PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Hľadáte partnera, ktorý Vaše zadania, projekty či problémy v oblasti priemyselnej automatizácie vyrieši „na kľúč“?

28.04.2017 | Oslovte nás. Účelom Well automation s.r.o. je pomáhať ľuďom, aby stroje a automatizované výrobné linky vyrábali lepšie, bez strát, s vyššou efektivitou a spoľahlivo.

Fatra a.s. ponúka regranuláciu plastových odpadov (PP, PE, PP/PE, EVAC)

26.04.2017 | Spoločnosť Fatra, a.s. - tradičný spracovateľ plastov v Českej republike, rozšírila výrobné možnosti o úpravy interného a externého plastového odpadu na regranulačnej linke.

Mercedes na Autosalóne Bratislava 2017 s európskou výstavnou premiérou

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón bude tento rok skutočne výnimočný. Okrem dvoch stredoeurópskych premiér (Mazda CX-5 a Mazda MX-5 RF) ho obohatí aj jedna európska výstavná premiéra, dlho očakávaný model Mercedes Benz triedy S.

Zákazková výroba tesnení na mieru - novinka spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o.

24.04.2017 | Počítačom riadený rezací stroj Atom FlashCut predstavuje tú najmodernejšiu a najpresnejšiu technológiu vo výrobe plochých tesnení.

Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Dotykové skenovanie od Carl Zeiss – cesta k vyššej produktivite
Dotykové skenovanie od Carl Zeiss – cesta k vyššej produktivite
 
 
Dotykové skenovanie od Carl Zeiss – cesta k vyššej produktivite

Dotykové skenovanie od Carl Zeiss – cesta k vyššej produktivite

Firma Carl Zeiss predstavila pred viac ako 30 rokmi prvý skenovací systém, čím revolučným spôsobom zmenila meraciu techniku. Odvtedy túto metódu Carl Zeiss naďalej rozvíja. S technológiami ako sú aktívne skenovanie, VAST Navigator a FlyScan, potvrdzuje Carl Zeiss svoje vedúce postavenie v oblasti inovácií súradnicovej meracej techniky.

Meracia technika musí byť predovšetkým spoľahlivá. Špecifikácia presnosti podľa výkresov nemá význam, pokiaľ je dosahovaná len za ideálnych podmienok. Presnosť musí byť zaručená kedykoľvek a v ktoromkoľvek bode meracieho priestoru. Celý priebeh merania musí vždy poskytovať rovnaký výsledok.

Väčšia presnosť znamená väčšiu flexibilitu vo výrobe a naopak, čím nepresnejšia je vaša meracia technika, tým presnejšie sa musí vyrábať, aby sa spoľahlivo dodržali požadované tolerancie.

V sériovej výrobe dochádza  k priebežným zmenám rozmerov dielov, napríklad v dôsledku opotrebovania nástroja. Presné sledovanie týchto procesov dáva možnosť včasných a cielených nápravných opatrení.

 

Dotykové skenovanie od Carl Zeiss  
   

Vynálezca dotykového skenovania
V roku 1974 použila firma Carl Zeiss prvýkrát skenovanie v súradnicovej meracej technike. Po prezentácii snímacej hlavy VAST v roku 1995 sa táto technológia stala novým štandardom v priemyselnej meracej technike. Žiadny iný výrobca súradnicových meracích strojov nemá také skúsenosti s jej použitím. Až 75% všetkých skenovacích systémov nainštalovaných po celom svete je vyrobených vo firme Carl Zeiss.

Väčší počet bodov – vyššia presnosť
Na rozdiel od snímania jednotlivých bodov, skenovací systém umožňuje kontinuálne snímanie povrchu súčiastky, čím sa dosiahne zmeranie veľkého počtu bodov. A to nielen v laboratóriu, ale aj v dielenskom prostredí. Viaceré vedecké štúdie dokazujú, že existuje jednoznačná súvislosť medzi chybou merania a počtom meraných bodov.

 

Dotykové skenovanie od Carl Zeiss  
   

Snímanie so samostredením dotyku
So skenovacími senzormi od firmy Carl Zeiss sa môžu pomocou samostredenia prevádzať rýchle a jednoduché merania v priehlbinách, otvoroch, ozubení, 2D a 3D hranách a pod. Výrazne sa tým rozšíria možnosti merania.

Dotykové skenovanie od Carl Zeiss  
   

Kontrola tvaru
Vysoko presné dotykové skenovanie umožňuje dodatočnú filtráciu výsledkov, takže je možné realizovať kontroly odchýlok tvaru: kruhovitosť, priamosť, tvar plochy, valcovitosť atď. V mnohých prípadoch sa tak ušetrí na nákladných prídavných meracích zariadeniach na kontrolu tvaru a polohy, kontúr a štruktúry povrchu.

Nastaviteľná meracia sila
Nastaviteľná meracia sila umožňuje merať citlivé súčiastky z rôznych materiálov bez spôsobovania deformácií. Meracia prítlačná sila môže byť taktiež zmenená v ľubovoľnej časti meracieho programu podľa použitých snímačov a citlivosti súčiastky.

