PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Vienna Autoshow 2017 dnes otvorila brány

12.01.2017 | Dnes sa vo Viedni začala výstava automobilov Vienna Autoshow, ktorá potrvá do nedele 15.1.2017.

Gumové brity na snehové radlice ponúka Tomirtech s.r.o.

11.01.2017 | Vážení zákazníci, v tomto období si Vás dovoľujeme upozorniť na ponuku gumových britov na snehové radlice od firmy Tomirtech s.r.o.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Extru-Clean® - speciální čistič extruderů
Extru-Clean® - speciální čistič extruderů
 
 
Extru-Clean® - speciální čistič extruderů

Extru-Clean® - speciální čistič extruderů

Granulovaný koncentrát účinné čistící látky, který umožňuje rychlé střídání barev a materiálů ve všech strojích na zpracování termoplastu. Může se použít s většinou termoplastických polymerů a efektivně očišťuje cylindry, extruzivní šneky, formy, matrice atd.

Při kontinuálním výzkumu a vývoji Extru-clean překročil všechny znalosti čištění válců, šneků a forem. Extru-clean je kompatibilní se všemi plastickými procesy a materiály a je přátelský pro uživatele.

Vlastnosti
Bod měknutí 62°C
Bod tání - začne se tavit při 150°C
Barva:  šedá-bílá


Proč je Extru-Clean ® tak skvělý?
-razantně šetří suroviny
-redukuje dobu odstávek
-odstraňuje uhlíkatá depozita
-lze ho dlouho skladovat
-je vhodně balený


Používat ho zvládne každý
Extru-Clean® se aplikuje velice snadno. Stačí ho smíchat v poměru 1:10 s polymerem, na který má výroba přejít a nasypat do zásobovací nádoby lisu. Velice se doporučuje snížit otáčky vodícího šneku. Výrazně se tím podpoří čistící efekt. Teplota systému může zůstat beze změny.


Výhody spojené s prevencí

Hlavní výhodou Extru-Cleanu® je nepochybně jeho skvělá schopnost čistit celou cestu tavené hmoty. Nejen že tedy zrychlí přechody na jiné barvy, ale při stálém užívání působí navíc jako preventivní prostředek před usazováním přepálených vrstev polymeru na stěnách celé tavné cesty. Díky jeho koncentrované podobě vyniká i snadnou manipulovatelností, nižšími náklady na dopravu a hlavně využitelností v nepoměrně širším okruhu lisovaných materiálů než jiné konkurenční produkty používající již předem určenou nosnou látku.

POSTUP OČIŠŤOVÁNÍ PROSTŘEDKEM EXTRU-CLEAN

1. Pořádně smíchejte koncentrát Extru-Clean s polymerem vámi vybraným pro příští zpracování a teplotně stabilním, v poměru: 1: 10 (jeden díl EXTRU –CLEAN a 10 dílů polymeru). 1 pytel (2,5kg) koncentrátu Extru-Clean na jeden 25kg pytel polymeru (např. Polyetylenu).PVC se dá použít na čištění přímo se směsí Extru- Clean a materiálu PVC (JENOM, když se střídají barvy. NEDOPORUČUJE se to když se stroj bude vypínat). PVC stroje by měly použít směs Extru-Clean a teplotně stabilního polymeru před vypnutím.
2. Zajistěte, že chlazení zóny násypky je v provozu.
Není potřeba měnit profil teploty (pro teplotně stabilní polymery).
Čištěni PVC se dá provádět s použitím směsi Extru-Clean přiteplotě 100 – 120 stupňů C.
3. Nasypejte čistící směs do čisté, prázdné násypky.
4. Snižte rychlost šneku pro lepší účinnost. Čistidlo by mělo ze stroje vycházet jako “pěna”, ideálně by měl být použitý polymer při výstupu polo-roztavený.
5. Jakmile je čištění hotové, pokračujte s dávkováním nového polymeru.
6. Pokračujte s lisováním (extruzí) tak dlouho až výlisek bude bez puchýřů. 7. Příklad průměrné spotřeby: pro 120mm extruder se potřebuje přibližně 25kg polymeru s 2,5kg čistícího koncentrátu.

