PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

Simulácia procesu vstrekovania plastov - Cadmould® 3D-F® Essential

10.07.2017 | Cadmould® 3D-F® Essential je teraz voľne na stiahnutie. Táto ponuka platí v období od 1. júla do 30. septembra 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Európska Komisia začala verejné konzultácie k návrhu nového balíčka obehového hospodárstva (Circular Economy Package)
Európska Komisia začala verejné konzultácie k návrhu nového balíčka ...
 
 
Európska Komisia začala verejné konzultácie k návrhu nového balíčka obehového hospodárstva (Circular Economy Package)

Európska Komisia začala verejné konzultácie k návrhu nového balíčka obehového hospodárstva (Circular Economy Package)

Európska Komisia v decembri 2014 na svojom zasadnutí rozhodla o vyradení pôvodného návrhu balíčka obehového hospodárstva zo svojho pracovného programu na rok 2015. Zároveň sa zaviazala k vytvoreniu nového, ambicióznejšieho plánu. Hlavné dôvody nepodporenia pôvodného návrhu bolo prevažné exkluzívne zameranie sa na odpadové hospodárstvo bez prepojenia na súvisiace politiky, ako napríklad výroba výrobkov či trh s druhotnými surovinami, ako aj prílišná „všeobecnosť“, t.j. návrh nezohľadňoval špecifickosť jednotlivých členských štátov. Nový návrh by mal preto vytvoriť rámec na prekonanie uvedených nedostatkov a vytvoriť podmienky na rozvoj obehového hospodárstva. Mal by v sebe teda okrem odpadové hospodárstvo riešiť celý životný cyklus výrobku, pričom by sa mala zohľadniť aj situácia vo všetkých členských štátoch.

Verejné konzultácie (28.05. – 20.08.2015)

Nový návrh sa bude opierať o vykonané analýzy, štúdie a konzultácie. Viaceré z nich sa už uskutočnili a vypracovali v predchádzajúcich obdobiach, napríklad verejné konzultácie k cieľom a limitom v odpadovom hospodárstve a k udržateľnosti potravinového systému sa uskutočnili v roku 2013. Konzultácie k tzv. „druhej časti kruhu“ - k fáze výroby výrobkov a ich spotreby, trhu s druhotnými surovinami,  ako aj k fáze inovácií a ich podpory sa začali 28.05.2015 a potrvajú do 20.08.2015. Zapojiť sa do nich môžu verejné inštitúcie, spoločnosti ako aj samotní obyvatelia. Ďalšia verejná konzultácia bude zameraná na narúšanie trhu v odpadovom hospodárstve.

Výstup z verejných konzultácií bude predstavovať dôležitý vstup pri príprave návrhu, nakoľko má pomôcť Komisii určiť a definovať hlavné prekážky pri rozvoji obehového hospodárstva ako aj určiť  opatrenia, ktoré je potrebné stanoviť na úrovni EÚ aby sa tieto prekážky prekonali. Uplatnenie princípu obehového hospodárstva by malo taktiež umožniť otvorenie nových trhov a biznis modelov.

Akčný plán

Návrh by mal pozostávať z dvoch hlavných pilierov, a to z revízie legislatívy odpadového hospodárstva a novovytvoreného akčného plánu obehového hospodárstva. Akčný plán bude v sebe pokrývať celý životný cyklus výrobku s cieľom „uzatvorenia kruhu“. Bude vytvorený z legislatívnych, nelegislatívnych ako aj finančných nástrojov a okrem iného by mal obsahovať aj zoznam aktivít potrebných na dosiahnutie cieľov v daných oblastiach a splnenia stanovených termínov. Mal by identifikovať základné opatrenia a nástroje v rámci celého cyklu výrobkov, so zameraním sa hlavne na získavanie a použitie materiálov, dizajn výrobkov a ich označovanie, distribúciu, spotrebu výrobkov, nakladanie s odpadom z výrobkov, rozvoj trhov s druhotnými surovinami a zlepšovanie kvality druhotných surovín, verejné obstarávanie, spotrebu vody, problematiku potravín, medzisektorovú spoluprácu a iné dôležité oblasti nie len z odpadového hospodárstva. Aby sa mohlo efektívne napredovať, bude potrebná podpora výskumu a vývoja ako aj vytvorenie finančného a podporného rámca. Samozrejme sa nemôže zabudnúť na priebežný monitoring napredovania.


Predpokladaný výsledný dopad obehového hospodárstva

Výsledkom intenzívnejšieho uplatňovania obehového hospodárstva by malo byť zvýšenie konkurencieschopnosti Európy, podpora inovatívnych technológií, vysoký stupeň ochrany ľudského zdravia ako aj životného prostredia, a taktiež aj ekonomické efekty ako napríklad hospodársky rast či vytváranie pracovných miest. Zároveň by sa mali spotrebiteľom ponúknuť trvácnejšie a inovatívne výrobky, ktoré by mali nie len zvýšiť ich kvalitu života ale aj ušetriť peniaze. Uplatňovaním princípov obehového hospodárstva by sa Európa mala stať menej závislá na dovoze dôležitých surovín, mala by sa optimalizovať spotreba materiálov a energií pri výrobe výrobkov so zameraním sa na ich trvácnosť a minimalizáciu množstva a vplyvu nakoniec vzniknutého odpadu.

Finálne znenie návrhu nového balíčka obehového hospodárstva by mala Európska Komisia zverejniť ku koncu roku 2015. Nepremeškajme preto možnosť ovplyvniť vývoj opatrení, ktoré budeme neskôr povinní dodržiavať a dosiahnuť.

www.naturpack.sk

22.6.2015
autor: RNDr. Grgulová Alexandra, environmentálny konzultant, NATUR-PACK, a.s.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 

Predaj | PS HIPS černá drť
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.