PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Plastpol, s.r.o. má nový e-shop

27.07.2017 | Firma Plastpol, s.r.o., zaoberajúca sa obrábaním plastov, nedávno spustila svoj nový e-shop.

Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Zmena na pozícii riaditeľa Plastikárskeho klastra

21.07.2017 | Pri príležitosti Valného zhromaždenia plastikárskeho klastra č. 32, ktoré prebehlo 27.6.2017, došlo k zmene na pozícii riaditeľa klastra.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Definice budoucnosti: Nová série MCRxx2
Definice budoucnosti: Nová série MCRxx2
 
 
Definice budoucnosti: Nová série MCRxx2

Definice budoucnosti: Nová série MCRxx2

Anton Paar představuje již třetí generaci modulárních kompaktních reometrů. Všestrannější než kdykoliv předtím, nová série MCR nabízí především otevřený rozsah možností. Tímto způsobem lze definovat budoucnost reometrie: s požadavkem na jakoukoliv novou aplikaci se mohou uživatelé MCR spolehnout na možnost již připraveného řešení. Společnost Anton Paar tedy chápe budoucnost reologie v zaručení možnosti implementace jakékoliv nejnovější aplikace. Bez ohledu na to, jaké jsou požadavky na rutinní kontrolu kvality nebo vysoce specializované požadavky na výzkum & vývoj, jsou rychlost a přesnost dynamického EC pohonu systému a další početné charakteristiky vždy k dispozici k zajištění pohodlného ovládání a spolehlivých výsledků.

Modulární…

Reologické požadavky se stále mění, stejně jako tokové a deformační vlastnosti materiálů se k výzkumu využívá i samotná technologie.  Stavějíc na jejich modulárním designu vyplývajícímu ze samotné podstaty, nyní nová generace dynamických smykových reometrů MCR dokonce předčí nejnovější aplikační trendy: Přístroje jsou efektivně a pro použití s nejvyšším komfortem adaptovány na to, aby splnily libovolné požadavky na měření.

Nový intuitivní software a patentované funkce jako ToolmasterTM – automatický identifikační a konfigurační nástroj zajišťují hladký průběh použití: výměna jednotlivých měřicích systémů je jednoduchá, stejně jako integrace nového temperačního systému anebo rozšíření testovacích schopností reometrů MCR pomocí širokého rozsahu aplikačně specifického příslušenství.

 

Automatický nástroj identifikace a konfigurace: ToolmasterTM

Každý uživatel reometru velmi dobře ví, že modulární uspořádání je výhodné pouze tehdy, pokud jsou veškeré měřicí a temperační systémy jednoduše a rychle vyměnitelné. V případě MCR jsou tyto výměny prakticky organizovány přístrojem samotným a jsou uskutečnitelné ve velmi krátkém čase – patentovaná funkce ToolmasterTM (US Patent 7,275,419) zcela spolehlivě zajišťuje identifikaci a konfiguraci všech modulů a systému ihned po jejich připojení k přístroji.

 

Modulární řízení teploty v rozsahu -150 °C až 1000 °C

Anton Paar nabízí široký rozsah modulárních temperačních systémů uzpůsobených na různé reologické požadavky, a to od -150 °C do 1000 °C, od nízkoviskózních kapalin po vysoce elastické pevné materiály, od tradiční smykové reologie až po DMTA analýzu. Všechna zařízení jsou rychle a snadno vyměnitelná a zajišťují řízení teploty s dosažením prakticky homogenního teplotního pole. Patentovaná technologická specifika, jakými jsou například temperační kryt s aktivní peltier temperací (H-PTD) a temperační peltier systém pro koaxiání válce (C-PTD) rozšiřují uživatelské volby měření a znamenají zajištění důsledně vyžadované teplotní přesnosti.

 

Stavějte na svém reometru: aplikačně specifické příslušenství

Skutečně rozsáhlé možnosti použití aplikačně – specifického příslušenství MCR tvoří největší počet uživatelsky specifických řešení, jaký je k dispozici na trhu. Uživatelé MCR si mohou vybrat, zda získat doplňkové strukturální informace, nastavit doplňkové parametry anebo využít funkci reometru k další materiálové charakterizaci.

Reometry MCR jsou připraveny na vše: Testy pod tlakem, v průběhu UV vytvrzování, v magnetickém nebo elektrickém poli; testy v kombinaci se strukturální analýzou – s reo – mikroskopem, v reo -SALS, reo -SAXS nebo reo -SANS aplikacích;  rozšířená materiálová charakterizace používající  reometry MCR – jako elongační reologie, DMTA analýza, tribologie atd.

 

Kompaktní

Kompaktní reometry MCR jsou konstruované k praktickému využití, se všemi komponenty zabudovanými do jedné, velmi jednoduše instalovatelné, jednotky, kterou lze pohodlně umístit na standardní laboratorní stůl.

