PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Mercedes na Autosalóne Bratislava 2017 s európskou výstavnou premiérou

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón bude tento rok skutočne výnimočný. Okrem dvoch stredoeurópskych premiér (Mazda CX-5 a Mazda MX-5 RF) ho obohatí aj jedna európska výstavná premiéra, dlho očakávaný model Mercedes Benz triedy S.

Zákazková výroba tesnení na mieru - novinka spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o.

24.04.2017 | Počítačom riadený rezací stroj Atom FlashCut predstavuje tú najmodernejšiu a najpresnejšiu technológiu vo výrobe plochých tesnení.

Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

Viete ako prebieha proces radiačného sieťovania v spoločnosti BGS?

18.04.2017 | Táto metóda výrazne zlepšuje vlastnosti plastov. Pozrite si nové video o radiačnom sieťovaní firmy BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.

V Slovnafte sa v apríli začnú generálne revízie časti rafinérskej výroby

12.04.2017 | Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., odstaví po Veľkej noci časť svojich výrobných zariadení. Dôvodom sú pravidelné generálne revízie, ktoré majú zabezpečiť ďalší bezproblémový chod technológií. Odstavených bude postupne 16 výrobných jednotiek. Ich opätovný nábeh na plnú produkciu je naplánovaný na polovicu júna 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Európske projekty na podporu výskumu a inovácií
Európske projekty na podporu výskumu a inovácií
 
 
Európske projekty na podporu výskumu a inovácií

Európske projekty na podporu výskumu a inovácií

Na obdobie rokov 2014 – 2020 pripravila Európska komisia (EK) už v poradí ôsmy rámcový program na podporu výskumu a vývoja s názvom Horizont 2020. Významnými novými prvkami sú, okrem nového názvu, aj pričlenenie a podpora inovácií a nasadenia nových technológií v rámci jediného programu.

Z celkového rozpočtu takmer 80 miliárd euro je podstatná časť vyčlenená pre účasť priemyslu a špecificky malých a stredných podnikov (MSP).

Keďže Slovenská republika stále viac prispieva ako získava z rámcových programov EÚ, je potrebná aj vyššia miera zapojenia slovenských organizácií a najmä priemyselných hráčov – malých i veľkých firiem – do prípravy návrhov projektov.

Podobne ako v predchádzajúcich rámcových programoch môžu priemyselné firmy získať podporu výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom spoločných projektov. V rámci medzinárodných konzorcií sa môžu zúčastniť na riešení vopred vymedzených problémov, ktoré Európska komisia publikuje v rámci otvorených výziev, zadefinovaných na dvojročné obdobie v pracovnom programe príslušných tematických oblastí.

Vzhľadom na multidisciplinaritu automobilového priemyslu je dôležité sledovať viaceré témy – informačné a komunikačné technológie, nové materiály, výrobné procesy, doprava či energetika.

Úplne novým typom podpory je v európskych programoch tzv. Nástroj pre MSP (SME Instrument), ktorým EK nadviazala na úspech schémy SBIR, fungujúcej v USA a niektorých ďalších krajinách už od 80. rokov. V rámci nej môžu jednotlivé MSP, teda bez potreby vytvárania konzorcií, žiadať o podporu nasadenia ich inovačných riešení (nový produkt, služba, technológia či proces). V prvej fáze môže firma získať paušál až 50-tisíc eur na technické a komerčné overenie realizovateľnosti novej myšlienky a prípravu detailného podnikateľského plánu. V ďalšej fáze môže požiadať o príspevok 0,5 až 2,5 milióna eur na dokončenie vývoja, prípravu prototypov, testovanie, validácie, skúšky až po pilotné prevádzky tak, aby na konci tejto fázy bolo riešenie pripravené na uvedenie na trh. Tretia fáza, ktorá nie je financovaná prostredníctvom grantu, umožňuje získať špeciálne úverové a investičné zdroje na podporu komercializácie nového riešenia na európskom alebo globálnom trhu. Nástroj pre MSP je relatívne otvorený z hľadiska šírky podporených tém, s ktorými prichádzajú samé firmy a počas trvania programu podporí niekoľko tisíc európskych firiem sumou približne 3 mld. eur.

Ivan Filus


Ďalšou formou inovačných projektov v programe Horizont 2020 je tzv. Rýchla cesta k inováciám (Fast Track to Innovation), ktorá v rámci pilotnej schémy, ktorá bude spustená v roku 2015, podporí inovačné aktivity blízko trhu bez obmedzenia témy. Návrhy sa očakávajú od konzorcií akademických i priemyselných organizácií, ktorým môže EK poskytnúť financovanie na skrátenie doby nasadenia inovácie na trh. Ročný rozpočet 100 mil. eur podporí približne 50 projektov.

S neprojektovou možnosťou podpory prichádza EK aj prostredníctvom finančných nástrojov, kde cez lokálnych multiplikátorov (banky a investori) umožní firmám získať zvýhodnené úvery alebo investície aj pre oblasť výskumu alebo inovácií, ktoré zväčša komerčne poskytované úvery nepodporujú. Na využitie týchto nástrojov sa predpokladajú špecifické zmluvy medzi Európskym investičným fondom a multiplikátormi, podobne ako v súčasnosti rieši iniciatíva JEREMIE alebo program CIP.

Z programu Horizont 2020 v kombinácii s národným spolufinancovaním čerpá aj program Eurostars, ktorý financuje výskum a vývoj realizovaný v partnerstve minimálne dvoch európskych MSP.

Program Eurostars umožňuje financovať projekty bez tematického obmedzenia, avšak vzhľadom na obmedzený národný rozpočet, je možné podporiť iba 2-3 slovenské firmy ročne.

Na Slovensku môžu firmy získať priamu bezplatnú informačnú a konzultačnú podporu prostredníctvom siete Národných kontaktných osôb pre každú tematickú prioritu programu Horizont 2020. Táto podpora je realizovaná s finančnou podporou MŠVVaŠ SR v rámci Centra vedecko-technických informácií SR (h2020.cvtisr.sk). Pomoc s hľadaním partnerov, rozvojom inovačného manažmentu či medzinárodnej spolupráce môžu firmy tiež bezplatne získať od zastúpenia Enterprise Europe Network na Slovensku (www.een.sk).

5.5.2015
autor: Ivan Filus, Národný kontaktný bod programu Horizont 2020 pre Inovácie v MSP a Prístup k financiám, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 

Kúpa | Míchací silo
25.04.2017

 
 
 

Predaj | HIPS drť
24.04.2017

 
 

Predaj | ABS drť
24.04.2017

 
 
 

Predaj | PPA Amodel GF 33%
21.04.2017

 
 

Kúpa | Drť PP GF30%
20.04.2017

 
 
 
 
Výstavy
HANNOVER MESSE

24.04.2017 | R&D, priemyselná automatizácia a IT, priemyselné dodávky, výrobné inžinierstvo a služby, energia a technológie pre životné prostredie.

AUTOSALÓN Bratislava 2017

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón je najdôležitejšou automobilovou udalosťou roka na Slovensku.

INNOFORM

25.04.2017 | Medzinárodný kooperatívny veľtrh pre nástroje a spracovateľský priemysel.

Vietnam Manufacturing Expo 2017

26.04.2017 | Popredná výstava o obrábacích strojov pre formy a vstrekovacie technológie pre plasty.

PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.