PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

Novinka: Dosky s aretačnou drážkou od STRACK

12.07.2017 | Teraz môžeme kombinovať: Nové doštičky STRACK s drážkou ako protikus odpružených aretáciou šíber.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > CHEMOSVIT FOLIE, a. s.: Silnou stránkou je komplexnosť služieb
CHEMOSVIT FOLIE, a. s.: Silnou stránkou je komplexnosť služieb
 
 
CHEMOSVIT FOLIE, a. s.: Silnou stránkou je komplexnosť služieb

CHEMOSVIT FOLIE, a. s.: Silnou stránkou je komplexnosť služieb

Moderná firma s dlhou tradíciou podnikania v oblasti výroby, potlače a zušľachťovania flexibilných fólií a vreciek pre obalový priemysel na potravinárske, hygienické a technické účely patrí k najväčším v strednej Európe.

„Silnou stránkou našej firmy je komplexnosť poskytovaných služieb,“ povedal nám Ing. Jaroslav Mervart, riaditeľ spoločnosti Chemosvit Folie, „a to od poradenstva - odporúčania vhodného obalu, cez výrobu základných fólií, spracovanie grafického návrhu, výrobu tlačových foriem, potlač hĺbkotlačou alebo flexotlačou, metalizáciu, lamináciu, rezanie až po výrobu vreciek či tašiek. V spojení s integrovanou logistikou to vytvára mimoriadnu pridanú hodnotu vo forme flexibility ponúkaných služieb, ktorá sa prejavuje v krátkych dodacích lehotách i v rýchlej reakcii na rôzne požiadavky našich zákazníkov. Za kľúčovú považujeme predovšetkým dobrú odbornú pripravenosť a motiváciu pracovníkov v spojení s modernou technológiou.“

S cieľom zlepšovať dosahované parametre a implementovať nové produkty na trh spoločnosť podporuje intenzívnu komunikáciu a komplexné riadenie projektov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci. Zákazníkom sa snaží priniesť kvalitný produkt, a tiež širokú škálu podporných služieb vrátane technickej podpory, inovácií a súvisiacich školení.

Pridanou hodnotou pre zákazníkov sú inovácie a vývoj nových produktov, kde firma spolupracuje s výskumnými ústavmi a univerzitami. Dobrá spolupráca s dodávateľmi surovín a materiálov prispieva k minimalizácii času uvedenia nových fólií na trh.

Novinky

K novinkám v tomto období patria napr. lamináty s lesklo-matným efektom a s farebným efektom vo vnútri obalu.

Lamináty s lesklo-matným efektom

Trh prejavil záujem o laminované výrobky s pestrou vnútornou tlačou a parciálnym nánosom matného laku na vrchnej strane fólie. Na fóliu zušľachtenú hĺbkotlačou používame špeciálny lak s vysokým zamatovo matným efektom a zároveň odolnosťou voči vysokým teplotám pri zváraní. Veľmi dôležitá je jeho odolnosť voči oderu, nesmie sa totiž poškrabať v procese balenia, kedy je vystavený veľkým tlakom a ťahom na baliacich automatoch.  Obaly na fóliách EXTRAFAN KX/L a KXM/L pôsobia veľmi luxusným dojmom. Príjemne na dotyk pôsobí matný lak, čo ho tiež zatraktívňuje z hľadiska predaja.


Fólie

 

Lamináty s farebným efektom vo vnútri obalu

Chemosvit má dobre zvládnutú aj technológiu tlače čitateľnej z vnútornej strany laminátu s metalizovanou fóliou. Možné sú dva varianty: hĺbkotlačová technológia na oboch stranách alebo vrchná strana tlačená flexotlačou a vnútorná hĺbkotlačou. Vnútorná tlač je vždy nekonečná v redukovanej farebnosti. Možnosť vnútornej farebnej tlače otvára širokú škálu použitia – napr. na reklamnú tlač, tlač pri výročí firmy, a pod.

Unikátne kódy

Tlač unikátnych kódov na rôzne typy obalov robí Chemosvit Folie už niekoľko rokov. Novinkou však je tlač kódu z vnútornej strany laminátu s cold-sealom. Kód musí byť nanesený na  presne určené miesto so 100 %-nou presnosťou. Pre zákazníka z Česka bola vyrobená séria obalov na čokolády pre majstrovstvá sveta v hokeji a používajú sa už aj na ďalšie typy obalov. Na UNI kódy v potlači je používaná špeciálna farba, ktorá je vhodná na priamy styk s potravinami.

