PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Elektrofólie sú produkt, ktorý má budúcnosť
Elektrofólie sú produkt, ktorý má budúcnosť
 
 
Elektrofólie sú produkt, ktorý má budúcnosť

Elektrofólie sú produkt, ktorý má budúcnosť

PlasticPortal.eu vám prináša rozhovor so zastupiteľmi fínskej firmy Rani Plast a členom predstavenstva Chemosvitu Michalom Ľachom. Spolupráca oboch firiem viedla k založeniu Terichemu vo Svite, ktorý funguje na Slovensku od roku 1995. Tohto roku spúšťa úplne novú, najmodernejšiu linku na výrobu BOPP elektrofólií.


Odkedy vaše spoločnosti spolupracujú a ako vlastne spolupráca vznikla?

Michael Ahlbäck: Chemosvit sme prvýkrát kontaktovali na jar 1991, následne sme v auguste toho istého roku prišli na návštevu do Svitu. V tom čase sme v Rani Plaste vyvinuli twistovú BOPP fóliu na balenie cukríkov a hľadali sme výrobcu BOPP fólií, ktorý by mal technológiu na výrobu orientovaných fólií a mohol by byť naším subdodávateľom.

Už pri prvom stretnutí sme si dohodli rámec výroby twistových fólií, a tiež testovanie základných BOPP elektrofólií na metalizáciu v Tervakoski. O dva mesiace neskôr sme začali s výrobou prvej twistovej fólie na linke Wolf vo Svite. Neskôr sme testovali základnú elektrofóliu v Tervakoski, no prvotné výsledky neboli také sľubné, ako sa očakávalo, hoci to bola najnovšia linka na výrobu elektrofólií v Európe.

Michal Ľach: Spolupráca sa začala formovať v lete roku 1991, keď tu boli zástupcovia firmy Rani a rokovali sme o možnej spolupráci v oblasti fólií pre twist film. V tom čase už bol rozpad trhu RVHP jednoznačný a padol aj monopol zahraničného obchodu a prakticky všetky dvojstranné kontrakty medzi krajinami RVHP boli v tom čase mimo platnosti a bolo treba hľadať nové aktivity, partnera, ktorý má v tejto oblasti skúsenosti, má trhy. Firma Rani v tom čase už bola v oblasti výroby kombinovaných fólií pre kondenzátory na báze papiera a hliníka na trhu prakticky od 50-tych rokov a ponuka, ktorú sme im dali, ich veľmi zaujala. Videli naše možnosti, naše kapacity a dohodli sme sa na tom, že budeme hľadať cesty, ako spolupracovať. Na Slovensko pricestovali zástupcovia firmy, ktorí sú tu dnes už prakticky udomácnení a začalo sa s technickými a laboratórnymi skúškami a s testami u odberateľov. To  trvalo nejaký čas a v roku 1996 vyvrcholilo zmluvou o založení spoločného podniku 50 na 50 %, čo vtedy bolo nezvyklé.

 

Chemosvit


Čo lákalo firmu Chemosvit na spolupráci s Raniplastom, a naopak, čo láka Raniplast na spolupráci s Chemosvitom, resp. na Slovensku všeobecne?

Ilkka Pentillä: Začiatkom deväťdesiatych rokov už bola firma Rani Plast – Tervakoski jedným z najväčších svetových výrobcov elektrofólií pre vysokonapäťové sústavy a mali sme v pláne zvyšovať svoju prítomnosť aj na trhoch metalizovaných fólií pre nízkonapäťové kondenzátory, aby sme svojim nadnárodným zákazníkom mohli ponúknuť celý sortiment BOPP elektrofólií. Hlavnou prekážkou bolo, že sme nemali vlastnú základnú BOPP fóliu, ale museli sme ju kupovať od konkurentov. Rozširovať výrobu, alebo sľubovať zákazníkom lepšiu výkonnosť nebolo možné bez toho, aby sme boli súčasťou celého výrobného reťazca, počnúc polymérom. Ako som už spomínal, Chemosvit mal novú linku s dostatočnou kapacitou a mal záujem o obchodného partnera.

