PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > ENVI-PAK podporil systémy separovaného zberu v mestách a obciach sumou takmer 8 miliónov EUR
ENVI-PAK podporil systémy separovaného zberu v mestách a obciach su ...
 
 
ENVI-PAK podporil systémy separovaného zberu v mestách a obciach sumou takmer 8 miliónov EUR

ENVI-PAK podporil systémy separovaného zberu v mestách a obciach sumou takmer 8 miliónov EUR

Obcí a miest, ktoré dostávajú od oprávnenej organizácie finančné prostriedky PRIAMO, je už viac než 700

Na základe prieskumu medzi starostami, primátormi a pracovníkmi zodpovednými za odpadové hospodárstvo v mestách a obciach vyplynulo, že až 80,7 percent opýtaných pokladalo financovanie triedeného odpadu pred tým, ako začali spolupracovať s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK, za nedostatočné. Až 96,8 percent z nich víta PRIAMU finančnú podporu, ktorú im prináša oprávnená organizácia ENVI-PAK.


ENVI-PAK podporuje miestne systémy separovaného zberu už od svojho vzniku. Počas uplynulých rokov boli vďaka finančným prostriedkom od oprávnenej organizácie ENVI-PAK vybudované infraštruktúry separovaného zberu, financovaný odvoz odpadov i osveta a vzdelávanie obyvateľov v jednotlivých mestách a obciach. Od svojho vzniku ENVI-PAK investoval do podpory separovaného zberu takmer 8 miliónov eur.
V roku 2009 v období celosvetovej krízy miestne samosprávy zápasili aj s krízou na poli druhotných surovín, čo viedlo viaceré mestá a obce k úvahám o utlmení alebo úplnom pozastavení separovaného zberu. ENVI-PAK operatívne zareagoval na tento stav a mestám a obciam ponúkol priamu finančnú aj nefinančnú podporu separovaného zberu na území mesta a obce. (Dovtedy ENVI-PAK podporoval separovaný zber prostredníctvom svojich zmluvných partnerov).
Toto riešenie je štandardným riešením podpory separovaného zberu odpadov v miestnych samosprávach vo vyspelých krajinách Európskej únie. Priama finančná podpora separovaného zberu v mestách a obciach stojí na zmluvnom vzťahu, na základe ktorého finančné prostriedky dostáva od oprávnenej organizácie priamo mesto alebo obec. Priama finančná podpora má tú výhodu, že obce sa môžu sami rozhodnúť, kde v separovanom zbere odpadov finančné prostriedky použijú. Niektoré obce posilňujú infraštruktúru a dokupujú kontajnery, ďalšie financujú zber odpadov, niektoré investujú do nákupov zberných vriec na odpad pre občanov, iné využijú finančné prostriedky na osvetu a motiváciu obyvateľov k tomu, aby triedili odpad.


ENVI-PAK v rámci priamej podpory separovaného zberu mestám a obciam poskytuje:


1. priamy finančný príspevok mestám a obciam za 100% vyzbieraného odpadu z obalov, ktorý odovzdali na recykláciu. Je na rozhodnutí miestnej samosprávy, akým spôsobom tieto prostriedky využije na fungovanie separovaného zberu.
2. kvalifikované poradenstvo mestám a obciam v oblasti separovaného zberu odpadov z obalov vychádzajúce z medzinárodného know-how. Obce tak môžu operatívne a efektívne riešiť problémy samosprávy so separovaným zberom s kvalifikovanými
odborníkmi. Optimalizácia vynakladaných finančných prostriedkov na separovaný zber je jednou z kľúčových oblastí.
3. podporu mestám a obciam pri vzdelávaní obyvateľstva spojenom s propagáciou separovaného zberu odpadov z obalov.
4. tento systém je otvorený pre všetkých – každé mesto a obec má možnosť vstúpiť do systému a profitovať z neho.


Týmto krokom je oprávnená organizácia ENVI-PAK jediným subjektom, ktorý reálne reagoval na vzniknutú situáciu v odpadovom hospodárstve a v spolupráci s priemyselnými profesijnými združeniami priniesol návrh riešenia, ktoré bolo uvedené i do praxe. Je to dlhodobý projekt, ktorého cieľom je vytvoriť perspektívny a dlhodobo udržateľný systém podpory separovaného zberu odpadov z obalov na Slovensku. Toto riešenie nezaťažilo a ani nezaťaží štátny rozpočet a nespôsobilo ani zvýšenie cien výrobkov pre spotrebiteľov.

9.9.2010
autor: ENVI-PAK
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | PA6, PPA, PA66
26.07.2017

 
 
 

Predaj | Liten BB 29
26.07.2017

 
 

Predaj | Vstrekolis TM420
26.07.2017

 
 

Predaj | PE agro
26.07.2017

 
 
 
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

PU China 2017

29.08.2017 | Popredná výstava pre čínsky trh v oblasti polyuretánov.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.