PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zákazková výroba tesnení na mieru - novinka spoločnosti TOMIRTECH, s.r.o.

24.04.2017 | Počítačom riadený rezací stroj Atom FlashCut predstavuje tú najmodernejšiu a najpresnejšiu technológiu vo výrobe plochých tesnení.

Predaj vstrekolisov v ČR a SR stále rastie

20.04.2017 | V týchto dňoch ukončil PlasticPortal.eu® prieskum predaja vstrekolisov na území Českej a Slovenskej republiky za rok 2016. Do prieskumu bolo tento rok oslovených 24 významných dodávateľov vstrekolisov so žiadosťou o poskytnutie údajov o predajoch. Zastúpenia dvoch oslovených značiek vstrekolisov svoje údaje neposkytli.

Viete ako prebieha proces radiačného sieťovania v spoločnosti BGS?

18.04.2017 | Táto metóda výrazne zlepšuje vlastnosti plastov. Pozrite si nové video o radiačnom sieťovaní firmy BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG.

V Slovnafte sa v apríli začnú generálne revízie časti rafinérskej výroby

12.04.2017 | Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., odstaví po Veľkej noci časť svojich výrobných zariadení. Dôvodom sú pravidelné generálne revízie, ktoré majú zabezpečiť ďalší bezproblémový chod technológií. Odstavených bude postupne 16 výrobných jednotiek. Ich opätovný nábeh na plnú produkciu je naplánovaný na polovicu júna 2017.

EXIM - TECH s.r.o. predstavuje Multisignálny panelový merač

10.04.2017 | Vďaka multisignálnemu panelovému meraču budete mať výrobné procesy pod spoľahlivou kontrolou a všetky dôležité funkcie v jednom zariadení.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Asfalt modifikovaný směsí aktivního gumového prachu s termoplastem - GUMOEKO CGA180
Asfalt modifikovaný směsí aktivního gumového prachu s termoplastem ...
 
 
Asfalt modifikovaný směsí aktivního gumového prachu s termoplastem - GUMOEKO CGA180

Asfalt modifikovaný směsí aktivního gumového prachu s termoplastem - GUMOEKO CGA180

Únava způsobená zátěží a vznik trhlin je společně s teplotním vlivem jeden z nejvýznamnějších činitelů negativně ovlivňující flexibilitu povrchu vozovky. Cyklické, vysoce dynamické zatěžování, způsobené dopravní zátěží vozovky, která podléhá různým mechanizmům způsobeným vahou vozidla, akcelerací, nerovnostmi terénu atd., vede k možné ztrátě stability vozovky a tvorbě mikrotrhlin s jejich následným šířením a k možné destrukci povrchu vozovky.

Konstantní nárůst počtu vozidel na vozovkách a požadavek na zvýšení bezpečnosti jsou důvody pro vývoj a stavbu vozovek s vyšší životností a bezpečností v závislosti na různém druhu zatěžování.

Dalším dobře známým faktem je, že vozovky podléhají velmi často poškození způsobeným vlivem povětrnostních podmínek a zejména vlivem vody. Toto se projevuje hlavně zvýšeným oděrem vozovky a vydrolováním větších aglomerátů povrchu, čímž vozovka ztrácí svoji stabilitu a funkčnost.

Nový materiál by měl představovat řešení s vyššími pevnostními vlastnostmi vozovky, zvýšenou odolností proti ztrátě adheze mezi pojivem vozovky a tím taktéž mezi vozovkou a pneumatikou vozidla. Jednou z nejúčinnějších možností jak zvýšit strukturní pevnost a adhezní vlastnosti vozovky je modifikace asfaltu aktivními pojivy. Pojivy modifikované asfalty mohou dosáhnout vyšší odolnosti proti dynamické únavě materiálu, zvýšené životnosti a lepších adhezních vlastností. Tento nový produkt bude taktéž vykazovat zvýšenou odolnost proti vlivům povětrnostních podmínek a proti vlivům okolního prostředí (teplota, voda, mráz, atd.).


Popis směsi aktivního gumového prachu s termoplastem

Nový typ asfaltu je modifikován pojivy na bázi směsí aktivního gumového prachu (elastomerního mikro granulátu) s termoplastem. Ve směsi je obsažen pro tyto účely speciálně vyrobený aktivní gumový prach (AGP), který je míchán s termoplastickým granulátem a dalšími aktivními přísadami pro zvýšení adhezních účinků pojiva, kontaktního místa povrchu vozovky s pneumatikou a zvýšení mechanických vlastností vozovky. Směs je vyráběna v podobě granulátu o velikosti cca 4 mm. Granulát je vyobrazen v Obr. 1.