Michal Ľach: Chemosvit v tom čase už skúšal linku na výrobu elektrofólií, ale pôvodné plány boli prevažnú časť kapacity, viac ako 60 percent, dodávať v rámci tuzemska, teda bývalého Československa. Z toho gro bolo určené do Starej Ľubovne pre závod Tesla Lanškroun a časť pre Teslu Lanškroun a ZEZ  Žamberk v Českej republike, ale aj do Nemeckej demokratickej republiky a zhruba 20 % bolo voľných, ale rátalo s nejakou dobehovou krivkou, takže bolo času na riešenie týchto problémov.

Pre Fínov to bola výzva, lebo v tom čase nemali o Slovensku veľa informácií a táto spolupráca vychádzala aj z akejsi spolupatričnosti národov rovnakej veľkosti, možno tu zohrali úlohu aj priateľské vzťahy z hokeja a veľa rôznych vecí, povedal by som, netradičných, neobchodných, skôr ľudských. A na celej tejto ľudskej báze sa rozvíjala táto spolupráca s cieľom niečo dokázať, veď v tom čase to bolo niečo nové. Fínsko bola krajina už známa, na vysokej technickej úrovni a Slovensko krajina neznáma, takže - boli rôzne motívy, ktoré od roku 1991 znamenajú už 22-ročnú spoluprácu.

 

BOPP fólie

 

Aké sú najväčšie devízy spolupráce pre zúčastnené strany?

Michael Ahlbäck: Aby sme mohli rásť organicky, t.j. investovať sami, je pri takej globálnej trhovej pozícii, akú v súčasnosti máme v oblasti BOPP elektrofólií, príliš veľké finančné riziko. Ak však máme  partnera, s ktorým môžeme do projektu investovať intelektuálne aj materiálne zdroje spoločne, ako sme to urobili s Chemosvitom pri zakladaní Terichemu, tak sa ciele dajú dosiahnuť.

Spoločný podnik Terichem medzitým vyrástol, pripojili sme do skupiny výrobný závod v Lucku na Ukrajine, rozšírili výrobu o obalové BOPP fólie a spojili ju s výrobou Tervakoski vo Fínsku. Posledná a najväčšia investícia je teraz do modernej linky na výrobu elektrofólií vo Svite, ktorú sme spustili začiatkom marca 2013.

Tieto skúsenosti od deväťdesiatych rokov nás povzbudili do ďalšej expanzie a Rani Plast rozšíril svoju výrobu obalových fólií do Švédska a nedávno aj do Ruska.

Až doteraz neprinášal spoločný podnik priamy finančný výnos prostredníctvom dividend, pretože celý zisk, ktorý firma vytvorila, sa znovu investoval do zlepšovania trhovej pozície.

Michal Ľach: Elektrofólie sú produkt, ktorý má budúcnosť. Myslím si, že najväčšou devízou sú nielen spoločné zámery, ale hlavne vzájomná dôvera, viera v to, že tento produkt je životaschopný a aj preto sa znovu investovalo, že veríme jeden druhému ako partneri. Povedal by som, že viac ako obchodní partneri sme dnes priatelia.

 

Koľko ľudí zamestnáva tento spoločný podnik?

Michael Ahlbäck: Terichem má asi 485 zamestnancov v troch krajinách: 280 na Slovensku, 170 na Ukrajine a 35 vo Fínsku.

 

BOPP fólie


Aké technologické novinky spolupráca priniesla, aké výrobky spoločne vyrábate, aký je účel ich využitia?

Ilkka Pentillä: Spoločný podnik Terichem má dve hlavné výrobkové skupiny: elektrofólie a obalové BOPP fólie.

Počas spolupráce sa značka Tervakoski film stala najväčšou svetovou značkou v oblasti BOPP elektrofólií. Celá výrobná technológia vo všetkých závodoch bola za posledných desať rokov zmodernizovaná vlastným know-how v spolupráci s hlavnými partnermi. Vyvinuli sme nové a kvalitnejšie výrobky pre oblasť vysoko a nízkonapäťových sústav. Dnes používame granulát  “ušitý na mieru” na výrobu špecialít. Keďže všetko je čoraz zložitejšie, náš úspech je výsledkom spolupráce so zákazníkmi, dodávateľmi a tiež internej zaangažovanosti celej skupiny.

