PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Rýchle a presné kalkulácie

15.11.2017 | Často počujeme vo firmách podobné vyjadrenia: "Máme presné kalkulácie" a "Kalkulujeme rýchlo a flexibilne" - Realita je ale veľakrát iná...

PlasticPortal.eu sponzorom modelárskej súťaže Cena primátora mesta Nitra 2017

13.11.2017 | Minulý mesiac sa v Nitre uskutočnila najväčšia modelárska súťaž v regióne, venovaná plastikovému a papierovému modelárstvu.

Doprava zdarma cez nákup na e-shope Techni-Trade s.r.o.

10.11.2017 | Využite túto príležitosť obstarať si tovar v kľude a pohode cez e-shop.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

08.11.2017 | Prehľad noviniek - november 2017.

Dočasná nedostupnosť portálu PlasticPortal.eu

06.11.2017 | V dôsledku migrácie portálu PlasticPortal.eu na nový, modernejší server, bude dnes v čase od 17.00 do 18.00 hod. prevádzka portálu obmedzená. Ďakujem za pochopenie.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > EMO Hannover 2013 s hlavnou témou - Intelligence in Production
EMO Hannover 2013 s hlavnou témou - Intelligence in Production
 
 
EMO Hannover 2013 s hlavnou témou - Intelligence in Production

EMO Hannover 2013 s hlavnou témou - Intelligence in Production

EMO Hannover 2013, vedúci svetový veľtrh obrábania kovov sa uskutoční od 16. do 21. septembra. Od prvého podujatia v roku 1975 kontinuálne budoval a posilňoval svoju povesť najväčšieho a najvýznamnejšieho inovačného fóra pre oblasť obrábania kovov. Vystavovatelia z celého sveta predstavia riešenia na výzvy medzinárodne orientovaného priemyslu v 21. storočí.

V globalizovanom hospodárstve poskytuje „Intelligence in Production“ možnosť realizácie jednotlivých požiadaviek klientov na rozličných miestach výroby. Na najvýznamnejšej medzinárodnej platforme pre výrobnú techniku, na EMO Hannover, budú tieto inteligentné riešenia predstavené. „Všetci užívatelia výrobnej techniky stoja na celom svete pred veľkými výzvami,“ hovorí Dr. Wilfried Schäfer, riaditeľ VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) v Frankfurte nad Mohanom, Nemecko pri príležitosti tlačovej konferencie EMO v Bratislave dňa 29. mája 2013. Pod obrovským tlakom na náklady, vysokú efektívnosť a požiadavky na ochranu životného prostredia musí byť výroba aj v budúcnosti koncipovaná hospodárne. „Výrobní experti na celom svete hľadajú odpovede na tieto výzvy a očakávajú preto s napätím  EMO Hannover 2013“, pokračuje Schäfer. Bodovať môžu EMO- vystavovatelia,  ktorí pomáhajú svojim klientom presadiť sa na globálnych trhoch.  Kľúčom je tu „Intelligence in Production“.

Partner na globálnom trhu

V uplynulých 20 rokoch sa spotreba obrábacích strojov na medzinárodnej úrovni viac ako zdvojnásobila. Väčšina výrobcov aj zákazníkov obrábacích strojov je už aktívna na globálnom trhu. Viac ako polovica medzinárodnej výroby obrábacích strojov ide na export. Európa dodáva zhruba jednu pätinu potrebných strojov do viac ako 90 krajín sveta.

Veľké obchodné príležitosti a veľa potenciálu majú tí výrobcovia obrábacích strojov, ktorí sa vedia prispôsobiť regionálnym špecifikám a potrebám. Pre rôzne trhy  musia byť k dispozícii a musia byť inteligentne organizované výrobky, servis, starostlivosť a kontaktné osoby. Úlohou je,  za intenzívneho tlaku na znižovanie nákladov a zlepšovanie konkurencieschopnosti vlastnej spoločnosti, globálne plnenie zákazníckych požiadaviek pri zohľadnení technického know-how, rozsiahleho technického porozumenia a výraznej procesovej kompetencie.  

„Klienti si želajú kompetentných partnerov na globálnom trhu“, hovorí Wilfried Schäfer. K vhodnej technickej ponuke sa musí pridružiť globálna účasť a ústretovosť, celosvetovo spoľahlivý servis a obsiahla ponuka služieb končiaca až výrobou na požadovanom mieste. Počas EMO Hannover 2013 predvedie približne 2 000 firiem z celého sveta, akými sú partnermi pre svojich klientov na globálnom trhu.

Inovácie pre výrobu na celom svete

Základom úspechu pre užívateľa obrábacích strojov bez ohľadu na to, kde vyrába, je efektívnosť, kvalita, pružnosť a disponibilita. Minimálne nákladové zvýhodnenia sú často rozhodujúce pre realizáciu kontraktu. Dosiahnuť ich je možné za pomoci inteligentnej výrobnej techniky. V popredí je  pritom zakaždým zlepšenie koncepcie strojov, riadiacej techniky ako aj softvéru, náradia a procesov. Nepretržitou inováciou vo všetkých oblastiach sa ďalej vyvíja funkčnosť inteligentných výrobných systémov.  

