PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Vienna Autoshow 2017 dnes otvorila brány

12.01.2017 | Dnes sa vo Viedni začala výstava automobilov Vienna Autoshow, ktorá potrvá do nedele 15.1.2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Dokáže společnost Gumoeko zařídit, aby pneumatiky sloužily k výrobě užitečného granulátu namísto likvidace ve spalovnách?
Dokáže společnost Gumoeko zařídit, aby pneumatiky sloužily k výrobě ...
 
 
Dokáže společnost Gumoeko zařídit, aby pneumatiky sloužily k výrobě užitečného granulátu namísto likvidace ve spalovnách?

Dokáže společnost Gumoeko zařídit, aby pneumatiky sloužily k výrobě užitečného granulátu namísto likvidace ve spalovnách?

Cest, jak zlikvidovat staré automobilové pneumatiky, je několik. V první řadě je to skládkování – prostorově náročný a ekologicky ne příliš přijatelný způsob, jak se nepotřebných gum zbavit. V druhé řadě se jedná o spalování s vysokým zatěžováním životního prostředí. Třetí způsob je prokazatelně nejlepší. Ale v ČR také nejméně využívaný. Jedná se o ekologickou likvidaci pneumatiky pomocí řezací a drticí linky. Z překážejícího odpadu tak vznikne užitečný granulát.

Z nepotřebného odpadu ceněná surovina

Celý koncept ekologické likvidace pneumatik velmi dobře ctí zásady trvale udržitelného rozvoje. Z jedné nepotřebné suroviny totiž vznikne surovina jiná s dalšími možnostmi využití. Výrobní linka je totiž schopna přeměnit pneumatiku na granulát, který pak lze dále využívat na mnoho způsobů. Z pneumatik vyjme ocelová lana a posléze je rozdrtí na směs o libovolné zrnitosti – od velkých štěpů po prach s velikostí zrna kolem 600 mikronů. Směs má vysoce specifické vlastnosti – odolává teplotám, není nasákavá, je pružná a navíc zcela netoxická, respektive celkově inertní. Tedy naprosto ideální pro další zpracování.

Putování granulátu

Možností, jak s granulátem naložit je spousta. A další nové postupně přibývají. Jaké jsou ty nejčastěji využívané?

Automobilový průmysl

Část granulátu se vrací zpět do automobilového průmyslu. Vznikají z něj například nárazníky, těsnění, třecí části u mechanických brzd a pak samozřejmě nové pneumatiky. Pokud uvážíme, že na výrobu pneumatik se používá 60 až 70 % z celkové spotřeby kaučuku, stává se z granulátu skvělý způsob, jak toto číslo snížit. Využitím gumového odpadu je možné ušetřit asi 2 tuny ropy na výrobu 1 tuny gumových výrobků.

Těžký průmysl

Gumová drť s jemnou frakcí se může využit jako filtrační médium při biofiltraci prchavých organických látek z ovzduší. Filtrační schopnost je srovnatelná s běžně používanými filtračními médii.

Zemědělství

Další využití nachází granulát překvapivě v zemědělství. A sice jako univerzální mulčovací materiál. Jak již bylo zmíněno, jedná se o inertní látku, tudíž může bez problému posloužit namísto běžné mulčovací kůry. Dobře odizoluje kořenový systém rostlin, omezí růst plevelů (čímž sníží nutnost používat pesticidy), udržuje v půdě vlhkost. Díky minimální rozkladovosti je navíc trvanlivý.

Výše zmíněné vlastnosti ovšem zhodnotí také jako posypový materiál pro jezdecké areály anebo výběhy pro hospodářská zvířata.

Stavebnictví

Další a pravděpodobně nejpodstatnější využití pak najde ve stavebnictví. Zde se stává ceněnou příměsí do betonu i asfaltu. Jeho tepelným zpracováním navíc mohou vznikat zcela nové materiály do interiéru i exteriéru. Granulát jistě znáte z povrchů sportovišť nebo dětských hřišť, případně z bezpečnostních prahů na železničních přejezdech.

