PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Hľadáte partnera, ktorý Vaše zadania, projekty či problémy v oblasti priemyselnej automatizácie vyrieši „na kľúč“?

28.04.2017 | Oslovte nás. Účelom Well automation s.r.o. je pomáhať ľuďom, aby stroje a automatizované výrobné linky vyrábali lepšie, bez strát, s vyššou efektivitou a spoľahlivo.

Fatra a.s. ponúka regranuláciu plastových odpadov (PP, PE, PP/PE, EVAC)

26.04.2017 | Spoločnosť Fatra, a.s. - tradičný spracovateľ plastov v Českej republike, rozšírila výrobné možnosti o úpravy interného a externého plastového odpadu na regranulačnej linke.

Mercedes na Autosalóne Bratislava 2017 s európskou výstavnou premiérou

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón bude tento rok skutočne výnimočný. Okrem dvoch stredoeurópskych premiér (Mazda CX-5 a Mazda MX-5 RF) ho obohatí aj jedna európska výstavná premiéra, dlho očakávaný model Mercedes Benz triedy S.

Zákazková výroba tesnení na mieru - novinka spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o.

24.04.2017 | Počítačom riadený rezací stroj Atom FlashCut predstavuje tú najmodernejšiu a najpresnejšiu technológiu vo výrobe plochých tesnení.

Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Európska Komisia začala verejné konzultácie k návrhu nového balíčka obehového hospodárstva (Circular Economy Package)
Európska Komisia začala verejné konzultácie k návrhu nového balíčka ...
 
 
Európska Komisia začala verejné konzultácie k návrhu nového balíčka obehového hospodárstva (Circular Economy Package)

Európska Komisia začala verejné konzultácie k návrhu nového balíčka obehového hospodárstva (Circular Economy Package)

Európska Komisia v decembri 2014 na svojom zasadnutí rozhodla o vyradení pôvodného návrhu balíčka obehového hospodárstva zo svojho pracovného programu na rok 2015. Zároveň sa zaviazala k vytvoreniu nového, ambicióznejšieho plánu. Hlavné dôvody nepodporenia pôvodného návrhu bolo prevažné exkluzívne zameranie sa na odpadové hospodárstvo bez prepojenia na súvisiace politiky, ako napríklad výroba výrobkov či trh s druhotnými surovinami, ako aj prílišná „všeobecnosť“, t.j. návrh nezohľadňoval špecifickosť jednotlivých členských štátov. Nový návrh by mal preto vytvoriť rámec na prekonanie uvedených nedostatkov a vytvoriť podmienky na rozvoj obehového hospodárstva. Mal by v sebe teda okrem odpadové hospodárstvo riešiť celý životný cyklus výrobku, pričom by sa mala zohľadniť aj situácia vo všetkých členských štátoch.

Verejné konzultácie (28.05. – 20.08.2015)

Nový návrh sa bude opierať o vykonané analýzy, štúdie a konzultácie. Viaceré z nich sa už uskutočnili a vypracovali v predchádzajúcich obdobiach, napríklad verejné konzultácie k cieľom a limitom v odpadovom hospodárstve a k udržateľnosti potravinového systému sa uskutočnili v roku 2013. Konzultácie k tzv. „druhej časti kruhu“ - k fáze výroby výrobkov a ich spotreby, trhu s druhotnými surovinami,  ako aj k fáze inovácií a ich podpory sa začali 28.05.2015 a potrvajú do 20.08.2015. Zapojiť sa do nich môžu verejné inštitúcie, spoločnosti ako aj samotní obyvatelia. Ďalšia verejná konzultácia bude zameraná na narúšanie trhu v odpadovom hospodárstve.

Výstup z verejných konzultácií bude predstavovať dôležitý vstup pri príprave návrhu, nakoľko má pomôcť Komisii určiť a definovať hlavné prekážky pri rozvoji obehového hospodárstva ako aj určiť  opatrenia, ktoré je potrebné stanoviť na úrovni EÚ aby sa tieto prekážky prekonali. Uplatnenie princípu obehového hospodárstva by malo taktiež umožniť otvorenie nových trhov a biznis modelov.