V oblasti obalových BOPP fólií sa Terichem špecializuje na tabakový priemysel a spracovateľov potravín. Vývoj zmraštivých BOPP fólií je založený na intenzívnej vývojovej spolupráci so zákazníkmi a dodávateľmi.

Michal Ľach: Medzitým sme rozbehli v roku 1999 výrobu aj na Ukrajine v našej dcérskej spoločnosti, kde sa vytvorili podmienky vďaka privatizácii, ktorú tam Chemosvit realizoval. Založili sme aj spoločný podnik v Indii, ktorý fungoval určitý čas. Elektrofólie sú produkt, ktorý má budúcnosť.

 

Terichem elektrofólie

 

Čo je plánom spolupráce na tento rok?

Michael Ahlbäck: Tento rok plánujeme spustiť úplne novú, najmodernejšiu linku na výrobu BOPP elektrofólií. Bude sa na nej vyrábať tenká metalizovaná fólia na hybridné aplikácie a metalizované fólie do jednosmerných kondenzátorov pre inteligentné sieťové systémy. Pre nás to opäť znamená začiatok jednej novej éry.

 

Budete zamestnávať ďalších ľudí?

Ilkka Pentillä: V roku 2013 neplánujeme zamestnať viac ľudí, pretože sme operátorov pre naše nové kapacity prijali a zaškolili už minulý rok. Za posledné tri roky sme prijali asi 100 nových zamestnancov a sme radi, že títo zamestnanci si prácu v Tericheme vážia.

 

Terichem

 

Ako sa pozerá Raniplast na podnikateľské podmienky na Slovensku?

Michael Ahlbäck: Spoluprácu sme začali v čase, keď sa tento štát nazýval Československo. Po osamostatnení Slovenskej republiky sa na nový štát hľadelo ako na krajinu s vysokým politickým rizikom.  Slovensko sa však rýchlo rozbehlo a vývoj má relatívne stabilné tempo. A keď sa krajina stala členom Európskej únie a neskôr Eurozóny, začala byť atraktívnou pre investorov. A my dúfame, že tento pozitívny trend bude na Slovensku pokračovať.

 Terichem


Ako sa k spolupráci stavia štát, pomáha nejakými nástrojmi jej rozvoju?

Michael Ahlbäck: Nemáme žiadnu štátnu podporu, ani pomoc. Počas histórie firmy sme mali iba jeden investičný projekt, na ktorý sme dostali prostriedky z Eurofondov.

Naša firma sa nezvykne spoliehať na pomoc zvonka. Na druhej strane sme radi, ak nám prílišná byrokracia nesťažuje rozvoj, ako je to v niektorých krajinách. Najdôležitejšie je nájsť miestneho partnera, ktorému sa dá veriť a ktorý vie, aké pravidlá platia v tejto krajine. V prípade Chemosvitu sme veľmi radi, že Rani Plast našiel toho najlepšieho partnera, akého si len zahraničná firma môže želať.

Michal Ľach: Štát nech vytvára rovnaké podmienky pre všetkých podnikateľov. Nech nerozlišuje veľký, či malý podnikateľ, nech nezvýhodňuje jedných na úkor druhých. Stabilné a dlhodobé podmienky, počnúc Zákonníkom práce a končiac ostatnými daňovými alebo inými zákonmi, je to najlepšie, čo môže byť, s čím môže podnikateľ rátať 3 až 5 rokov dopredu. Samozrejme, že určité podpory štátu či už pre vzdelávanie ľudí, investovanie, sú vítané, ale to je v tejto fáze, keď situácia vo svete nie je jednoduchá, ťažko možno v  najbližších rokoch očakávať. Najlepšia pomoc od štátu v súčasnosti je ochrana slušných korektných podnikateľov a vytváranie dlhodobých stabilných podmienok.

 

 

29.4.2013
autor: Chemosvit, a.s.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 

Kúpa | Kontajnery
23.07.2017

 
 
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.