna jako důsledok vedení tepla v systému horkých vtoků (ve směru šípek)


Proudění

Proudění je tepelná výměna mezi pevnou a plynnou, nebo tekutou látkou. Ohřívaný vzduch je lehčí a stoupá směrem nahoru. Jedná se o volné proudění (komínový efekt). Zjednodušeně řešeno plyn absorbuje teplo a začíná proudit. Tepelná výměna proběhně jak ve vzduchu, tak se vnesené teplo uvolní Brno(přenese) do místa s nižší teplotou. Intenzita tepenlné výměny je závislá na těchto faktorech.

• teplotě
• tlaku
• rychlosti
• tepelné vodivosti
• hustotě
• měrné tepelné kapacitě
• viskozitě tekutiny,
• tvaru a povrchu stěny.


Zdánlivý rozpor

Jak je vidět, požadavky na systém horkých vtoků a jejich zástavbu si navzájem odporují. Na jednu stranu je potřeba intenzivní tepelná výměna z topení a přenos do rozvodného kanálu, na stranu druhou je potřeba omezit ztráty tepla zapříčiněné větracími jímkami. Ovšem není možné, ba ani chtěné, zcela zamezit ztrátám tepla, protože by nebylo možné účinně řídit teplotu horkých vtoků. Je nutné si uvědomit, že pokud se horký systém perfektně zaizoluje, pak dojde k akumulaci tepla vneseného roztaveným plastem a smykovým napětím proudícího plastu.

   3 - popis systému Thermoplay včetně detailů


V extrémním případě může dojít nejen k vadným výliskům, ale k totální fyzické destrukci horkého systému přílišným nakumulováním tepla. Horké systémy tedy musí optimalizovat tyto protichůdné požadavky a to pomocí vhodných materiálů (na straně výrobce) a dodržením způsobu zástavby na straně výrobce formy.


Eliminace popsaných problémů u systému Thermoplay

Aby se předešlo přenosu tepla vedením, vkládá firma Thermoplay do kritických míst titanové izolační prvky (3). Jedná se v prvé řadě o dotlačovací podložky mezi rozváděcí a upínací deskou, středící podložku pod rozvodnou deskou proti trysce stroje a těsnící kroužek okolo vstřikovací objímky (3). Na straně trysek se pak z izolačních materiálů vyrábějí těsnící prvky okolo hrotu špičky a pod hlavičky trysek. Naopak těla trysek jsou dodávána ocelová z materiálu s vynikající tepelnou vodivostí. Tímto se dosáhne tepelné izolace na kritickcýh místech (3) a zároveň dojde v rovnoměrnému rozložení tepla přes celou délku trysky. Ocelové tělo pak umožňuje použít vyšší vstřikovací tlaky bez deformace těla trysky a tím dosáhnout delší životnosti systému.


Velmi zajímavou variantou, jak dále zvýšit teplotní homogenitu pole v trysce a ještě více ustálit tepelnou stabilitu vstřikovacího procesu, je použití třívrstvé trysky typu D. Tato tryska konstrukčně vychází z jednoplášťové trysky F, ale navíc přidává kryt přes celé topení trysky od špičky, až k hlavičce. Tím se problematika přestupu tepla přesouvá se z katerorie jednoplášťováho provedení (zjednodušeně, i když nepřesně si lze představit přestup tepla jednou vrstou) do kategori dvouplášťová. Pro zjednodušení si lze představit dvouplášťové těleso.

www.jansvoboda.cz

(pokračování v č. 2 »)

26.11.2013
autor: Ing. Jan Svoboda
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 

Predaj | PPC regranulát
20.11.2017

 
 

Kúpa | Drť ABS natur
20.11.2017

 
 
 

Predaj | ABS drť čierna
17.11.2017

 
 

Predaj | ABS drť šedá
17.11.2017

 
 

Predaj | GRIVORY drť šedá
17.11.2017

 
 

Predaj | GRIVORY drť žltá
17.11.2017

 
 
 
Výstavy
DMP 2017

28.11.2017 | 19. Medzinárodný veľtrh pre formy, spracovanie kovov, plasty, balenie a gumu.

Plast Eurasia 2017

06.12.2017 | 27. medzinárodný plastikársky veľtrh v Istanbule

FESPA Eurasia 2017

07.12.2017 | FESPA je globálna udalosť pre sieťotlač, digitálnu tlač a textilnú tlač.

Arabiamold

11.12.2017 | Formy a nástroje.

PLASTIVISION ARABIA

11.12.2017 | Plastikársky veľtrh pre plasty, obaly a tlač.

Erbil 5P

14.12.2017 | Plastikársky veľtrh.

Plastics Vietnam 2018

10.01.2018 | Medzinárodná plastikárska výstava.

EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.