UPOZORNĚNÍ
1. Vždy zajistěte, že minimální míchací poměr je : 1 část Extru-Clean : 10 částem polymeru. (Doporučuje se polyetylén s vysokou hustotou nebo polystyren)
2. Nepoužívejte se zesítněnými (“cross-linked”) materiály.
3. U větraných válců musí být větrání zavřeno.
4. Nepředsušovat ani nedávat do sušičů násypek, je lepší používat vlhký materiál

POSTUP ČIŠŤĚNÍ BĚHEM PRODUKCE

Jestli máte problémy s černými skvrnami, “fish eyes” (rybí oči /puchýře?), čárami na matricích nebo částicemi gelu, použijte následující postup.

1. Odstraňte soustavu sít, ale dejte “breaker plate” (rozmělňovač) zpět na své místo. (Toto platí pouze pro extruzní linky.)
2. Pokračujte podle normálního postupu, ale přidejte směs Extru- Clean do stroje.
3. Rychlost se může snížit pro větši účinnost očisťovacího prostředku.
4. Pokračujte s přidáváním směsi Extru-Clean tak dlouho až výlisek vycházející z matrice nebo trysky je čistý.
5. Dejte zpět soustavu sít a pokračujte v produkci.

STŘÍDÁNÍ BAREV NEBO MATERIÁLŮ

Pro rychlé a účinné střídání barev nebo materiálů použijte směs Extru-Clean na vyčištění všech zbytků předcházejícího materiálu podle následujícího postupu:

1. Odstraňte soustavu sít, ale dejte “breaker plate” (rozmělňovač) zpět na své místo. (Toto platí pouze pro extruzní linky.)
2. Přidejte směs Extru-Clean k materiálu, který se příště použije v násypce.. Jestliže tento materiál se používá při nižší teplotě než předcházející, odstraňte postupně většinu materiálu s vyšší teplotou a snižujte teplotu na požadovanou hodnotu.
3. Rychlost se může snížit pro větší účinnost očišťovacího prostředku.
4. Pokračujte s přidáváním směsi Extru-Clean tak dlouho až výlisek vycházející z matrice je čistý.
5. Dejte zpět soustavu sít a pokračujte v produkci.

VYPÍNÁNÍ STROJŮ NA VÍKEND NEBO NA KONCI VÝROBNÍHO CHODU

1. Odstraňte soustavu sít, ale dejte “breaker plate” (rozmělňovač) zpět na své místo. (Toto platí pouze pro extruzní linky.)
2. Pokračujte podle normálního postupu, ale přidejte směs Extru- Clean do stroje.
3. Rychlost se může snížit pro větši účinnost očisťovacího prostředku.
4. Lisujte tak dlouho až směs Extru-Clean začne vycházet z matrice nebo trysky. Vypněte stroj a nechte ho plný směsi Extru-Clean od násypky až do trysky nebo matrice.

NASTARTOVÁNÍ PO VYPNUTÍ
Pokud se stroj vypnul přesně podle popsaného návodu, Extru-Clean ho přes víkend vyčistil. Nastartujte stroj podle normálního postupu.

1. Zapněte hlavní vypínač a nastavte stanovenou teplotu pro materiál v násypce, tzn. směs Extru-Clean použité před vypnutím.
2. Zkontrolujte, že hlava matrice nebo tryska dosáhla nastavenou
teplotu.
3. Zapněte stroj a nechte šnek běžet při nízké rychlosti. Sledujte ampérmetr. Protlačujte tak dlouho až roztavený materiál (se směsí Extru-Clean) vyjde z matrice nebo trysky. Rychlost šneka se teď může mírně zvýšit.
4. Pokračujte s extruzí až všechny zbytky směsi Extru-Clean zmizely.
5. Dejte zpět čistou soustavu sít a pokračujte s výrobou.

ODSTRAŇOVÁNÍ ŠNEKU NEBO MATRICE
Při použití Extru-Clean ve vašem systému, postupy jako vytahování šneku nebo čištění hlavy matrice se dají provádět rychle a účinně.

