PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Azurr-Technology, s.r.o. - Pozvánka na Interplastiku 2018 v Moskve

19.01.2018 | Azurr-Technology, s.r.o. Vás pozýva na veľtrh Interplastika 2018, kde prestaví pestrú škálu výrobkov Dynisco.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

17.01.2018 | Prehľad noviniek - január 2018.

COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

15.01.2018 | COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Konferencia NEWMATEC 2018 už za dva mesiace na Táloch

12.01.2018 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC .

Konferencia Formy a Plasty Brno 2018

10.01.2018 | Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na deviaty ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2018, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno).

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v októbri 2017

18.12.2017 | V Úradnom vestníku EÚ boli v októbri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Diferenciálna planétovo-čelná prevodovka na pohon mixéra gumárenských zmesí
Diferenciálna planétovo-čelná prevodovka na pohon mixéra gumárenský ...
 
 
Diferenciálna planétovo-čelná prevodovka na pohon mixéra gumárenských zmesí

Diferenciálna planétovo-čelná prevodovka na pohon mixéra gumárenských zmesí

Nová koncepcia pohonov v gumárenskom priemysle. Energetická náročnosť sa stáva v súčasnosti jednou z najvážnejších tém. Spotreba energie neustále narastá dôsledkom demografickej explózie ako aj celkového zvyšovania energetických potrieb jednotlivca.

Priemysel ako jeden z hlavných spotrebiteľov energie si vyžaduje dôkladné komplexné ošetrenie v podobe zavádzania nových inovatívnych technických riešení na zníženie energetickej náročnosti. Jedným z takýchto riešení je aj nová prevodovka pre pohon mixérov gumárenských zmesí. Mixéry alebo tiež hnietiče gumárenských zmesí sú zariadenia na prvotné spracovanie gumy pre výrobu pneumatík osobných a nákladných automobilov prípadne iných mobilných strojov.

Jedná sa o zariadenia s vysokým inštalovaným výkonom (MW), nepretržitou 24 hodinovou dennou prevádzkou s vysokým súčiniteľom vonkajších dynamických síl (KA=2). Pretože miešanie gumárenských zmesí je energeticky veľmi náročný proces, je pre všetky tieto stroje najdôležitejší parameter inštalovaný príkon pohonných agregátov a jeho optimálne využitie. Nový produkt diferenciálna planétovo-čelná prevodovka sa vyznačuje mnohými progresívnymi vlastnosťami, ako napríklad vyššou mechanickou účinnosťou, menšou hmotnosťou, menším potrebným chladiacim výkonom, menšími vonkajšími rozmermi a menším objemom olejovej náplne oproti klasickej čelnej koncepcii prevodoviek s rovnakým prenášaným výkonom.

Tok výkonu vstupujúci do prevodovky sa rozdeľuje prostredníctvom planétového diferenciálu na dve časti, ktoré sú ďalej vedené čelnými prevodovými stupňami na jednotlivé výstupné hriadele. Tie sú navzájom kinematicky spojené prepojovacím prevodom, ktorý zabezpečuje rovnaké otáčky výstupných hriadeľov.

   
Obr. č.1 Zjednodušená kinematická schéma diferenciálnej planétovo-čelnej prevodovky  
t1
 

Tabuľka č.1 Vybrané parametre prevodoviek pre pohon mixérov gumárenských
zmesí s inštalovaným výkonom 1 675 kW.

 


Nakoľko ide o novú revolučnú myšlienku, táto kinematická schéma je pod patentovou ochranou. Tieto vlastnosti ovplyvňujú nielen prevádzkové ukazovatele, ale aj celkovú predchádzajúcu energetickú náročnosť na výrobu jednotlivých komponentov a s ňou spojenú ťažbu nerastných surovín, spotrebu minerálnych a syntetických olejov a v konečnom dôsledku aj logistickú náročnosť.

Všetky strategické súčiastky prevodovky boli skúmané a optimalizované pomocou metódy konečných prvkov v prostredí ProMechanica WF 4.0

t3 t2
Obr. č.2 3D model prevodovky vytvorený v programe ProEngineer WF 4.0
Obr. č.3 3D model prevodovky vytvorený v programe ProEngineer WF 4.0


Nová koncepcia prevodovky dokáže prevádzkovateľovi ušetriť ročné prevádzkové náklady viac ako 75 000 kWh. Je to priamy dôsledok zvýšenia mechanickej účinnosti a takisto zníženia potreby chladiaceho výkonu. Všetky tieto skutočnosti vytvárajú nezanedbateľný ekologický a ekonomický progres a potvrdzujú, že nová koncepcia diferenciálnej planétovo-čelnej prevodovky použitej na pohon mixéra gumárenských zmesí je cestou budúcnosti.


 t4  

Obr. č. 4 Pevnostná analýza (Priebeh napätí) unášača

planétového diferenciálu v prostredí ProMechanica WF 4.0

 Projekt je podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. VMSP-P-0112-09.


24.8.2011
autor: archív TRANSMISIE ENGINEERING, s.r.o.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 

Predaj | PP/HDPE
19.01.2018

 
 

Predaj | LDPE fólie
18.01.2018

 
 

Predaj | LDPE rolky
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC /ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC/ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC drť
18.01.2018

 
 

Kúpa | TPE,TPV,TPO,TPU
18.01.2018

 
 
 
Výstavy
Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

Gastropack 2018

25.01.2018 | 17. výstava obalových materiálov a baliacej techniky

SamuPlast

31.01.2018 | Výstava pre technológie, stroje a plastové materiály.

Expo manufactura

06.02.2018 | Medzinárodný veľtrh pre výrobu, kov a spracovanie plastov.