PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Plastpol, s.r.o. má nový e-shop

27.07.2017 | Firma Plastpol, s.r.o., zaoberajúca sa obrábaním plastov, nedávno spustila svoj nový e-shop.

Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

14.07.2017 | Prehľad noviniek - júl 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Castor & Pollux, a. s. zavádza environmentálne citlivé spracovanie zmesných odpadových plastov
Castor & Pollux, a. s. zavádza environmentálne citlivé spracovanie ...
 
 
Castor & Pollux, a. s. zavádza environmentálne citlivé spracovanie zmesných odpadových plastov

Castor & Pollux, a. s. zavádza environmentálne citlivé spracovanie zmesných odpadových plastov

Spoločnosť Castor & Pollux, a. s. spustila projekt výstavby prevádzky recyklačnej technológie na zhodnocovania odpadových plastov technologický postup a priemyselné zariadenie na recykláciu plastového odpadu.

Cieľom projektu, ktorý nemá obdobu v podmienkach Slovenska je ekonomicky sebestačne a environmentálne prijateľne zneškodňovať plastový odpad a spracovávať ho na vysokokalorické ropné frakcie (výstupy: ľahká frakcia, stredná frakcia, široká frakcia) . Produkty môžu byť použité v rafinériách ako aditívum do palív prípadne pohonných látok alebo v procese výroby elektrickej energie.
Spoločnosť plánuje technológiu spracovania plastov uviesť do výroby v prvej polovici roka 2011.   
 
Špecifikácia – jedinečnosť technológie:        
Proces recyklácie plastového odpadu prebieha prostredníctvom katalytickej transformácie (depolymerizácie) vstupnej suroviny bez prítomnosti vzduchu (nedochádza k spaľovaniu) pričom výsledný produkt dosahuje nové požadované charakteristiky.
Technológia dokáže spracovať v priemere 960 až 1080 ton vstupnej suroviny – plastových odpadov za mesiac s výstupom 500 až 700 ton výsledného produktu. Uvedený technologický postup a zariadenie na recykláciu plastového odpadu je chránený vybranými medzinárodnými patentmi. Na medzinárodnej výstave životného prostredia, zberu a likvidácie odpadu „Pollutec“ v Lyone v roku 2006 získala technológia zlatú medailu, ďalšie ocenenie získala na renomovanej výstave „The Energy World Leaders 2005“.

Ciele a prínosy projektu:
• zvýšenie podielu recyklácie a zhodnocovania odpadov z plastov
• zníženie množstva ukladaných odpadov na skládky a šetrenie kapacity
• zníženie nákladov za uloženie odpadu na skládku
• zvýšenie využívania druhotných surovín a tým šetrenie prírodných zdrojov
• zlepšenie životného prostredia

Vstupnou surovinou z chemického hľadiska sa jedná o plasty zo skupiny polyolefínov a to hlavne polyetylény (PE, HDPE, LDPE, LLDPE, MDPE) a polypropylény (PP), ktoré sa vyskytujú v mnohých formách výrobkov požívaných v každodennom živote a následne v odpadoch pochádzajúcich z nich (napr. vrecká a nákupné tašky, obaly na čistiace prostriedky a kozmetiku, obaly na potraviny, časti domácich spotrebičov, časti rádií a televízorov, počítačov a iných technických zariadení, časti hračiek, rôzne nádoby, prepravky, nádrže, rôzne potrubia a izolácie káblov, časti automobilov ako nárazníky, palubné dosky atď.)
 
Na základe Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov bude vstupná surovina pre zariadenie na spracovanie zmesných plastových odpadov zaradená podľa tejto vyhlášky pod Katalógovým číslom:
 
02 01 04 – odpadové plasty (okrem obalov)
07 02 13 – odpadový plast (z výroby a spracovania plastov)
12 01 05 – hobliny a triesky z plastov
15 01 02 – obaly z plastov
16 01 19 – plastové odpady pochádzajúce zo spracovania starých automobilov
16 02 16 – plastové odpady z elektrických a elektronických zariadení
17 02 03 – plasty
19 12 04 – plasty a guma
20 01 39 – plasty (vyseparované z komunálneho odpadu)
 
Realizáciu uvedeného projektu koordinuje:
Ing. Ľubomír Švantner
riaditeľ závodu na spracovanie plastov
GSM: +421 908 777 317
E-mail: svantner@luxorka.sk 

15.11.2010
autor: Ing. Ľubomír Švantner
 
 
 
Fotogaléria článku
Castor & Pollux, a. s. zavádza environmentálne citlivé spracovanie zmesných odpadových plastov
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | PA6, PPA, PA66
26.07.2017

 
 
 

Predaj | Liten BB 29
26.07.2017

 
 

Predaj | Vstrekolis TM420
26.07.2017

 
 

Predaj | PE agro
26.07.2017

 
 
 
 

Predaj | Bubnový magnet
20.07.2017

 
 

Predaj | Dopravníkový pás
20.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

PU China 2017

29.08.2017 | Popredná výstava pre čínsky trh v oblasti polyuretánov.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.