PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Nová batéria pre páskovače STRAPEX

20.01.2017 | Ručný páskovač STRAPEX STB slúži na páskovanie predmetov rôznych veľkostí pomocou polypropylénovej PP alebo PET pásky.

Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Castor & Pollux, a. s. zavádza environmentálne citlivé spracovanie zmesných odpadových plastov
Castor & Pollux, a. s. zavádza environmentálne citlivé spracovanie ...
 
 
Castor & Pollux, a. s. zavádza environmentálne citlivé spracovanie zmesných odpadových plastov

Castor & Pollux, a. s. zavádza environmentálne citlivé spracovanie zmesných odpadových plastov

Spoločnosť Castor & Pollux, a. s. spustila projekt výstavby prevádzky recyklačnej technológie na zhodnocovania odpadových plastov technologický postup a priemyselné zariadenie na recykláciu plastového odpadu.

Cieľom projektu, ktorý nemá obdobu v podmienkach Slovenska je ekonomicky sebestačne a environmentálne prijateľne zneškodňovať plastový odpad a spracovávať ho na vysokokalorické ropné frakcie (výstupy: ľahká frakcia, stredná frakcia, široká frakcia) . Produkty môžu byť použité v rafinériách ako aditívum do palív prípadne pohonných látok alebo v procese výroby elektrickej energie.
Spoločnosť plánuje technológiu spracovania plastov uviesť do výroby v prvej polovici roka 2011.   
 
Špecifikácia – jedinečnosť technológie:        
Proces recyklácie plastového odpadu prebieha prostredníctvom katalytickej transformácie (depolymerizácie) vstupnej suroviny bez prítomnosti vzduchu (nedochádza k spaľovaniu) pričom výsledný produkt dosahuje nové požadované charakteristiky.
Technológia dokáže spracovať v priemere 960 až 1080 ton vstupnej suroviny – plastových odpadov za mesiac s výstupom 500 až 700 ton výsledného produktu. Uvedený technologický postup a zariadenie na recykláciu plastového odpadu je chránený vybranými medzinárodnými patentmi. Na medzinárodnej výstave životného prostredia, zberu a likvidácie odpadu „Pollutec“ v Lyone v roku 2006 získala technológia zlatú medailu, ďalšie ocenenie získala na renomovanej výstave „The Energy World Leaders 2005“.

Ciele a prínosy projektu:
• zvýšenie podielu recyklácie a zhodnocovania odpadov z plastov
• zníženie množstva ukladaných odpadov na skládky a šetrenie kapacity
• zníženie nákladov za uloženie odpadu na skládku
• zvýšenie využívania druhotných surovín a tým šetrenie prírodných zdrojov
• zlepšenie životného prostredia

Vstupnou surovinou z chemického hľadiska sa jedná o plasty zo skupiny polyolefínov a to hlavne polyetylény (PE, HDPE, LDPE, LLDPE, MDPE) a polypropylény (PP), ktoré sa vyskytujú v mnohých formách výrobkov požívaných v každodennom živote a následne v odpadoch pochádzajúcich z nich (napr. vrecká a nákupné tašky, obaly na čistiace prostriedky a kozmetiku, obaly na potraviny, časti domácich spotrebičov, časti rádií a televízorov, počítačov a iných technických zariadení, časti hračiek, rôzne nádoby, prepravky, nádrže, rôzne potrubia a izolácie káblov, časti automobilov ako nárazníky, palubné dosky atď.)
 
Na základe Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov bude vstupná surovina pre zariadenie na spracovanie zmesných plastových odpadov zaradená podľa tejto vyhlášky pod Katalógovým číslom:
 
02 01 04 – odpadové plasty (okrem obalov)
07 02 13 – odpadový plast (z výroby a spracovania plastov)
12 01 05 – hobliny a triesky z plastov
15 01 02 – obaly z plastov
16 01 19 – plastové odpady pochádzajúce zo spracovania starých automobilov
16 02 16 – plastové odpady z elektrických a elektronických zariadení
17 02 03 – plasty
19 12 04 – plasty a guma
20 01 39 – plasty (vyseparované z komunálneho odpadu)
 
Realizáciu uvedeného projektu koordinuje:
Ing. Ľubomír Švantner
riaditeľ závodu na spracovanie plastov
GSM: +421 908 777 317
E-mail: svantner@luxorka.sk 

15.11.2010
autor: Ing. Ľubomír Švantner
 
 
 
Fotogaléria článku
Castor & Pollux, a. s. zavádza environmentálne citlivé spracovanie zmesných odpadových plastov
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | Drť ABS MFI 8-16
20.01.2017

 
 

Kúpa | Kladivo CHARPY
20.01.2017

 
 

Predaj | LDPE biela fólia
20.01.2017

 
 
 
 

Kúpa | HDPE drť
19.01.2017

 
 

Kúpa | HDPE drť z přepravek
19.01.2017

 
 
 

Kúpa | HDPE drť z prepraviek
19.01.2017

 
 
 
Výstavy
Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

agrofood plastpack Ethiopia

03.02.2017 | 1. medzinárodný veľtrh pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, plasty, obaly a technológie.