PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > General Plastic s. r. o., Kolárovo zhodnotí ročne 12 000 t PET fliaš
General Plastic s. r. o., Kolárovo zhodnotí ročne 12 000 t PET fliaš
 
 
General Plastic s. r. o., Kolárovo zhodnotí ročne 12 000 t PET fliaš

General Plastic s. r. o., Kolárovo zhodnotí ročne 12 000 t PET fliaš

Na Slovensku sa ročne vyprodukuje približne 40 tisíc ton PET odpadu, predovšetkým PET fliaš, z čoho sa asi 40 % aj vyzbiera. Väčšinu vyzbieraných PET fliaš - cca 12 000 ton ročne, zhodnotí najväčší domáci spracovateľ General Plastic s. r. o., Kolárovo. Firma v súčasnosti patrí k jedným z najväčších spracovateľov PET fliaš a výrobcov PET predliskov v strednej Európe. Od roku 2010 spoločnosť rozšírila svoju pôsobnosť aj o výrobu PET predliskov pre výrobcov vína, nealkoholických nápojov a olejov, recykláciu a výrobu LDPE zmršťovacej fólie. Začína sa zaoberať aj recykláciou polyetylénu (PE). Informoval o tom riaditeľ General Plastic, Peter Krasnec.

,,Recyklačný proces PET fliaš je podľa medzinárodných štandardov a prebieha na troch technológiách s celkovou kapacitou 2,5 tony za hodinu. Výsledným produktom recyklácie PET fliaš je poloprodukt, tzv. praná vločka, ktorá sa môže odpredať samotná, alebo sa použije na výrobu regranulátu. Spracované vločky sa dajú zúžitkovať pri výrobe finálneho výrobku tak na priemyselné, ako aj na potravinárske účely. Napríklad ako obalový materiál z PET fólie, na výrobu preforiem, z ktorých sa vyfukujú nové PET fľaše, výrobu viazacích pások, alebo v textilnom priemysle na ťahanie vláken. Časť produkcie PET vločiek používa firma aj vo vlastnej výrobe predliskov“, konštatoval P. Krasnec.

Dodal, že spoločnosť General Plastic s. r. o. bola založená v máji 2002 s cieľom zabezpečiť recykláciu PET fliaš na území Slovenskej republiky, pôvodne ako SLEDGE SLOVAKIA, spol. s r. o., Kolárovo. Na vybudovanie moderných recyklačných kapacít dostala firma aj dotácie z Recyklačného fondu. Závod spoločnosti sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Kolárovo na rozlohe 3,5 ha.

,,Naša spoločnosť vykupuje fľaše roztriedené podľa farby na transparentné, modré, zelené a olejové. Zároveň však vykupuje aj všetky druhy zmiešaných farieb, tie sa delia na ružovo-hnedé a ostatné farby ako čierna, oranžová, červená, zlatá a pod. Cena sa stanovuje na základe mesačných objednávok na sklade dodávateľa a General Plastic zabezpečuje sama vlastnú alebo externú dopravu. Z toho dôvodu by mali byť PET fľaše spracované do formy balíkov, aby bola uľahčená preprava materiálu“, vysvetlil P. Krasnec.