Matná hygienická fólia - Polyplen

  • V jednom obale je možné skombinovať niekoľko noviniek naraz:
  • matná hygienická fólia z našej výroby (napr. na luxusné balenie vreckoviek), ktorá sa doteraz dovážala z Fínska
  • možnosť využitia technológie HD flexo pre lepší vzhľad potlačeného motívu
  • nové typy vreciek, ktoré firma doteraz v ponuke nemala.

Fólie z 5-vrstvového extrúdera

Spoločnosť nedávno investovala do 5-vrstvového veľkokapacitného extrúdera. Okrem transformácie 3-vrstvových sortimentov na 5-vrstvové súčasne vyvíja nové sortimenty, ktoré doteraz vo svojom portfóliu nemala.

Jednou z nich je fólia na balenie krmív pre mačky a psy, ktorá prešla úspešným testom a aplikuje sa na rôzne typy balení (400 g, 5 kg, 15 kg, 25 kg).


Obaly


V štádiu testovania je laminačná a mraziarenská fólia a pred dokončením vývoja hygienická fólia, ktorá bude univerzálnou 5-vrstvovou hygienickou fóliou s vlastnosťami doterajších sortimentov. Nový extrúder umožní rozšíriť portfólio o opakovane zatvárateľné obaly a odlupovacie fólie (s peel efektom).

„Chceme dať zákazníkom čo najširšiu ponuku, aby všetko, čo pri balení potrebuje, našiel u nás, ako sa hovorí, „pod jednou strechou“. Zároveň byť aj dodávateľom so 100 % kvalitou,“ povedala nám manažérka marketingu Ing. Eva Sámelová. „Preto sme na dvoch potlačových strojoch zaviedli 100 % inšpekčný systém. Postupne chceme vybaviť inšpekčným systémom všetky potlačové stroje a v budúcnosti aj stroje následných operácií.“

Spoločnosť má certifikovaný a udržiavaný systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008, systém bezpečnosti produktu podľa  ISO 22000:2005, systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004 a systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001:2008. Na zák-lade požiadaviek zákazníkov boli implementované prvky britskej normy BRC/IoP pre obaly a obalové materiály a prvý certifikačný audit podľa tohto štandardu spoločnosť absolvovala v júni 2010. Zavedenie týchto systémov a ich certifikácia sú dobrovoľné, pričom certifikácia je potvrdenie nezávislého certifikačného orgánu, že sú riadené. Najlepším potvrdením ich funkčnosti sú audity tzv. druhej strany – zákaznícke. Nimi sa zvyšuje dôvera zákazníka, že spoločnosť je schopná dodávať kvalitný a bezpečný výrobok. Spoločnosť Chemosvit Folie je každoročne takto preverovaná.


CHEMOSVIT FOLIE, a. s.: Silnou stránkou je komplexnosť služieb

 

„Naše zámery pre ďalšie obdobie sú spojené s ďalším vzdelávaním pracovníkov, a to v oblasti projektov SixSigma a logistiky a využívania odborných školení organizovaných v spolupráci s dodávateľmi zameraných na rýchlu implementáciu nových technologických poznatkov do našich výrobných procesov,“ uviedol Jaroslav Mervart. Cieľom je zlepšiť a štandardizovať dosahované parametre výroby, ale zároveň pripraviť pracovníkov na prácu v spoločných projektoch so zákazníkmi a dodávateľmi. „Pokračujeme v zavádzaní elektronických kontrolných systémov na kľúčových výrobných zariadeniach - SCADA, a tiež v úpravách strojno-technologických zariadení s cieľom zlepšenia prevádzkových či funkčných vlastností.“

Nové investície budú smerovať do zariadení, ktoré budú reagovať na aktuálne  požiadavky trhu, dodacích lehôt, či rozšírenia produktového portfólia. Ďalšie zlepšenie v oblasti produktivity chce firma dosiahnuť rozšírením archívu valcov, automatizáciou vybraných logistických procesov, ale aj realizáciou komplexného projektu „Digitálny podnik". Zahŕňa to elektronizáciu obehu formulárov a dokumentov, zlepšenie SW podpory, zavádzanie work-flow systémov a „mobilného" reportingu.

www.chemosvitfolie.sk

26.10.2015
autor: Chemosvit a.s.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | Kontajnery
23.07.2017

 
 
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 

Kúpa | Drť HIPS s V2
20.07.2017

 
 
 
 
 

Predaj | HDPE a PP
19.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.

HYBRID Expo 2017

19.09.2017 | Veľtrh pre vývoj a výrobu hybridných súčiastok a ich aplikačné sektory sa koná každé 2 roky.