PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Plastpol, s.r.o. má nový e-shop

27.07.2017 | Firma Plastpol, s.r.o., zaoberajúca sa obrábaním plastov, nedávno spustila svoj nový e-shop.

Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Zmena na pozícii riaditeľa Plastikárskeho klastra

21.07.2017 | Pri príležitosti Valného zhromaždenia plastikárskeho klastra č. 32, ktoré prebehlo 27.6.2017, došlo k zmene na pozícii riaditeľa klastra.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > BASF optimalizuje svoju organizačnú štruktúru
BASF optimalizuje svoju organizačnú štruktúru
 
 
BASF optimalizuje svoju organizačnú štruktúru

BASF optimalizuje svoju organizačnú štruktúru

Chemická spoločnosť BASF realizuje optimalizáciu svojej organizačnej štruktúry, aby dokázala poskytovať lepší servis svojim zákazníkom a zvýšila úroveň svojej operačnej a technologickej dokonalosti.

Zmeny sú odrazom stratégie „We create chemistry“, ktorou chce BASF posilniť svoju pozíciu celosvetového chemického lídra. Počet segmentov je v rámci realizovanej optimalizácie zredukovaný zo šiestich na päť, počet oblastí z 15 na 14. Zmeny vstúpia do platnosti k 1. januáru 2013.

Produkty a riešenia BASF sú využívané takmer vo všetkých odvetviach. Portfólio obsahuje klasický obchod s chemikáliami, na mieru zhotovené produkty, funkčné materiály a riešenia, rovnako ako ropu a zemný plyn. Pre úspešný predaj tohto produktového portfólia sa vyžadujú logicky rozdielne obchodné modely. „Rozsah schopností a poznatkov, ktoré združujeme pod jednou strechou, nás odlišuje od konkurencie. Manažmentu napomôže spájanie produktových skupín s rovnakým obchodným modelom k tomu, aby sa mohol zamerať na zdokonaľovanie tých faktorov, ktoré z nás robia lídra trhu – ako v naplňovaní potrieb klientov, tak v operačných schopnostiach,“ povedal Dr. Kurt Bock, predseda predstavenstva BASF.

Od 1. januára 2013 nastanú konkrétne tieto organizačné zmeny

Nový segment Performance Materials vzíde z existujúceho segmentu Functional Solutions, ktorý bude premenovaný na Functional Materials & Solutions. Ostatné oblasti tohto segmentu zostanú nezmenené (Catalyst, Construction Chemicals a Coatings). Faktory úspešných obchodov v tejto oblasti predstavujú presné porozumenie potrieb zákazníkov, rozumný výrobný reťazec, rovnako ako aj interdisciplinárny prístup, ktorý umožňuje rýchle realizovanie inovácií.

Novo vytvorená oblasť Performance Materials spojí sebe si blízke a doposiaľ oddelené oblasti: Performance Polymers a Polyurethanes. Novo vzniknutá oblasť bude cieliť predovšetkým na zákaznícke odvetvia, ako sú automobilový a stavebný priemysel, alebo elektronika. Produktové skupiny zahrňujú polyuretánové systémy, technické plasty, termoplastické polyuretány, Cellasto®, biopolyméry, funkčné peny, Styropor®, Neopor®, Styrodur® a epoxidové systémy. Performance Materials bude viesť Raimar Jahn, riaditeľ doterajšieho segmentu Polyurethanes. Za túto oblasť bude celkovo zodpovedný Dr. Martin Brudermüller, zástupca predsedu predstavenstva spoločnosti. Zvyšné aktivity súčasného segmentu Plastics, ktorý bude odstránený, prejdú na segment Chemicals.

Segment Chemicals sa bude v budúcnosti naďalej koncentrovať na rozšírenie výrobnej siete BASF. Jedinečný výrobný systém BASF s vysoko integrovanými produkčnými zariadeniami predstavuje konkurenčnú výhodu oproti ostatným. Faktory úspechu u tohto segmentu sú operačná a technologická výnimočnosť, možnosti úspor, integrácia a prístup k surovinám, spoľahlivá a efektívna logistika. Člen predstavenstva Wayne T. Smith zostáva zodpovedným za segment Chemicals.

Oblasť Intermediates sa bude koncentrovať hlavne na výrobný reťazec C1. Produktová skupina zahŕňa amíny, butandiol a jeho deriváty (vrátane PBT), polyalkoholy, organické kyseliny, metanol, formaldehyd a niektoré ďalšie medziprodukty. Sanjeev Gandhi zostáva i naďalej riaditeľom tohto segmentu.

V novej oblasti Monomers bude zjednotená väčšina produktových skupín doterajšieho segmentu Inorganics a viacero vysoko objemových monomérov ako i základné polyméry súčasných oblastí Performance Polymers a Polyurethanes. Produkty nového segmentu sú MDI, TDI, kaprolaktám, kyselina adipová, HMD, polyamidy 6 a 6.6, čpavok, kyselina dusičná, výrobky zo síry a chlóru, melamín, lepidlá a živica a elektronické materiály. Riaditeľom tejto novej oblasti Monomers sa stane Stefano Pigozzi, súčasný riaditeľ segmentu Inorganics.

Terajšia oblasť Petrochemicals bude rozšírená o propylenoxidy, takže všetky podstatné deriváty propylénu budú združené pod jednu strechu. Túto oblasť naďalej vedie Prof. Dr. Rainer Diercks.

Segmenty Performance Products, Agricultural Solutions a Oil & Gas ostávajú bez zmien.

Nová štruktúra segmentov sa premietne do publikovania ekonomických výsledkov za 1. kvartál roku 2013 (t.j. 26. apríla 2013). V marci 2013 budú k dispozícii upravené čísla za rok 2012.  

26.12.2012
autor: Silvia Tajbliková
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | glomerát
27.07.2017

 
 

Predaj | odpad
27.07.2017

 
 

Predaj | odpad
27.07.2017

 
 

Predaj | drť
27.07.2017

 
 

Predaj | koláče
27.07.2017

 
 

Kúpa | POM natural/white
27.07.2017

 
 

Predaj | PC/ABS
27.07.2017

 
 

Spolupráca | Triedenie fólie
27.07.2017

 
 

Predaj | PA6, PPA, PA66
26.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

PU China 2017

29.08.2017 | Popredná výstava pre čínsky trh v oblasti polyuretánov.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.