Akčný plán

Návrh by mal pozostávať z dvoch hlavných pilierov, a to z revízie legislatívy odpadového hospodárstva a novovytvoreného akčného plánu obehového hospodárstva. Akčný plán bude v sebe pokrývať celý životný cyklus výrobku s cieľom „uzatvorenia kruhu“. Bude vytvorený z legislatívnych, nelegislatívnych ako aj finančných nástrojov a okrem iného by mal obsahovať aj zoznam aktivít potrebných na dosiahnutie cieľov v daných oblastiach a splnenia stanovených termínov. Mal by identifikovať základné opatrenia a nástroje v rámci celého cyklu výrobkov, so zameraním sa hlavne na získavanie a použitie materiálov, dizajn výrobkov a ich označovanie, distribúciu, spotrebu výrobkov, nakladanie s odpadom z výrobkov, rozvoj trhov s druhotnými surovinami a zlepšovanie kvality druhotných surovín, verejné obstarávanie, spotrebu vody, problematiku potravín, medzisektorovú spoluprácu a iné dôležité oblasti nie len z odpadového hospodárstva. Aby sa mohlo efektívne napredovať, bude potrebná podpora výskumu a vývoja ako aj vytvorenie finančného a podporného rámca. Samozrejme sa nemôže zabudnúť na priebežný monitoring napredovania.


Predpokladaný výsledný dopad obehového hospodárstva

Výsledkom intenzívnejšieho uplatňovania obehového hospodárstva by malo byť zvýšenie konkurencieschopnosti Európy, podpora inovatívnych technológií, vysoký stupeň ochrany ľudského zdravia ako aj životného prostredia, a taktiež aj ekonomické efekty ako napríklad hospodársky rast či vytváranie pracovných miest. Zároveň by sa mali spotrebiteľom ponúknuť trvácnejšie a inovatívne výrobky, ktoré by mali nie len zvýšiť ich kvalitu života ale aj ušetriť peniaze. Uplatňovaním princípov obehového hospodárstva by sa Európa mala stať menej závislá na dovoze dôležitých surovín, mala by sa optimalizovať spotreba materiálov a energií pri výrobe výrobkov so zameraním sa na ich trvácnosť a minimalizáciu množstva a vplyvu nakoniec vzniknutého odpadu.

Finálne znenie návrhu nového balíčka obehového hospodárstva by mala Európska Komisia zverejniť ku koncu roku 2015. Nepremeškajme preto možnosť ovplyvniť vývoj opatrení, ktoré budeme neskôr povinní dodržiavať a dosiahnuť.

www.naturpack.sk

22.6.2015
autor: RNDr. Grgulová Alexandra, environmentálny konzultant, NATUR-PACK, a.s.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | HDPE
30.04.2017

 
 

Predaj | PET film
28.04.2017

 
 

Kúpa | PBT drť, farebný mix
28.04.2017

 
 

Predaj | Aglomerát PE
27.04.2017

 
 

Predaj | Tipelin 471-02
27.04.2017

 
 

Predaj | PP regranulát
27.04.2017

 
 

Predaj | PP regranulát
27.04.2017

 
 

Predaj | HDPE regranulát
27.04.2017

 
 
 
 
Výstavy
PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.

MACH-TECH

09.05.2017 | Medzinárodný veľtrh priemyselných strojov a zváracej techniky.

SOLIDS Dortmund 2017

10.05.2017 | SOLIDS Dortmund 2017 je vedúci veľtrh pre práškové a sypké materiály a technológie v Nemecku a uskutoční sa súbežne so 4. ročníkom veľtrhu RECYCLING-TECHNIK.

RECYCLING-TECHNIK Dortmund 2017

10.05.2017 | Veľtrh je zameraný na stroje a technické komponenty pre recykláciu a likvidáciu odpadov spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

BEOGRADSKI SAJAM

15.05.2017 | 61. medzinárodný veľtrh techniky a technických vymožeností sa koná v Srbsku.