PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Nová batéria pre páskovače STRAPEX

20.01.2017 | Ručný páskovač STRAPEX STB slúži na páskovanie predmetov rôznych veľkostí pomocou polypropylénovej PP alebo PET pásky.

Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Európske projekty na podporu výskumu a inovácií
Európske projekty na podporu výskumu a inovácií
 
 
Európske projekty na podporu výskumu a inovácií

Európske projekty na podporu výskumu a inovácií

Na obdobie rokov 2014 – 2020 pripravila Európska komisia (EK) už v poradí ôsmy rámcový program na podporu výskumu a vývoja s názvom Horizont 2020. Významnými novými prvkami sú, okrem nového názvu, aj pričlenenie a podpora inovácií a nasadenia nových technológií v rámci jediného programu.

Z celkového rozpočtu takmer 80 miliárd euro je podstatná časť vyčlenená pre účasť priemyslu a špecificky malých a stredných podnikov (MSP).

Keďže Slovenská republika stále viac prispieva ako získava z rámcových programov EÚ, je potrebná aj vyššia miera zapojenia slovenských organizácií a najmä priemyselných hráčov – malých i veľkých firiem – do prípravy návrhov projektov.

Podobne ako v predchádzajúcich rámcových programoch môžu priemyselné firmy získať podporu výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom spoločných projektov. V rámci medzinárodných konzorcií sa môžu zúčastniť na riešení vopred vymedzených problémov, ktoré Európska komisia publikuje v rámci otvorených výziev, zadefinovaných na dvojročné obdobie v pracovnom programe príslušných tematických oblastí.

Vzhľadom na multidisciplinaritu automobilového priemyslu je dôležité sledovať viaceré témy – informačné a komunikačné technológie, nové materiály, výrobné procesy, doprava či energetika.

Úplne novým typom podpory je v európskych programoch tzv. Nástroj pre MSP (SME Instrument), ktorým EK nadviazala na úspech schémy SBIR, fungujúcej v USA a niektorých ďalších krajinách už od 80. rokov. V rámci nej môžu jednotlivé MSP, teda bez potreby vytvárania konzorcií, žiadať o podporu nasadenia ich inovačných riešení (nový produkt, služba, technológia či proces). V prvej fáze môže firma získať paušál až 50-tisíc eur na technické a komerčné overenie realizovateľnosti novej myšlienky a prípravu detailného podnikateľského plánu. V ďalšej fáze môže požiadať o príspevok 0,5 až 2,5 milióna eur na dokončenie vývoja, prípravu prototypov, testovanie, validácie, skúšky až po pilotné prevádzky tak, aby na konci tejto fázy bolo riešenie pripravené na uvedenie na trh. Tretia fáza, ktorá nie je financovaná prostredníctvom grantu, umožňuje získať špeciálne úverové a investičné zdroje na podporu komercializácie nového riešenia na európskom alebo globálnom trhu. Nástroj pre MSP je relatívne otvorený z hľadiska šírky podporených tém, s ktorými prichádzajú samé firmy a počas trvania programu podporí niekoľko tisíc európskych firiem sumou približne 3 mld. eur.

Ivan Filus


Ďalšou formou inovačných projektov v programe Horizont 2020 je tzv. Rýchla cesta k inováciám (Fast Track to Innovation), ktorá v rámci pilotnej schémy, ktorá bude spustená v roku 2015, podporí inovačné aktivity blízko trhu bez obmedzenia témy. Návrhy sa očakávajú od konzorcií akademických i priemyselných organizácií, ktorým môže EK poskytnúť financovanie na skrátenie doby nasadenia inovácie na trh. Ročný rozpočet 100 mil. eur podporí približne 50 projektov.

S neprojektovou možnosťou podpory prichádza EK aj prostredníctvom finančných nástrojov, kde cez lokálnych multiplikátorov (banky a investori) umožní firmám získať zvýhodnené úvery alebo investície aj pre oblasť výskumu alebo inovácií, ktoré zväčša komerčne poskytované úvery nepodporujú. Na využitie týchto nástrojov sa predpokladajú špecifické zmluvy medzi Európskym investičným fondom a multiplikátormi, podobne ako v súčasnosti rieši iniciatíva JEREMIE alebo program CIP.

Z programu Horizont 2020 v kombinácii s národným spolufinancovaním čerpá aj program Eurostars, ktorý financuje výskum a vývoj realizovaný v partnerstve minimálne dvoch európskych MSP.

Program Eurostars umožňuje financovať projekty bez tematického obmedzenia, avšak vzhľadom na obmedzený národný rozpočet, je možné podporiť iba 2-3 slovenské firmy ročne.

Na Slovensku môžu firmy získať priamu bezplatnú informačnú a konzultačnú podporu prostredníctvom siete Národných kontaktných osôb pre každú tematickú prioritu programu Horizont 2020. Táto podpora je realizovaná s finančnou podporou MŠVVaŠ SR v rámci Centra vedecko-technických informácií SR (h2020.cvtisr.sk). Pomoc s hľadaním partnerov, rozvojom inovačného manažmentu či medzinárodnej spolupráce môžu firmy tiež bezplatne získať od zastúpenia Enterprise Europe Network na Slovensku (www.een.sk).

5.5.2015
autor: Ivan Filus, Národný kontaktný bod programu Horizont 2020 pre Inovácie v MSP a Prístup k financiám, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | Drť ABS MFI 8-16
20.01.2017

 
 

Kúpa | Kladivo CHARPY
20.01.2017

 
 

Predaj | LDPE biela fólia
20.01.2017

 
 
 
 

Kúpa | HDPE drť
19.01.2017

 
 

Kúpa | HDPE drť z přepravek
19.01.2017

 
 
 

Kúpa | HDPE drť z prepraviek
19.01.2017

 
 
 
Výstavy
Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

agrofood plastpack Ethiopia

03.02.2017 | 1. medzinárodný veľtrh pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, plasty, obaly a technológie.