PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Vienna Autoshow 2017 dnes otvorila brány

12.01.2017 | Dnes sa vo Viedni začala výstava automobilov Vienna Autoshow, ktorá potrvá do nedele 15.1.2017.

Gumové brity na snehové radlice ponúka Tomirtech s.r.o.

11.01.2017 | Vážení zákazníci, v tomto období si Vás dovoľujeme upozorniť na ponuku gumových britov na snehové radlice od firmy Tomirtech s.r.o.

Martinský závod Volkswagen Slovakia rozšíril výrobu komponentov

09.01.2017 | Martinský závod Volkswagen Slovakia (VW SK) rozšíril výrobu komponentov pre automobily. Do produkčného portfólia pozostávajúceho z komponentov pre prevodovky a podvozky pridal výrobu dielov pre motory.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Európska Komisia začala verejné konzultácie k návrhu nového balíčka obehového hospodárstva (Circular Economy Package)
Európska Komisia začala verejné konzultácie k návrhu nového balíčka ...
 
 
Európska Komisia začala verejné konzultácie k návrhu nového balíčka obehového hospodárstva (Circular Economy Package)

Európska Komisia začala verejné konzultácie k návrhu nového balíčka obehového hospodárstva (Circular Economy Package)

Európska Komisia v decembri 2014 na svojom zasadnutí rozhodla o vyradení pôvodného návrhu balíčka obehového hospodárstva zo svojho pracovného programu na rok 2015. Zároveň sa zaviazala k vytvoreniu nového, ambicióznejšieho plánu. Hlavné dôvody nepodporenia pôvodného návrhu bolo prevažné exkluzívne zameranie sa na odpadové hospodárstvo bez prepojenia na súvisiace politiky, ako napríklad výroba výrobkov či trh s druhotnými surovinami, ako aj prílišná „všeobecnosť“, t.j. návrh nezohľadňoval špecifickosť jednotlivých členských štátov. Nový návrh by mal preto vytvoriť rámec na prekonanie uvedených nedostatkov a vytvoriť podmienky na rozvoj obehového hospodárstva. Mal by v sebe teda okrem odpadové hospodárstvo riešiť celý životný cyklus výrobku, pričom by sa mala zohľadniť aj situácia vo všetkých členských štátoch.

Verejné konzultácie (28.05. – 20.08.2015)

Nový návrh sa bude opierať o vykonané analýzy, štúdie a konzultácie. Viaceré z nich sa už uskutočnili a vypracovali v predchádzajúcich obdobiach, napríklad verejné konzultácie k cieľom a limitom v odpadovom hospodárstve a k udržateľnosti potravinového systému sa uskutočnili v roku 2013. Konzultácie k tzv. „druhej časti kruhu“ - k fáze výroby výrobkov a ich spotreby, trhu s druhotnými surovinami,  ako aj k fáze inovácií a ich podpory sa začali 28.05.2015 a potrvajú do 20.08.2015. Zapojiť sa do nich môžu verejné inštitúcie, spoločnosti ako aj samotní obyvatelia. Ďalšia verejná konzultácia bude zameraná na narúšanie trhu v odpadovom hospodárstve.

Výstup z verejných konzultácií bude predstavovať dôležitý vstup pri príprave návrhu, nakoľko má pomôcť Komisii určiť a definovať hlavné prekážky pri rozvoji obehového hospodárstva ako aj určiť  opatrenia, ktoré je potrebné stanoviť na úrovni EÚ aby sa tieto prekážky prekonali. Uplatnenie princípu obehového hospodárstva by malo taktiež umožniť otvorenie nových trhov a biznis modelov.

Akčný plán

Návrh by mal pozostávať z dvoch hlavných pilierov, a to z revízie legislatívy odpadového hospodárstva a novovytvoreného akčného plánu obehového hospodárstva. Akčný plán bude v sebe pokrývať celý životný cyklus výrobku s cieľom „uzatvorenia kruhu“. Bude vytvorený z legislatívnych, nelegislatívnych ako aj finančných nástrojov a okrem iného by mal obsahovať aj zoznam aktivít potrebných na dosiahnutie cieľov v daných oblastiach a splnenia stanovených termínov. Mal by identifikovať základné opatrenia a nástroje v rámci celého cyklu výrobkov, so zameraním sa hlavne na získavanie a použitie materiálov, dizajn výrobkov a ich označovanie, distribúciu, spotrebu výrobkov, nakladanie s odpadom z výrobkov, rozvoj trhov s druhotnými surovinami a zlepšovanie kvality druhotných surovín, verejné obstarávanie, spotrebu vody, problematiku potravín, medzisektorovú spoluprácu a iné dôležité oblasti nie len z odpadového hospodárstva. Aby sa mohlo efektívne napredovať, bude potrebná podpora výskumu a vývoja ako aj vytvorenie finančného a podporného rámca. Samozrejme sa nemôže zabudnúť na priebežný monitoring napredovania.


Predpokladaný výsledný dopad obehového hospodárstva

Výsledkom intenzívnejšieho uplatňovania obehového hospodárstva by malo byť zvýšenie konkurencieschopnosti Európy, podpora inovatívnych technológií, vysoký stupeň ochrany ľudského zdravia ako aj životného prostredia, a taktiež aj ekonomické efekty ako napríklad hospodársky rast či vytváranie pracovných miest. Zároveň by sa mali spotrebiteľom ponúknuť trvácnejšie a inovatívne výrobky, ktoré by mali nie len zvýšiť ich kvalitu života ale aj ušetriť peniaze. Uplatňovaním princípov obehového hospodárstva by sa Európa mala stať menej závislá na dovoze dôležitých surovín, mala by sa optimalizovať spotreba materiálov a energií pri výrobe výrobkov so zameraním sa na ich trvácnosť a minimalizáciu množstva a vplyvu nakoniec vzniknutého odpadu.

Finálne znenie návrhu nového balíčka obehového hospodárstva by mala Európska Komisia zverejniť ku koncu roku 2015. Nepremeškajme preto možnosť ovplyvniť vývoj opatrení, ktoré budeme neskôr povinní dodržiavať a dosiahnuť.

www.naturpack.sk

22.6.2015
autor: RNDr. Grgulová Alexandra, environmentálny konzultant, NATUR-PACK, a.s.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | PP regranulat čirá
16.01.2017

 
 

Predaj | PP mauve pellets
16.01.2017

 
 
 

Predaj | PS light grey pellets
16.01.2017

 
 

Predaj | PP black pellets
16.01.2017

 
 
 
 
 

Kúpa | PSH (HIPS)
13.01.2017

 
 
 
Výstavy
EcoWASTE

16.01.2017 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.