PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zmena vlastníka vo firme Ahlbrandt GmbH

22.01.2018 | Ahlbrandt GmbH prešla do vlastníctva firmy Baldwin Technology Company.

Azurr-Technology, s.r.o. - Pozvánka na Interplastiku 2018 v Moskve

19.01.2018 | Azurr-Technology, s.r.o. Vás pozýva na veľtrh Interplastika 2018, kde prestaví pestrú škálu výrobkov Dynisco.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

17.01.2018 | Prehľad noviniek - január 2018.

COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

15.01.2018 | COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Konferencia NEWMATEC 2018 už za dva mesiace na Táloch

12.01.2018 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC .

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v októbri 2017

18.12.2017 | V Úradnom vestníku EÚ boli v októbri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > CHEMOSVIT FOLIE, a. s.: Silnou stránkou je komplexnosť služieb
CHEMOSVIT FOLIE, a. s.: Silnou stránkou je komplexnosť služieb
 
 
CHEMOSVIT FOLIE, a. s.: Silnou stránkou je komplexnosť služieb

CHEMOSVIT FOLIE, a. s.: Silnou stránkou je komplexnosť služieb

Moderná firma s dlhou tradíciou podnikania v oblasti výroby, potlače a zušľachťovania flexibilných fólií a vreciek pre obalový priemysel na potravinárske, hygienické a technické účely patrí k najväčším v strednej Európe.

„Silnou stránkou našej firmy je komplexnosť poskytovaných služieb,“ povedal nám Ing. Jaroslav Mervart, riaditeľ spoločnosti Chemosvit Folie, „a to od poradenstva - odporúčania vhodného obalu, cez výrobu základných fólií, spracovanie grafického návrhu, výrobu tlačových foriem, potlač hĺbkotlačou alebo flexotlačou, metalizáciu, lamináciu, rezanie až po výrobu vreciek či tašiek. V spojení s integrovanou logistikou to vytvára mimoriadnu pridanú hodnotu vo forme flexibility ponúkaných služieb, ktorá sa prejavuje v krátkych dodacích lehotách i v rýchlej reakcii na rôzne požiadavky našich zákazníkov. Za kľúčovú považujeme predovšetkým dobrú odbornú pripravenosť a motiváciu pracovníkov v spojení s modernou technológiou.“

S cieľom zlepšovať dosahované parametre a implementovať nové produkty na trh spoločnosť podporuje intenzívnu komunikáciu a komplexné riadenie projektov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci. Zákazníkom sa snaží priniesť kvalitný produkt, a tiež širokú škálu podporných služieb vrátane technickej podpory, inovácií a súvisiacich školení.

Pridanou hodnotou pre zákazníkov sú inovácie a vývoj nových produktov, kde firma spolupracuje s výskumnými ústavmi a univerzitami. Dobrá spolupráca s dodávateľmi surovín a materiálov prispieva k minimalizácii času uvedenia nových fólií na trh.

Novinky

K novinkám v tomto období patria napr. lamináty s lesklo-matným efektom a s farebným efektom vo vnútri obalu.

Lamináty s lesklo-matným efektom

Trh prejavil záujem o laminované výrobky s pestrou vnútornou tlačou a parciálnym nánosom matného laku na vrchnej strane fólie. Na fóliu zušľachtenú hĺbkotlačou používame špeciálny lak s vysokým zamatovo matným efektom a zároveň odolnosťou voči vysokým teplotám pri zváraní. Veľmi dôležitá je jeho odolnosť voči oderu, nesmie sa totiž poškrabať v procese balenia, kedy je vystavený veľkým tlakom a ťahom na baliacich automatoch.  Obaly na fóliách EXTRAFAN KX/L a KXM/L pôsobia veľmi luxusným dojmom. Príjemne na dotyk pôsobí matný lak, čo ho tiež zatraktívňuje z hľadiska predaja.


Fólie

 

Lamináty s farebným efektom vo vnútri obalu

Chemosvit má dobre zvládnutú aj technológiu tlače čitateľnej z vnútornej strany laminátu s metalizovanou fóliou. Možné sú dva varianty: hĺbkotlačová technológia na oboch stranách alebo vrchná strana tlačená flexotlačou a vnútorná hĺbkotlačou. Vnútorná tlač je vždy nekonečná v redukovanej farebnosti. Možnosť vnútornej farebnej tlače otvára širokú škálu použitia – napr. na reklamnú tlač, tlač pri výročí firmy, a pod.

Unikátne kódy

Tlač unikátnych kódov na rôzne typy obalov robí Chemosvit Folie už niekoľko rokov. Novinkou však je tlač kódu z vnútornej strany laminátu s cold-sealom. Kód musí byť nanesený na  presne určené miesto so 100 %-nou presnosťou. Pre zákazníka z Česka bola vyrobená séria obalov na čokolády pre majstrovstvá sveta v hokeji a používajú sa už aj na ďalšie typy obalov. Na UNI kódy v potlači je používaná špeciálna farba, ktorá je vhodná na priamy styk s potravinami.

