PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Mercedes na Autosalóne Bratislava 2017 s európskou výstavnou premiérou

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón bude tento rok skutočne výnimočný. Okrem dvoch stredoeurópskych premiér (Mazda CX-5 a Mazda MX-5 RF) ho obohatí aj jedna európska výstavná premiéra, dlho očakávaný model Mercedes Benz triedy S.

Zákazková výroba tesnení na mieru - novinka spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o.

24.04.2017 | Počítačom riadený rezací stroj Atom FlashCut predstavuje tú najmodernejšiu a najpresnejšiu technológiu vo výrobe plochých tesnení.

Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

Viete ako prebieha proces radiačného sieťovania v spoločnosti BGS?

18.04.2017 | Táto metóda výrazne zlepšuje vlastnosti plastov. Pozrite si nové video o radiačnom sieťovaní firmy BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.

V Slovnafte sa v apríli začnú generálne revízie časti rafinérskej výroby

12.04.2017 | Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., odstaví po Veľkej noci časť svojich výrobných zariadení. Dôvodom sú pravidelné generálne revízie, ktoré majú zabezpečiť ďalší bezproblémový chod technológií. Odstavených bude postupne 16 výrobných jednotiek. Ich opätovný nábeh na plnú produkciu je naplánovaný na polovicu júna 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Diferenciálna planétovo-čelná prevodovka na pohon mixéra gumárenských zmesí
Diferenciálna planétovo-čelná prevodovka na pohon mixéra gumárenský ...
 
 
Diferenciálna planétovo-čelná prevodovka na pohon mixéra gumárenských zmesí

Diferenciálna planétovo-čelná prevodovka na pohon mixéra gumárenských zmesí

Nová koncepcia pohonov v gumárenskom priemysle. Energetická náročnosť sa stáva v súčasnosti jednou z najvážnejších tém. Spotreba energie neustále narastá dôsledkom demografickej explózie ako aj celkového zvyšovania energetických potrieb jednotlivca.

Priemysel ako jeden z hlavných spotrebiteľov energie si vyžaduje dôkladné komplexné ošetrenie v podobe zavádzania nových inovatívnych technických riešení na zníženie energetickej náročnosti. Jedným z takýchto riešení je aj nová prevodovka pre pohon mixérov gumárenských zmesí. Mixéry alebo tiež hnietiče gumárenských zmesí sú zariadenia na prvotné spracovanie gumy pre výrobu pneumatík osobných a nákladných automobilov prípadne iných mobilných strojov.

Jedná sa o zariadenia s vysokým inštalovaným výkonom (MW), nepretržitou 24 hodinovou dennou prevádzkou s vysokým súčiniteľom vonkajších dynamických síl (KA=2). Pretože miešanie gumárenských zmesí je energeticky veľmi náročný proces, je pre všetky tieto stroje najdôležitejší parameter inštalovaný príkon pohonných agregátov a jeho optimálne využitie. Nový produkt diferenciálna planétovo-čelná prevodovka sa vyznačuje mnohými progresívnymi vlastnosťami, ako napríklad vyššou mechanickou účinnosťou, menšou hmotnosťou, menším potrebným chladiacim výkonom, menšími vonkajšími rozmermi a menším objemom olejovej náplne oproti klasickej čelnej koncepcii prevodoviek s rovnakým prenášaným výkonom.

Tok výkonu vstupujúci do prevodovky sa rozdeľuje prostredníctvom planétového diferenciálu na dve časti, ktoré sú ďalej vedené čelnými prevodovými stupňami na jednotlivé výstupné hriadele. Tie sú navzájom kinematicky spojené prepojovacím prevodom, ktorý zabezpečuje rovnaké otáčky výstupných hriadeľov.

   
Obr. č.1 Zjednodušená kinematická schéma diferenciálnej planétovo-čelnej prevodovky  
t1
 

Tabuľka č.1 Vybrané parametre prevodoviek pre pohon mixérov gumárenských
zmesí s inštalovaným výkonom 1 675 kW.

 


Nakoľko ide o novú revolučnú myšlienku, táto kinematická schéma je pod patentovou ochranou. Tieto vlastnosti ovplyvňujú nielen prevádzkové ukazovatele, ale aj celkovú predchádzajúcu energetickú náročnosť na výrobu jednotlivých komponentov a s ňou spojenú ťažbu nerastných surovín, spotrebu minerálnych a syntetických olejov a v konečnom dôsledku aj logistickú náročnosť.

Všetky strategické súčiastky prevodovky boli skúmané a optimalizované pomocou metódy konečných prvkov v prostredí ProMechanica WF 4.0

t3 t2
Obr. č.2 3D model prevodovky vytvorený v programe ProEngineer WF 4.0
Obr. č.3 3D model prevodovky vytvorený v programe ProEngineer WF 4.0


Nová koncepcia prevodovky dokáže prevádzkovateľovi ušetriť ročné prevádzkové náklady viac ako 75 000 kWh. Je to priamy dôsledok zvýšenia mechanickej účinnosti a takisto zníženia potreby chladiaceho výkonu. Všetky tieto skutočnosti vytvárajú nezanedbateľný ekologický a ekonomický progres a potvrdzujú, že nová koncepcia diferenciálnej planétovo-čelnej prevodovky použitej na pohon mixéra gumárenských zmesí je cestou budúcnosti.


 t4  

Obr. č. 4 Pevnostná analýza (Priebeh napätí) unášača

planétového diferenciálu v prostredí ProMechanica WF 4.0

 Projekt je podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. VMSP-P-0112-09.


24.8.2011
autor: archív TRANSMISIE ENGINEERING, s.r.o.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 

Kúpa | Míchací silo
25.04.2017

 
 
 

Predaj | HIPS drť
24.04.2017

 
 

Predaj | ABS drť
24.04.2017

 
 
 

Predaj | PPA Amodel GF 33%
21.04.2017

 
 

Kúpa | Drť PP GF30%
20.04.2017

 
 
 
 
Výstavy
HANNOVER MESSE

24.04.2017 | R&D, priemyselná automatizácia a IT, priemyselné dodávky, výrobné inžinierstvo a služby, energia a technológie pre životné prostredie.

AUTOSALÓN Bratislava 2017

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón je najdôležitejšou automobilovou udalosťou roka na Slovensku.

INNOFORM

25.04.2017 | Medzinárodný kooperatívny veľtrh pre nástroje a spracovateľský priemysel.

Vietnam Manufacturing Expo 2017

26.04.2017 | Popredná výstava o obrábacích strojov pre formy a vstrekovacie technológie pre plasty.

PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.