 

Dotykové skenovanie od Carl Zeiss  
   

Lepšia opakovateľnosť
Vysoká hustota zmeraných bodov zaručuje  lepšiu opakovateľnosť merania. Keď je meraná súčiastka odobraná z prípravku a následne opäť vložená, nemusí sa nachádzať v rovnakej polohe. Opakované meranie s bodovým senzorom môže dávať odlišné hodnoty. Vďaka meraniu s veľkou hustotou zosnímaných bodov (skenovaniu), poskytne skenovací senzor diferencovanú analýzu polohy a tvaru.

Aktívne skenovanie  od firmy Carl Zeiss
Väčšina skenovacích systémov pracuje pasívne. Ich meracia sila je generovaná pružinovým paralelogramom. Pretože je regulačný rozsah pasívnych senzorov malý, pôsobia na ne stále sa meniace sily, čo vedie k relatívne veľkému priehybu snímačov a k veľkej chybe snímania. Dôsledkom je klesajúca presnosť merania so stúpajúcou dynamikou snímania. Carl Zeiss používa oproti tomu aktívne skenovacie snímacie hlavy a ako jediný výrobca ponúka aktívne senzory. Senzor VAST XT gold meria napríklad vlastné vychýlenie snímacej hlavy. V opačnom smere je k nemu aktívne elektronicky vyvodená nízka, konštantná meracia sila. Snímač je napríklad posunutý do smeru, v ktorom práve portál zrýchľuje. Dynamické vplyvy sú tým prakticky vylúčené. Nízka prítlačná meracia sila zostáva stále konštantná a výsledok merania je presnejší.

 

Dotykové skenovanie od Carl Zeiss  
   

Meranie neznámych kontúr
Na rozdiel od pasívnych skenovacích senzorov je možné s pomocou aktívneho skenovania merať aj neznáme kontúry. Digitalizácia kontúry pred vlastným skenovaním nie je nutná. Aktívne skenovanie tak umožňuje reverzné inžinierstvo.

VAST Navigator – ďalší stupeň aktívneho skenovania
VAST Navigator naplno využíva potenciál aktívneho skenovania. Hlavnou zložkou technológie Navigator je automatické generovanie meracích stratégií. V závislosti na meranej súčiastke sa meria vždy s maximálnou možnou rýchlosťou, ktorá  zaručuje požadovanú presnosť merania. Stroj  automaticky zrýchľuje a spomaľuje.

 

Dotykové skenovanie od Carl Zeiss  
   

Tangenciálne nájazdy zabezpečujú plynulý pohyb z príjazdovej dráhy do zahájenia snímania, a to bez zastavenia a manévrovania, ktoré sú nutné pri konvenčných metódach. V závislosti na meracej úlohe sa tak dá ušetriť 15 až 65 percent času a to v kvalite, ktorá zodpovedá neistote merania kalibrov.

Technológia VAST Navigator umožňuje vďaka inteligentným meracím stratégiám skenovanie po špirálovej dráhe, čo prináša presné výsledky merania v neporovnateľne kratšom čase. Toto skenovanie po skrutkovici poskytuje v jednom meracom priebehu presné a optimálne opakovateľné výsledky merania.

FlyScan – skenovanie cez prerušované kontúry
Metóda FlyScan skracuje programovanie a meranie množstva meracích úloh, ako napríklad skenovanie cez otvory, skenovanie cez ozubenie, skenovanie prerušenej roviny a pod. Táto metóda umožňuje skenovať cez prerušené kontúry akoby cez ne „preletela“. Pri konvenčných metódach je pri takomto meraní pomerne zložité programovanie.

 

Skenovanie cez prerušované kontúry  
Skenovanie cez prerušované kontúry  


S funkciou FlyScan je programovanie jednoduchšie a výrazne sa tiež skráti čas merania so spoľahlivými výsledkami merania.

Navštívte nás na MSV Nitra:

Navštívte nás na MSV Nitra  
   

 

19.4.2013
autor: Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | HDPE
30.04.2017

 
 

Predaj | PET film
28.04.2017

 
 

Kúpa | PBT drť, farebný mix
28.04.2017

 
 

Predaj | Aglomerát PE
27.04.2017

 
 

Predaj | Tipelin 471-02
27.04.2017

 
 

Predaj | PP regranulát
27.04.2017

 
 

Predaj | PP regranulát
27.04.2017

 
 

Predaj | HDPE regranulát
27.04.2017

 
 
 
 
Výstavy
PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.

MACH-TECH

09.05.2017 | Medzinárodný veľtrh priemyselných strojov a zváracej techniky.

SOLIDS Dortmund 2017

10.05.2017 | SOLIDS Dortmund 2017 je vedúci veľtrh pre práškové a sypké materiály a technológie v Nemecku a uskutoční sa súbežne so 4. ročníkom veľtrhu RECYCLING-TECHNIK.

RECYCLING-TECHNIK Dortmund 2017

10.05.2017 | Veľtrh je zameraný na stroje a technické komponenty pre recykláciu a likvidáciu odpadov spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

BEOGRADSKI SAJAM

15.05.2017 | 61. medzinárodný veľtrh techniky a technických vymožeností sa koná v Srbsku.