1. Při vytahování šneku z válce namočte si ocelový kartáč ve vodě nebo na něj nastříkejte SPANJAARD MOULD RELEASE NONSILICONE (separátor) nebo silikonový olej: Přebytek plastu se pak dá z kartáče lehce odstranit. Potom můžete přebytek plastu ze šneku odstranit kartáčem až bude čistý. Není potřeba drhnout jelikož Extru-Clean pomůže předejít lepkavosti plastu.

2. MATRICE, všeobecně: Ten samý shora popsaný postup, ale použijí se měděné nebo mosazné kartáče nebo škrabky. Extru-Clean též pomůže předejít nalepování zbytků na různých částech matrice.

3.“MONO FILAMENT” MATRICE (s jedním žhavícím vláknem):nejlépe čistěte v lázni aluminium oxidu (kysličníku hlinitého). Matrice musí být nejdříve vypáleny v peci, aby se odstranil přebytek materiálu. Nepoužívejte otevřený plynový oheň nebo hořák jelikož by to zdeformovalo matrici. Matrice by pak měla být očištěna v ultrazvukové lázni.

3. COAT HANGER OR FLAT LIP DIES (matrice “jako ramínko nebo s plochou tryskou”): tyto matrice se můžou vyčistit když se v nich nechá směs Extru-Clean. Jakmile matrice vychladla, povolte šrouby a otevřete ji. Směs se může z ní vyndat jako jeden kus v celku, a jestliže něco v matrici zbude, může se to odstranit buďto měděným či mosazným kartáčem nebo škrabkou.

4. VÁLCE A KANÁLKY: Oboje se může očistit ocelovým kartáčem,opět s přídavkem buď vody nebo separátoru. Poznámka: Když se Extru-Clean používá pravidelně, shora uvedené postupy budou jednodušší, a třeba ani ne potřeba.
Pokud budete skladovat šneky, válce nebo matrice na delší dobu a provedli jste jeden z předchozích postupů, je potřeba je nastříkat kvalitním ochranným materiálem ( SPARK nebo MOULD PROTECTOR), aby počasí nebo prostředí nemohly zapříčinit korozi. Pokud již nějaká koroze vznikla, Extru-Clean vám ji též pomůže odstranit.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA
Po prvním očištění strojů s Extru-Clean a nebo jako následující část programu údržby, kdy se šnek vytáhne a válec a tryska se čistí, doporučuje se pravidelné používání Extru-Clean. Měl by se používat alespoň jednou týdně, aby se předešlo nanášení zbytků polymeru (uhlíku) ve stroji, matricích nebo tryskách.

VÝHODY TOHOTO KROKU JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

1. Předejde se neočekávaným zpožděním v provozu, které by byly způsobeny uvolněnými zbytky polymeru, které se můžou objevit ve výrobku.
2. Umožňuje to rychlé střídání barev a materiálů Dá se předejít tomu, aby se musely vytahovat šneky a mimořádně čistit matrice nebo trysky.
3. Zjednodušení plánované údržby.
4. Zvýšení produkčního času na stroj (zvýšena produktivita).

Výhradní zastoupení produktu EXTRU-CLEAN a distribuce:
CRYSTAL CORN, s.r.o. Zborovská 60, 150 00 PRAHA 5,
Tel.:251510434, tel/fax: 251510560, E-mail: info@crystalcorn.cz

Kontakt Slovensko:Miloš Kohout, 0905387895, miloskohout2@gmail.com , www.spanjaard.cz

29.11.2010
autor: archív CRYSTAL CORN,s.r.o.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | PLASTOVÉ PYTLE
16.01.2017

 
 

Predaj | Plastová drť
16.01.2017

 
 
 
 

Predaj | Oktabín
16.01.2017

 
 

Predaj | PC/ABS
16.01.2017

 
 
 

Predaj | Arburg Allrounder
16.01.2017

 
 
 
 
Výstavy
EcoWASTE

16.01.2017 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.