PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

Simulácia procesu vstrekovania plastov - Cadmould® 3D-F® Essential

10.07.2017 | Cadmould® 3D-F® Essential je teraz voľne na stiahnutie. Táto ponuka platí v období od 1. júla do 30. septembra 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Európske projekty na podporu výskumu a inovácií
Európske projekty na podporu výskumu a inovácií
 
 
Európske projekty na podporu výskumu a inovácií

Európske projekty na podporu výskumu a inovácií

Na obdobie rokov 2014 – 2020 pripravila Európska komisia (EK) už v poradí ôsmy rámcový program na podporu výskumu a vývoja s názvom Horizont 2020. Významnými novými prvkami sú, okrem nového názvu, aj pričlenenie a podpora inovácií a nasadenia nových technológií v rámci jediného programu.

Z celkového rozpočtu takmer 80 miliárd euro je podstatná časť vyčlenená pre účasť priemyslu a špecificky malých a stredných podnikov (MSP).

Keďže Slovenská republika stále viac prispieva ako získava z rámcových programov EÚ, je potrebná aj vyššia miera zapojenia slovenských organizácií a najmä priemyselných hráčov – malých i veľkých firiem – do prípravy návrhov projektov.

Podobne ako v predchádzajúcich rámcových programoch môžu priemyselné firmy získať podporu výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom spoločných projektov. V rámci medzinárodných konzorcií sa môžu zúčastniť na riešení vopred vymedzených problémov, ktoré Európska komisia publikuje v rámci otvorených výziev, zadefinovaných na dvojročné obdobie v pracovnom programe príslušných tematických oblastí.

Vzhľadom na multidisciplinaritu automobilového priemyslu je dôležité sledovať viaceré témy – informačné a komunikačné technológie, nové materiály, výrobné procesy, doprava či energetika.

Úplne novým typom podpory je v európskych programoch tzv. Nástroj pre MSP (SME Instrument), ktorým EK nadviazala na úspech schémy SBIR, fungujúcej v USA a niektorých ďalších krajinách už od 80. rokov. V rámci nej môžu jednotlivé MSP, teda bez potreby vytvárania konzorcií, žiadať o podporu nasadenia ich inovačných riešení (nový produkt, služba, technológia či proces). V prvej fáze môže firma získať paušál až 50-tisíc eur na technické a komerčné overenie realizovateľnosti novej myšlienky a prípravu detailného podnikateľského plánu. V ďalšej fáze môže požiadať o príspevok 0,5 až 2,5 milióna eur na dokončenie vývoja, prípravu prototypov, testovanie, validácie, skúšky až po pilotné prevádzky tak, aby na konci tejto fázy bolo riešenie pripravené na uvedenie na trh. Tretia fáza, ktorá nie je financovaná prostredníctvom grantu, umožňuje získať špeciálne úverové a investičné zdroje na podporu komercializácie nového riešenia na európskom alebo globálnom trhu. Nástroj pre MSP je relatívne otvorený z hľadiska šírky podporených tém, s ktorými prichádzajú samé firmy a počas trvania programu podporí niekoľko tisíc európskych firiem sumou približne 3 mld. eur.

Ivan Filus


Ďalšou formou inovačných projektov v programe Horizont 2020 je tzv. Rýchla cesta k inováciám (Fast Track to Innovation), ktorá v rámci pilotnej schémy, ktorá bude spustená v roku 2015, podporí inovačné aktivity blízko trhu bez obmedzenia témy. Návrhy sa očakávajú od konzorcií akademických i priemyselných organizácií, ktorým môže EK poskytnúť financovanie na skrátenie doby nasadenia inovácie na trh. Ročný rozpočet 100 mil. eur podporí približne 50 projektov.

S neprojektovou možnosťou podpory prichádza EK aj prostredníctvom finančných nástrojov, kde cez lokálnych multiplikátorov (banky a investori) umožní firmám získať zvýhodnené úvery alebo investície aj pre oblasť výskumu alebo inovácií, ktoré zväčša komerčne poskytované úvery nepodporujú. Na využitie týchto nástrojov sa predpokladajú špecifické zmluvy medzi Európskym investičným fondom a multiplikátormi, podobne ako v súčasnosti rieši iniciatíva JEREMIE alebo program CIP.

Z programu Horizont 2020 v kombinácii s národným spolufinancovaním čerpá aj program Eurostars, ktorý financuje výskum a vývoj realizovaný v partnerstve minimálne dvoch európskych MSP.

Program Eurostars umožňuje financovať projekty bez tematického obmedzenia, avšak vzhľadom na obmedzený národný rozpočet, je možné podporiť iba 2-3 slovenské firmy ročne.

Na Slovensku môžu firmy získať priamu bezplatnú informačnú a konzultačnú podporu prostredníctvom siete Národných kontaktných osôb pre každú tematickú prioritu programu Horizont 2020. Táto podpora je realizovaná s finančnou podporou MŠVVaŠ SR v rámci Centra vedecko-technických informácií SR (h2020.cvtisr.sk). Pomoc s hľadaním partnerov, rozvojom inovačného manažmentu či medzinárodnej spolupráce môžu firmy tiež bezplatne získať od zastúpenia Enterprise Europe Network na Slovensku (www.een.sk).

5.5.2015
autor: Ivan Filus, Národný kontaktný bod programu Horizont 2020 pre Inovácie v MSP a Prístup k financiám, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 

Predaj | PS HIPS černá drť
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.