Díky jejich konstrukci je garantováno i “kompaktní” využití času uživatele: Patentovaný systém TruGapTM pro automatickou kontrolu štěrbiny, funkce T-ReadyTM pro regulaci aktuální teploty vzorku a samozřejmě rychlost a přesnost samotného synchronního motoru – tyto a další charakteristiky MCR znamenají zajištění zcela efektivního provozu.

 

Permanentní kontrola měřicí štěrbiny: TruGapTM

Patentovaný systém TruGapTM  (US Patent 6,499,336) integrovaný v MCR plně nahrazuje komplikované procedury nastavování štěrbiny: TruGapTM je založený na principu magnetické indukce a slouží k přímému měření a přesnému nastavení měřicí štěrbiny do požadované pozice nezávisle na teplotě a tepelné expanzi. Jediné nastavení nulové štěrbiny postačí k bezchybné dokumentaci a možnosti stále sledovat velikost aktuální štěrbiny.

 

Časově úsporná stabilizace teploty: T-ReadyTM

Aby bylo možné zajistit základní informace o teplotní rovnováze vzorku, je nová série MCR vybavena novou funkcí T-ReadyTM , která slouží k přesnému stanovení momentu, ve kterém je ve vzorku dosaženo požadované teploty. Takto jsou eliminovány nežádoucí čekací doby před samotným testem: T-ReadyTM upozorňuje na požadovaný stav zeleným světlem anebo automaticky spustí test.

Reometre  
   

 

…Reometr.

Třetí generace reometrů MCR nabízí kombinaci dobře známých charakteristik, ale i dalších inovovaných a taktéž dosud nepoužitých technologických novinek. Synchronní EC motor se vzduchovým ložiskem, dynamický TruRateTM vzorku se přizpůsobující regulátor motoru, patentovaný senzor normálové síly integrovaný ve vzduchovém ložisku, piezo axiální aktuátor, regulace pozice v reálném čase TruStrainTM, vylepšená elektronika a bezpočet dalších funkcí přispívá k oprávněnému nejlepšímu renomé série reometrů MCR ve světovém měřítku.

 

Klíč k přesnosti: technologie EC motoru

Synchronní EC motor na vzduchovém ložisku (též DC motor) je klíčovým komponentem dynamiky a přesnosti MCR série.

Nezávisle na tom, zda se provádí stanovení viskozity při nulové smykové rychlosti nízkoviskózních polymerů anebo měření vysoce viskózních magneto - reologických kapalin při vysokých smykových rychlostech a napětích: EC (elektricky komutovaný) motor zajišťuje přesnost ve velmi širokém rozsahu viskozity. Použitá technologie vzduchového ložiska je rezistentní vůči externím vlivům a z toho důvodu použitelná bez další elektronické kontroly. Kontinuálně optimalizovaná odolnost, stabilita vůči driftu a robustnost, tato technologie společně s vylepšenou technologií skenování torze umožňuje nové generaci MCR měření při velmi nízkých torzích až na minimální hodnotu 2 nNm.

Vysoká citlivost a zvýšená rychlost zpracování signálu patentovaného senzoru normálové síly (US Patent 6,167,752) integrovaného ve vzduchovém ložisku umožňuje měření normálové síly v průběhu testů přechodových i ustálených stavů, stejně jako statických měření normálové síly volitelně používaných u DMTA nebo penetračních testů. Výhodou specifického umístění senzoru je možnost měření normálové síly se všemi temperačními systémy a aplikačně specifickým příslušenstvím.

 

Inteligentní řízení

Funkce TruRateTM  inteligentně přizpůsobuje systém podmínkám vzorku. Bez prvotní informace o povaze vzorku a bez jakéhokoliv předběžného testu lze velmi přesně regulovat jeho deformaci, smykovou rychlost nebo napětí. Požadovaná nastavení se ve velmi krátkém čase archivují; není nutné žádné doplňkové nastavení softwaru. Současně s funkcí TruStrainTM zajišťující kontrolu reálné pozice, přípravná fáze předtestu běžně potřebná k provedení oscilačních testů s řízeným napětím s CS reometry se takto stává minulostí. TruStrainTM znamená zcela nový přístup: místo kontroly ampitudy pracuje s kontrolou pozice v reálném čase založené na metodě DSO. To zajišťuje vyšší efektivitu a driftu prosté měření při nejnižších torzích a napětích. Velmi stručně řečeno, nová generace reometrů MCR nabízí ještě vyšší míru přesnosti v ještě větším rozsahu reologických aplikací.

17.8.2012
autor: Ing. Martina Vilimovská
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | glomerát
27.07.2017

 
 

Predaj | odpad
27.07.2017

 
 

Predaj | odpad
27.07.2017

 
 

Predaj | drť
27.07.2017

 
 

Predaj | koláče
27.07.2017

 
 

Kúpa | POM natural/white
27.07.2017

 
 

Predaj | PC/ABS
27.07.2017

 
 

Spolupráca | Triedenie fólie
27.07.2017

 
 

Predaj | PA6, PPA, PA66
26.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

PU China 2017

29.08.2017 | Popredná výstava pre čínsky trh v oblasti polyuretánov.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.