PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

17.01.2018 | Prehľad noviniek - január 2018.

COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

15.01.2018 | COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Konferencia NEWMATEC 2018 už za dva mesiace na Táloch

12.01.2018 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC .

Konferencia Formy a Plasty Brno 2018

10.01.2018 | Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na deviaty ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2018, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno).

Snímače polohy MTS Sensors pre priemyselné využitie

08.01.2018 | Spoľahlivé a inteligentné riešenia snímačov polohy pre priemyselné použitie od spoločnosti MTS Sensors.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v októbri 2017

18.12.2017 | V Úradnom vestníku EÚ boli v októbri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Castor & Pollux, a. s. zavádza environmentálne citlivé spracovanie zmesných odpadových plastov
Castor & Pollux, a. s. zavádza environmentálne citlivé spracovanie ...
 
 
Castor & Pollux, a. s. zavádza environmentálne citlivé spracovanie zmesných odpadových plastov

Castor & Pollux, a. s. zavádza environmentálne citlivé spracovanie zmesných odpadových plastov

Spoločnosť Castor & Pollux, a. s. spustila projekt výstavby prevádzky recyklačnej technológie na zhodnocovania odpadových plastov technologický postup a priemyselné zariadenie na recykláciu plastového odpadu.

Cieľom projektu, ktorý nemá obdobu v podmienkach Slovenska je ekonomicky sebestačne a environmentálne prijateľne zneškodňovať plastový odpad a spracovávať ho na vysokokalorické ropné frakcie (výstupy: ľahká frakcia, stredná frakcia, široká frakcia) . Produkty môžu byť použité v rafinériách ako aditívum do palív prípadne pohonných látok alebo v procese výroby elektrickej energie.
Spoločnosť plánuje technológiu spracovania plastov uviesť do výroby v prvej polovici roka 2011.   
 
Špecifikácia – jedinečnosť technológie:        
Proces recyklácie plastového odpadu prebieha prostredníctvom katalytickej transformácie (depolymerizácie) vstupnej suroviny bez prítomnosti vzduchu (nedochádza k spaľovaniu) pričom výsledný produkt dosahuje nové požadované charakteristiky.
Technológia dokáže spracovať v priemere 960 až 1080 ton vstupnej suroviny – plastových odpadov za mesiac s výstupom 500 až 700 ton výsledného produktu. Uvedený technologický postup a zariadenie na recykláciu plastového odpadu je chránený vybranými medzinárodnými patentmi. Na medzinárodnej výstave životného prostredia, zberu a likvidácie odpadu „Pollutec“ v Lyone v roku 2006 získala technológia zlatú medailu, ďalšie ocenenie získala na renomovanej výstave „The Energy World Leaders 2005“.

Ciele a prínosy projektu:
• zvýšenie podielu recyklácie a zhodnocovania odpadov z plastov
• zníženie množstva ukladaných odpadov na skládky a šetrenie kapacity
• zníženie nákladov za uloženie odpadu na skládku
• zvýšenie využívania druhotných surovín a tým šetrenie prírodných zdrojov
• zlepšenie životného prostredia

Vstupnou surovinou z chemického hľadiska sa jedná o plasty zo skupiny polyolefínov a to hlavne polyetylény (PE, HDPE, LDPE, LLDPE, MDPE) a polypropylény (PP), ktoré sa vyskytujú v mnohých formách výrobkov požívaných v každodennom živote a následne v odpadoch pochádzajúcich z nich (napr. vrecká a nákupné tašky, obaly na čistiace prostriedky a kozmetiku, obaly na potraviny, časti domácich spotrebičov, časti rádií a televízorov, počítačov a iných technických zariadení, časti hračiek, rôzne nádoby, prepravky, nádrže, rôzne potrubia a izolácie káblov, časti automobilov ako nárazníky, palubné dosky atď.)
 
Na základe Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov bude vstupná surovina pre zariadenie na spracovanie zmesných plastových odpadov zaradená podľa tejto vyhlášky pod Katalógovým číslom:
 
02 01 04 – odpadové plasty (okrem obalov)
07 02 13 – odpadový plast (z výroby a spracovania plastov)
12 01 05 – hobliny a triesky z plastov
15 01 02 – obaly z plastov
16 01 19 – plastové odpady pochádzajúce zo spracovania starých automobilov
16 02 16 – plastové odpady z elektrických a elektronických zariadení
17 02 03 – plasty
19 12 04 – plasty a guma
20 01 39 – plasty (vyseparované z komunálneho odpadu)
 
Realizáciu uvedeného projektu koordinuje:
Ing. Ľubomír Švantner
riaditeľ závodu na spracovanie plastov
GSM: +421 908 777 317
E-mail: svantner@luxorka.sk 

15.11.2010
autor: Ing. Ľubomír Švantner
 
 
 
Fotogaléria článku
Castor & Pollux, a. s. zavádza environmentálne citlivé spracovanie zmesných odpadových plastov
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 

Kúpa | PC, PMMA, PC/ABS
15.01.2018

 
 

Kúpa | PC metaliza
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť PS plata
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť z PP prepraviek
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť PET
15.01.2018

 
 

Predaj | Drť HDPE
15.01.2018

 
 

Predaj | LDPE
12.01.2018

 
 
 
Výstavy
EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

Gastropack 2018

25.01.2018 | 17. výstava obalových materiálov a baliacej techniky

SamuPlast

31.01.2018 | Výstava pre technológie, stroje a plastové materiály.