PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Azurr-Technology, s.r.o. - Pozvánka na Interplastiku 2018 v Moskve

19.01.2018 | Azurr-Technology, s.r.o. Vás pozýva na veľtrh Interplastika 2018, kde prestaví pestrú škálu výrobkov Dynisco.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

17.01.2018 | Prehľad noviniek - január 2018.

COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

15.01.2018 | COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Konferencia NEWMATEC 2018 už za dva mesiace na Táloch

12.01.2018 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC .

Konferencia Formy a Plasty Brno 2018

10.01.2018 | Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na deviaty ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2018, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno).

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v októbri 2017

18.12.2017 | V Úradnom vestníku EÚ boli v októbri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > ENVI-PAK podporil systémy separovaného zberu v mestách a obciach sumou takmer 8 miliónov EUR
ENVI-PAK podporil systémy separovaného zberu v mestách a obciach su ...
 
 
ENVI-PAK podporil systémy separovaného zberu v mestách a obciach sumou takmer 8 miliónov EUR

ENVI-PAK podporil systémy separovaného zberu v mestách a obciach sumou takmer 8 miliónov EUR

Obcí a miest, ktoré dostávajú od oprávnenej organizácie finančné prostriedky PRIAMO, je už viac než 700

Na základe prieskumu medzi starostami, primátormi a pracovníkmi zodpovednými za odpadové hospodárstvo v mestách a obciach vyplynulo, že až 80,7 percent opýtaných pokladalo financovanie triedeného odpadu pred tým, ako začali spolupracovať s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, za nedostatočné. Až 96,8 percent z nich víta PRIAMU finančnú podporu, ktorú im prináša oprávnená organizácia ENVI-PAK.


ENVI-PAK podporuje miestne systémy separovaného zberu už od svojho vzniku. Počas uplynulých rokov boli vďaka finančným prostriedkom od oprávnenej organizácie ENVI-PAK vybudované infraštruktúry separovaného zberu, financovaný odvoz odpadov i osveta a vzdelávanie obyvateľov v jednotlivých mestách a obciach. Od svojho vzniku ENVI-PAK investoval do podpory separovaného zberu takmer 8 miliónov eur.
V roku 2009 v období celosvetovej krízy miestne samosprávy zápasili aj s krízou na poli druhotných surovín, čo viedlo viaceré mestá a obce k úvahám o utlmení alebo úplnom pozastavení separovaného zberu. ENVI-PAK operatívne zareagoval na tento stav a mestám a obciam ponúkol priamu finančnú aj nefinančnú podporu separovaného zberu na území mesta a obce. (Dovtedy ENVI-PAK podporoval separovaný zber prostredníctvom svojich zmluvných partnerov).
Toto riešenie je štandardným riešením podpory separovaného zberu odpadov v miestnych samosprávach vo vyspelých krajinách Európskej únie. Priama finančná podpora separovaného zberu v mestách a obciach stojí na zmluvnom vzťahu, na základe ktorého finančné prostriedky dostáva od oprávnenej organizácie priamo mesto alebo obec. Priama finančná podpora má tú výhodu, že obce sa môžu sami rozhodnúť, kde v separovanom zbere odpadov finančné prostriedky použijú. Niektoré obce posilňujú infraštruktúru a dokupujú kontajnery, ďalšie financujú zber odpadov, niektoré investujú do nákupov zberných vriec na odpad pre občanov, iné využijú finančné prostriedky na osvetu a motiváciu obyvateľov k tomu, aby triedili odpad.


ENVI-PAK v rámci priamej podpory separovaného zberu mestám a obciam poskytuje:


1. priamy finančný príspevok mestám a obciam za 100% vyzbieraného odpadu z obalov, ktorý odovzdali na recykláciu. Je na rozhodnutí miestnej samosprávy, akým spôsobom tieto prostriedky využije na fungovanie separovaného zberu.
2. kvalifikované poradenstvo mestám a obciam v oblasti separovaného zberu odpadov z obalov vychádzajúce z medzinárodného know-how. Obce tak môžu operatívne a efektívne riešiť problémy samosprávy so separovaným zberom s kvalifikovanými
odborníkmi. Optimalizácia vynakladaných finančných prostriedkov na separovaný zber je jednou z kľúčových oblastí.
3. podporu mestám a obciam pri vzdelávaní obyvateľstva spojenom s propagáciou separovaného zberu odpadov z obalov.
4. tento systém je otvorený pre všetkých – každé mesto a obec má možnosť vstúpiť do systému a profitovať z neho.


Týmto krokom je oprávnená organizácia ENVI-PAK jediným subjektom, ktorý reálne reagoval na vzniknutú situáciu v odpadovom hospodárstve a v spolupráci s priemyselnými profesijnými združeniami priniesol návrh riešenia, ktoré bolo uvedené i do praxe. Je to dlhodobý projekt, ktorého cieľom je vytvoriť perspektívny a dlhodobo udržateľný systém podpory separovaného zberu odpadov z obalov na Slovensku. Toto riešenie nezaťažilo a ani nezaťaží štátny rozpočet a nespôsobilo ani zvýšenie cien výrobkov pre spotrebiteľov.

9.9.2010
autor: ENVI-PAK
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | ldpe films
18.01.2018

 
 

Kúpa | Ldpe Rolls
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC /ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC/ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC drť
18.01.2018

 
 

Kúpa | TPE,TPV,TPO,TPU
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC a PC/ABS pokovené
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC a PC/ABS s lakom
18.01.2018

 
 

Kúpa | PA 6 GF
18.01.2018

 
 
 
Výstavy
EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

Gastropack 2018

25.01.2018 | 17. výstava obalových materiálov a baliacej techniky

SamuPlast

31.01.2018 | Výstava pre technológie, stroje a plastové materiály.