Matná hygienická fólia - Polyplen

  • V jednom obale je možné skombinovať niekoľko noviniek naraz:
  • matná hygienická fólia z našej výroby (napr. na luxusné balenie vreckoviek), ktorá sa doteraz dovážala z Fínska
  • možnosť využitia technológie HD flexo pre lepší vzhľad potlačeného motívu
  • nové typy vreciek, ktoré firma doteraz v ponuke nemala.

Fólie z 5-vrstvového extrúdera

Spoločnosť nedávno investovala do 5-vrstvového veľkokapacitného extrúdera. Okrem transformácie 3-vrstvových sortimentov na 5-vrstvové súčasne vyvíja nové sortimenty, ktoré doteraz vo svojom portfóliu nemala.

Jednou z nich je fólia na balenie krmív pre mačky a psy, ktorá prešla úspešným testom a aplikuje sa na rôzne typy balení (400 g, 5 kg, 15 kg, 25 kg).


Obaly


V štádiu testovania je laminačná a mraziarenská fólia a pred dokončením vývoja hygienická fólia, ktorá bude univerzálnou 5-vrstvovou hygienickou fóliou s vlastnosťami doterajších sortimentov. Nový extrúder umožní rozšíriť portfólio o opakovane zatvárateľné obaly a odlupovacie fólie (s peel efektom).

„Chceme dať zákazníkom čo najširšiu ponuku, aby všetko, čo pri balení potrebuje, našiel u nás, ako sa hovorí, „pod jednou strechou“. Zároveň byť aj dodávateľom so 100 % kvalitou,“ povedala nám manažérka marketingu Ing. Eva Sámelová. „Preto sme na dvoch potlačových strojoch zaviedli 100 % inšpekčný systém. Postupne chceme vybaviť inšpekčným systémom všetky potlačové stroje a v budúcnosti aj stroje následných operácií.“

Spoločnosť má certifikovaný a udržiavaný systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008, systém bezpečnosti produktu podľa  ISO 22000:2005, systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004 a systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001:2008. Na zák-lade požiadaviek zákazníkov boli implementované prvky britskej normy BRC/IoP pre obaly a obalové materiály a prvý certifikačný audit podľa tohto štandardu spoločnosť absolvovala v júni 2010. Zavedenie týchto systémov a ich certifikácia sú dobrovoľné, pričom certifikácia je potvrdenie nezávislého certifikačného orgánu, že sú riadené. Najlepším potvrdením ich funkčnosti sú audity tzv. druhej strany – zákaznícke. Nimi sa zvyšuje dôvera zákazníka, že spoločnosť je schopná dodávať kvalitný a bezpečný výrobok. Spoločnosť Chemosvit Folie je každoročne takto preverovaná.


CHEMOSVIT FOLIE, a. s.: Silnou stránkou je komplexnosť služieb

 

„Naše zámery pre ďalšie obdobie sú spojené s ďalším vzdelávaním pracovníkov, a to v oblasti projektov SixSigma a logistiky a využívania odborných školení organizovaných v spolupráci s dodávateľmi zameraných na rýchlu implementáciu nových technologických poznatkov do našich výrobných procesov,“ uviedol Jaroslav Mervart. Cieľom je zlepšiť a štandardizovať dosahované parametre výroby, ale zároveň pripraviť pracovníkov na prácu v spoločných projektoch so zákazníkmi a dodávateľmi. „Pokračujeme v zavádzaní elektronických kontrolných systémov na kľúčových výrobných zariadeniach - SCADA, a tiež v úpravách strojno-technologických zariadení s cieľom zlepšenia prevádzkových či funkčných vlastností.“

Nové investície budú smerovať do zariadení, ktoré budú reagovať na aktuálne  požiadavky trhu, dodacích lehôt, či rozšírenia produktového portfólia. Ďalšie zlepšenie v oblasti produktivity chce firma dosiahnuť rozšírením archívu valcov, automatizáciou vybraných logistických procesov, ale aj realizáciou komplexného projektu „Digitálny podnik". Zahŕňa to elektronizáciu obehu formulárov a dokumentov, zlepšenie SW podpory, zavádzanie work-flow systémov a „mobilného" reportingu.

www.chemosvitfolie.sk

26.10.2015
autor: Chemosvit a.s.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | EPS brikety
22.01.2018

 
 
 
 

Predaj | PP/HDPE
19.01.2018

 
 

Predaj | LDPE fólie
18.01.2018

 
 

Predaj | LDPE rolky
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC /ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC/ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC drť
18.01.2018

 
 
 
Výstavy
Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

Gastropack 2018

25.01.2018 | 17. výstava obalových materiálov a baliacej techniky

SamuPlast

31.01.2018 | Výstava pre technológie, stroje a plastové materiály.

Expo manufactura

06.02.2018 | Medzinárodný veľtrh pre výrobu, kov a spracovanie plastov.

PLASTEC West 2018

06.02.2018 | Veľtrh prináša popredných odborníkov z plastikárskeho priemyslu spoločne s radou špičkových zariadení, výrobkov a služieb.