Dodatočným impulzom pre inovácie sú aktuálne požiadavky zákazníkov, medzi ktoré patria meniace sa veľkosti sérií, nespočetné variácie výrobkov alebo požiadavky na  udržateľnosť vo výrobe. Riešenie týchto komplexných úloh zvyšuje potrebu komunikácie.  Súbežná disponibilita veľkého množstva dát vo všetkých oblastiach podniku, výrobou a konštrukciou počínajúc, až po plánovanie výroby a riadenie zákaziek, vyžadujú nerušený dátový tok. Moderné výkonné firmy sa preto starajú o priepustné komunikačné systémy prostredníctvom vhodného plánovacieho,  riadiaceho a skúšobného softvéru. Moderné výrobné systémy musia byť vždy súčasťou zlepšovania celého IT-sveta vo firme. „Intelligence in Production“ zabezpečuje navyše, že inteligentná technika strojov samostatne komunikuje s nadradenými riadiacimi a obslužnými systémami - heslo priemysel 4.0.

Inteligentná podpora operátorov strojov

Pre ponúkateľa výrobnej techniky už nestačí aby sa na trhu odlišoval len hightech produktmi. Výrobná technika sa stretáva u klientov s veľmi rôznorodými podmienkami. „Všeobecne možno konštatovať, že na operátora strojov je kladených čoraz viac a stále komplexnejších požiadaviek“, hovorí Schäfer. Zabezpečenie kvality, dokumentácia, sledovanie a údržba stroja, alebo zabezpečenie energetickej efektívnosti vo firme, je len niekoľko príkladov.

„Intelligence in Production“ podporuje operátora stroja pri spoľahlivom plnení všetkých úloh. Náradím pre to môžu byť multimediálne elementy v riadení, diagnostické systémy založené na webovom prístupe, teleservis, inovatívne hotline koncepcie a mnoho ďalších. Požadované kompetencie u zákazníka sú navyše aj dlhodobo zabezpečované špeciálnymi školiacimi konceptmi. 

Adaptácia týchto inteligentných asistenčných funkcií pre operátorov strojov v jednotlivých trhoch samostatne, alebo v kooperácii na mieste je cenným znakom pre ponúkateľa.  EMO Hannover 2013 ukáže, kto ich vie poskytnúť.

EMO- zaostrené na Indiu

India patrí k medzinárodne rastúcim trhom v priemysle obrábacích strojov.  Len za posledných 5 rokov vzrástla spotreba obrábacích strojov o skoro 25 %  a dosiahla naposledy úroveň viac ako 2 mld. EUR v roku 2012. V súčasnosti je India na 6. mieste medzi najväčšími trhmi s obrábacími strojmi. Ako veľmi významný importný trh s objemom skoro 1,6 mld. EUR  v minulom roku,  ponúkajú dôležité odberateľské branže, akými sú automobilový a dodávateľský priemysel, elektro- a elektronický priemysel  a tiež všeobecné dobré obchodné príležitosti pre medzinárodných výrobcov obrábacích strojov. V obchodných vzťahoch s Indiou sa však vyskytujú aj osobitosti, na ktoré si treba dávať zvlášť pozor pri exporte alebo pri zakladaní spoločnosti.

Trendy pre medzinárodnú výrobnú techniku

„Veľtrh EMO Hannover bude opäť sprevádzaný rozsiahlym a zaujímavým rámcovým programom“, konštatuje Wilfried Schäfer z VDW „ Mnohým návštevníkom a vystavovateľom poskytuje styčné body k témam a diskusiám vo vlastných firmách“, pokračuje Schaefer . EMO určuje trendy budúcich rokov pre výrobnú techniku. Platí to pre technológie obrábacích strojov rovnako, ako pre vývoj stratégií a trhov. Témy a trendy, z EMO Hannover sú podnetom pre obšírne rozhovory ešte týždne a mesiace po tomto podujatí.

PREDPREDAJ VSTUPENIEK:  viac info v prílohe, objednávky posielať na mailovú adresu - info@hf-slovakia.com
HANOME, s.r.o. – EMO-Partner pre SR
Ida Špányiová
Tel + Fax: 02/65316455

 

22.8.2013
autor: HANOME, s.r.o. foto: EMO Hannover
 
 
Súbory na stiahnutie:  EMO Hannover.pdf
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | ABS
17.11.2017

 
 

Predaj | ABS
17.11.2017

 
 

Predaj | GRIVORY
17.11.2017

 
 

Predaj | GRIVORY
17.11.2017

 
 

Predaj | PP GF 30
17.11.2017

 
 

Predaj | PBT
17.11.2017

 
 

Predaj | PPO
17.11.2017

 
 

Kúpa | PBT
17.11.2017

 
 
 
 
Výstavy
PLASTEC South

15.11.2017 | Plastikársky veľtrh - dodávatelia plastov, technológií, inovácií pre plastikársky priemysel.

PLASTICS and RUBBER INDONESIA

15.11.2017 | Výstava venovaná plastikárskemu a gumárenskému priemyslu.

DMP 2017

28.11.2017 | 19. Medzinárodný veľtrh pre formy, spracovanie kovov, plasty, balenie a gumu.

Plast Eurasia 2017

06.12.2017 | 27. medzinárodný plastikársky veľtrh v Istanbule

FESPA Eurasia 2017

07.12.2017 | FESPA je globálna udalosť pre sieťotlač, digitálnu tlač a textilnú tlač.

Arabiamold

11.12.2017 | Formy a nástroje.

PLASTIVISION ARABIA

11.12.2017 | Plastikársky veľtrh pre plasty, obaly a tlač.

Erbil 5P

14.12.2017 | Plastikársky veľtrh.