Gumový granulát s přídavkem adheziv na bázi polymerů je možné použít při stavbě protihlukových stěn. Přídavek gumy zvyšuje absorpční vlastnosti, to vše při bezkonkurenčně nízkých nákladech na výrobu, montáž a údržbu při zachování výtečné trvanlivost.

Gumový asfalt v praxi

Pro ČR, kde jsou věčně rozbité silnice pravidelným celospolečenským tématem je nadějí číslo jedna právě „gumový asfalt.“ Testováním materiálů s příměsí gumového granulátu se v roce 2007 zabývala Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně. V rámci rozsáhlého výzkumného projektu se zaměřila na zkoumáním vlastností „gumového“ asfaltu a betonu. Výsledky byly překvapivě dobré.

Při zátěžovém testu, který měl simulovat vznik silničních kolejí, byla prokázaná odolnost gumoasfaltového betonu o celých 40%. Při testování směsi gumoasfaltového drenážního koberce byly prokázány skvělé výsledky při namáhání v mrazu – směs prokázala, že po prvotním opakovaným namáháním nedochází k rozšiřování trhlin jako u asfaltu.

Výsledky laboratorního výzkum byly posléze kontrolovány přímo v terénu – a to na silnici 2. třídy u obce Solopisky u Černošic. Test výsledky potvrdil a zejména v otázce mrazuvzdornosti předčil očekávání. Oproti klasickému asfaltu nebo asfaltobetonu vykázaly stejné hmoty s příměsí 15-20 % granulátu výraznější odolnost proti nasákavosti, díky čemuž se mikrotrhliny neobjevily ani při mrazech dosahujících teploty -30°C.

Silnice s příměsí gumy jsou tedy skvělou volbou i pro českou silniční síť. Detail publikace lze dohledat zde: http://www.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/publikace?action=detail&pub_id=72867.

Granulát_detail  
   


Recyklující Evropa

Přístup k recyklaci pneumatik není jednotný ani u jednotlivých členů Evropské unie. Evropa každoročně vyprodukuje asi 3 miliony tun ojetých gum a v souhrnu v celé sedmadvacítce i nadále převažuje jejich spalování. Najdou se však také světlé výjimky.

Zářným příkladem, jak může sytém dobře fungovat je Skandinávie v čele s Finskem. Zde v současné době funguje výkup pneumatik celoplošně v rámci celého státu na bázi zpětného odběru obchody a autoservisy. Pneumatiky zde nejsou brány jako odpad, ale jako surovina, která je v rámci recyklačního řetězce maximálně využívána – z celých gum zahrnutých zeminou se dělají protihlukové stěny, granulát se běžně přidává do asfaltu.

Tomuto vzoru by se EU chtěla přiblížit v rámci celé sedmadvacítky. Do budoucna tak hodlá výrazně zvyšovat tlak na ekologickou likvidaci pneumatik. Přestože nařízení je z hlediska konceptu trvale udržitelného rozvoje chvályhodné, tlak vyvíjený na subjekty – od samospráv po podnikatele - může být v některých případech až neadekvátní. I kvůli tomu, že síť zařízení pro ekologickou likvidaci je v současné době nedostatečná. Což platí i pro tuzemsko.

Situace v České republice

Konkrétně v České republice v současné době fungují tři linky pro recyklaci pneumatik s celkovou kapacitou která hrubým odhadem pokrývá necelých 9 % české celoroční produkce. Skutečné procento ekologicky zlikvidovaných pneumatik se ve výsledku ještě snižuje, vezmeme-li v potaz omezující faktory recyklačních linek – tedy především malý akční rádius v kombinaci s vysokými náklady na svoz gum. Většina pneumatik tak nadále končí ve spalovnách a neopomenutelné procento stále na divokých skládkách. Těch je podle registru MŽP na území ČR stále množství v řádech tisíců.