Popis PET recyklačného procesu
 
PET plastový odpad sa po preprave do závodu v Kolárove najprv triedi na PET fľaše a ostatný PET odpad. PET fľaše sa ďalej separujú na dotrieďovacích linkách podľa farby na transparentné a farebné (zvlášť zelené, modré a ostatné farby). Nasleduje ich spracovanie, ktoré prebieha v spoločnosti v nepretržitej prevádzke v troch procesoch: Drvenie, pranie a regranulácia.
Drvenie PET fliaš sa uskutočňuje na piatich drvičkách s celkovou kapacitou 2 200 kg/hod. Pranie drvených vločiek - čistenie podrveného PET - prebieha v dvoch veľkokapacitných práčkach, s celkovým výkonom 2 200 kg/hod. Používa sa pritom horúca voda s chemickými detergentami. Regranulácia je posledným krokom spracovania, pri ktorom sa čistá drvina dostane do regranulátora, kde pri teplote 280 °C a tlaku 160 bar, sa spracuje na regranulát vo forme amorfnej.
Táto forma regranulátu môže slúžiť ako surovina pre textilný priemysel na výrobu vláken. Vychádzajúci granulát má teplotu približne 120 °C. Teplota granulátu v nasledujúcom procese kryštalizácie musí byť udržovaná na 120 °C. Konečnou fázou je proces SSP (polykondenzácia v pevnej fáze), prebieha kontinuálne a využíva opäť zvyškové teplo z procesu kryštalizácie, ale teplota sa pri ňom musí zvýšiť na 220 °C. Týmto procesom sa dosahuje zvýšenie viskozity (hodnoty IV). Tento proces je nevyhnutný pri recyklácii bottle-to-bottle (z fľaše fľaša). Proces zvyšovania viskozity (IV) sa dá riadiť pomocou doby, po ktorú materiál podlieha SSP v reaktore.

Výroba regranulátu

 
Regranulát môže byť amorfný, alebo kryštalický. Amorfný vzniká pri teplote 280 °C a tlaku 160 bar ako posledný krok recyklácie, potom, ako sa čistá drvina dostane do regranulátora. Táto forma regranulátu môže slúžiť ako surovina pre textilný priemysel na ťahanie vlákna.
Ďalší postup je kryštalizácia, ktorá je súčasťou polykondenzácie. Pri teplote 200 °C a tlaku 0 bar materiál dostane konečnú formu a požadovanú kvalitu. PET, spracovaný v Kolárove, sa dá zúžitkovať pri výrobe finálneho výrobku tak na priemyselné, ako aj na potravinárske účely (napr. obalový materiál z PET fólie, výroba preforiem, z ktorých sa vyfukujú nové PET fľaše alebo v textilnom priemysle na ťahanie vlákna.)

Výroba PET predliskov
 
PET predlisok je určený pre výrobu fliaš hlavne pre potravinárske účely, ďalší spôsob použitia je vhodné konzultovať s výrobcom. PET predlisky - bezfarebné i farbené, sú určené na vyfukovanie fliaš určených pre priamy styk s vodnými, kyslými, mliečnymi, tukovými potravinami a alkoholickými nápojmi (do 50 % objemu etanolu) pri teplotách do 40 °C. Základnou surovinou pre výrobu PET predliskov je polymér polyetyléntereftalátu (PET). Pre výrobu predliskov na potravinárske účely, použité polyméry spĺňajú požiadavky kladené na plastové materiály a výrobky, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

Recyklácia LDPE fólie
 
Popri výrobe LDPE je spoločnosť General Plastic schopná zabezpečiť aj samotnú recykláciu fólie, a to do formy regranulátu, ktorý sa následne používa späť do výroby fólie.

Výroba LDPE fólie
 
Zmršťovacia LDPE fólia je vhodná na balenie minerálnych vôd, múky, iných skupinových balení, prípadne na iné využitie (napr. v poľnohospodárstve). V Kolárove sú schopní vyrábať fóliu vo forme jednovrstvového pásu do šírky 2,0 metra, polhadicu do šírky 4,0 metra, alebo hadicu, respektíve záložkovú fóliu taktiež do obvodu 4,0 metra. Všetky typy fólie sa môžu vyrábať v hrúbke od 20 do 100 mikrometrov. Fólia tak môže byť pripravená z receptúry pozostávajúcej až z 5 zložiek, takže je možné presne nastaviť kvalitatívne parametre výsledného produktu, prípadne fóliu aj dofarbiť. Kapacita tejto technológie v Kolárove je cca 150 ton/mesačne.


11.7.2011
autor: archív General Plastics s.r.o
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | Kontajnery
23.07.2017

 
 
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.