PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Nová batéria pre páskovače STRAPEX

20.01.2017 | Ručný páskovač STRAPEX STB slúži na páskovanie predmetov rôznych veľkostí pomocou polypropylénovej PP alebo PET pásky.

Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > ENVI-PAK podporil systémy separovaného zberu v mestách a obciach sumou takmer 8 miliónov EUR
ENVI-PAK podporil systémy separovaného zberu v mestách a obciach su ...
 
 
ENVI-PAK podporil systémy separovaného zberu v mestách a obciach sumou takmer 8 miliónov EUR

ENVI-PAK podporil systémy separovaného zberu v mestách a obciach sumou takmer 8 miliónov EUR

Obcí a miest, ktoré dostávajú od oprávnenej organizácie finančné prostriedky PRIAMO, je už viac než 700

Na základe prieskumu medzi starostami, primátormi a pracovníkmi zodpovednými za odpadové hospodárstvo v mestách a obciach vyplynulo, že až 80,7 percent opýtaných pokladalo financovanie triedeného odpadu pred tým, ako začali spolupracovať s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, za nedostatočné. Až 96,8 percent z nich víta PRIAMU finančnú podporu, ktorú im prináša oprávnená organizácia ENVI-PAK.


ENVI-PAK podporuje miestne systémy separovaného zberu už od svojho vzniku. Počas uplynulých rokov boli vďaka finančným prostriedkom od oprávnenej organizácie ENVI-PAK vybudované infraštruktúry separovaného zberu, financovaný odvoz odpadov i osveta a vzdelávanie obyvateľov v jednotlivých mestách a obciach. Od svojho vzniku ENVI-PAK investoval do podpory separovaného zberu takmer 8 miliónov eur.
V roku 2009 v období celosvetovej krízy miestne samosprávy zápasili aj s krízou na poli druhotných surovín, čo viedlo viaceré mestá a obce k úvahám o utlmení alebo úplnom pozastavení separovaného zberu. ENVI-PAK operatívne zareagoval na tento stav a mestám a obciam ponúkol priamu finančnú aj nefinančnú podporu separovaného zberu na území mesta a obce. (Dovtedy ENVI-PAK podporoval separovaný zber prostredníctvom svojich zmluvných partnerov).
Toto riešenie je štandardným riešením podpory separovaného zberu odpadov v miestnych samosprávach vo vyspelých krajinách Európskej únie. Priama finančná podpora separovaného zberu v mestách a obciach stojí na zmluvnom vzťahu, na základe ktorého finančné prostriedky dostáva od oprávnenej organizácie priamo mesto alebo obec. Priama finančná podpora má tú výhodu, že obce sa môžu sami rozhodnúť, kde v separovanom zbere odpadov finančné prostriedky použijú. Niektoré obce posilňujú infraštruktúru a dokupujú kontajnery, ďalšie financujú zber odpadov, niektoré investujú do nákupov zberných vriec na odpad pre občanov, iné využijú finančné prostriedky na osvetu a motiváciu obyvateľov k tomu, aby triedili odpad.


ENVI-PAK v rámci priamej podpory separovaného zberu mestám a obciam poskytuje:


1. priamy finančný príspevok mestám a obciam za 100% vyzbieraného odpadu z obalov, ktorý odovzdali na recykláciu. Je na rozhodnutí miestnej samosprávy, akým spôsobom tieto prostriedky využije na fungovanie separovaného zberu.
2. kvalifikované poradenstvo mestám a obciam v oblasti separovaného zberu odpadov z obalov vychádzajúce z medzinárodného know-how. Obce tak môžu operatívne a efektívne riešiť problémy samosprávy so separovaným zberom s kvalifikovanými
odborníkmi. Optimalizácia vynakladaných finančných prostriedkov na separovaný zber je jednou z kľúčových oblastí.
3. podporu mestám a obciam pri vzdelávaní obyvateľstva spojenom s propagáciou separovaného zberu odpadov z obalov.
4. tento systém je otvorený pre všetkých – každé mesto a obec má možnosť vstúpiť do systému a profitovať z neho.


Týmto krokom je oprávnená organizácia ENVI-PAK jediným subjektom, ktorý reálne reagoval na vzniknutú situáciu v odpadovom hospodárstve a v spolupráci s priemyselnými profesijnými združeniami priniesol návrh riešenia, ktoré bolo uvedené i do praxe. Je to dlhodobý projekt, ktorého cieľom je vytvoriť perspektívny a dlhodobo udržateľný systém podpory separovaného zberu odpadov z obalov na Slovensku. Toto riešenie nezaťažilo a ani nezaťaží štátny rozpočet a nespôsobilo ani zvýšenie cien výrobkov pre spotrebiteľov.

9.9.2010
autor: ENVI-PAK
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Výstavy
EcoWASTE

16.01.2017 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.