Společnost se zkrátka ani přes zvyšující se legislativní tlaky zatím nenaučila s recyklací gum pracovat.

Doba, kdy bylo starou pneumatiku jednodušší nechat být anebo spálit, však pomalu končí. Od nového roku totiž platí přísnější legislativa, která mění pravidla uchovávání a likvidace některých druhů odpadů. Pneumatiky nevyjímaje. Nově je tak povinnost ekologicky likvidovat pneumatiky uložena i subjektům, které doposud zákon nechával být. Mezi ně patří například obce, které již dále nemohou pneumatiky vyvážet na obecní skládky.

Gumoeko a jeho vize

Na tento stav se rozhodla zareagovat společnost Gumoeko. Po několikaletých přípravách spouští svůj ambiciózní plán celorepublikové ekologické likvidace starých pneumatik. Kromě vlastní linky na výrobu granulátu, jejíž spuštění se plánuje na přelom roku 2011 a 2012 nedaleko Prahy, se po celé republice rozjedou mobilní drtiče. První v republice a svým řešením unikátní také v rámci celé Evropy. Ty dokáží během několika hodin přeměnit skládku na sypkou drť. Tu lze lépe skladovat, neboť se výrazně sníží požadavky na skladovací prostor a jednodušeji a hlavně levněji převážet k dalšímu zpracování.

Ostatně právě na skládky, které dusí české obce nebo podnikatele, se chce Gumoeko v první fázi zaměřit.

„Naše vozy budou působit po celé republice. Zaměříme se na místní samosprávy i soukromé subjekty, jako jsou servisy, vrakoviště, logistická centra nebo dopravci,“ vysvětluje Petr Kozel, jednatel společnosti Gumoeko. „Každému, kdo nás osloví, vytvoříme individuální plán likvidace, podle kterého zvolíme likvidaci na místě anebo svoz do našeho centra. Všem se budeme snažit vycházet maximálně vstříc, aby se náklady co nejvíce minimalizovaly a subjekty tak byly motivovány ke zvolení našeho recyklačního programu.

Všem bude posléze vystaven certifikát, potvrzující, že pneumatiky byly zlikvidovány ekologicky. Ten je například po dopravcích vyžadován vyhláškou.

 

likvidace_skladky  
   


Ekologie, která dává smysl

„Likvidaci pneumatik vnímáme nejen jako byznys, ale také jako příležitost, jak přispět ke zlepšování životního prostředí,“ vysvětluje Kozel. „Víme, že změnit zažité návyky českých obcí a společností, které dnes s vyřazenými pneumatikami nenakládají zrovna nejekologičtěji, nebude jednoduché. I proto jim chceme v budoucnu vycházet maximálně vstříc a dokázat jim, že to jde zeleněji a pravděpodobně i levněji.“

Podle Kozla je neveřejným interním plánem společnosti Gumoeko snížit ekologickou zátěž České republiky, kterou tvoří skládkované či spalované pneumatiky, o 6 – 7%. V následující dekádě by se pak rád co nejvíce přiblížil zmiňovaným severským státům.

„Mým snem je Česko bez gumového odpadu, zato s bezhlučnými silnicemi, které se po každé zimě nerozsypou,“ uzavírá s úsměvem Kozel. „Myslím, že je to přání, které si dokážeme časem splnit. A nejlepší na tom je, že nám s tím může pomoci takřka každý.“

25.6.2012
autor: Gumoeko, s.r.o.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | HDPE drť
19.01.2017

 
 

Kúpa | HDPE drť z přepravek
19.01.2017

 
 
 

Kúpa | HDPE drť z prepraviek
19.01.2017

 
 
 
 
 

Predaj | ABS black pellets
19.01.2017

 
 

Predaj | ABS regrind
19.01.2017

 
 
 
Výstavy
EcoWASTE

16.01.2017 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.