Asfalt modifikovaný směsí aktivního gumového prachu s termoplastem - GUMOEKO CGA180
   Obr 1: Granulát směsi aktivního gumového prachu s termoplastem připravený pro modifikaci asfaltu

Složení granulátu směsi aktivního gumového prachu s termoplastem je detailně vyobrazeno v Obr. 2. Složení granulátu je následující:

- aktivní gumový prach (AGP)
- termoplast
- adhezní činitel
- činitel pro snížení viskozity

   Obr 2: Schématické znázornění směsi aktivního gumového prachu s termoplastem s detailním vyobrazením uspořádání částice AGP, termoplastu a ostatních činitelů.


Aktivní gumový prach (AGP)

AGP je základním materiálem pro směsi aktivního gumového prachu s termoplastem, který je vyvinut a exklusivně vyráběn firmou Gumoeko. Obsah AGP ve směsi dosahuje množství až 80% z celkového objemu materiálu. Právě AGP zajišťuje díky své elasticitě vyšší životnost a odolnost materiálu proti tvorbě trhlin a proti vlivům působících okolních podmínek. Společnost Gumoeko vyrábí AGP nejvyšší kvality a zajišťuje tuto vysokou úroveň managementem kvality přímo ve výrobě. Pouze AGP dosahující těch nejvyšších mechanických vlastností je využíván pro produkci směsi aktivního gumového prachu s termoplastem. Vysoké mechanické vlastnosti částic AGP jsou založeny na velkém specifickém povrchu částic a tím na jejich zvýšené aktivitě povrchu a schopnosti se vázat. AGP je vyráběn z ojetých či z výroby vyřazených pneumatik.


Experimentální charakterizace asfaltu modifikovaného směsí aktivního gumového prachu s termoplastem

Byla provedena napěťová relaxační analýza pomocí Dynamic Shear Rheometru (DSR) ke stanovení charakteristiky vlivu nízkých teplot na modifikované asfalty v porovnání s asfalty klasickými, nemodifikovanými. Pro analýzu byly vyrobeny a charakterizovány následující dva materiály:

  • Asfalt modifikovaný 15% směsí aktivního gumového prachu s termoplastem vyráběným firmou Gumoeko CGA
  • klasický nemodifikovaný asfalt 50/70

Obr. 3 zobrazuje vývoj napětí sledovaných materiálů po dobu zatížení i relaxace, přičemž je jednoznačně patrné, že asfalt modifikovaný 15% směsí aktivního gumového prachu s termoplastem (Gumoeko) dosahuje pro obě teploty vyšších hodnot napětí, než klasický nemodifikovaný materiál. Tento fakt dokazuje zvýšenou soudržnost asfaltu modifikovaného směsí aktivního gumového prachu s termoplastem a tím vyšší odolnost proti zatěžujícím podmínkám.

    Obr. 3. Napěťová relaxační analýza modifikovaného asfaltu směsí aktivního gumového prachu s termoplastem v porovnání s nemodifikovaným klasickým materiálem


Obr. 4 ukazuje závislost reziduálního napětí na teplotě během relaxačního času 15 minut pro oba druhy analyzovaných materiálů. Z diagramu je patrný silnější vliv tuhosti na teplotu v případě nemodifikovaného klasického materiálu, neboť tato relaxační křivka strměji klesá než křivka materiálu modifikovaného směsí aktivního gumového prachu s termoplastem. Opět je zde patrné vyšší napětí asfaltu modifikovaného směsí aktivního gumového prachu s termoplastem v porovnání s klasickým nemodifikovaným materiálem.

   Obr. 4. Závislost poklesu napětí během relaxace na teplotě


Výsledky jednoznačně dokazují, že asfalt modifikovaný směsí aktivního gumového prachu s termoplastem GUMOEKO CGA180 má vyšší odolnost proti zatěžujícím podmínkám a tvorbě trhlin!


Výhody používání směsi aktivního gumového prachu s termoplastem v asfaltech

Excelentní anti-degradační vlastnosti:

  • Redukce/eliminace oxidativních a ozónových vlivů;
  • Vodě a vzduchu nepropustné;
  • Zvýšená odolnost proti infiltraci vody ve struktuře.

Optimální mechanické vlastnosti vozovky za vysokých i nízkých teplot:

  • Vysoká viskozita při vysokých teplotách (excelentní odolnost proti deformaci);
  • Excelentní flexibilita/elasticita za nízkých teplot (odolnost proti vzniku a šíření trhlin);
  • Zvýšená odolnost proti cyklickému zatěžování;
  • Prodloužení životnosti vozovky.

Redukce hluku: Studiemi bylo prokázáno, že implementací pryže do asfaltu lze redukovat emise hluku až o 4 – 8 dB(A).

Zvýšení bezpečnosti provozu: Zvýšená adheze povrchu vozovky zajišťuje stabilitu vozidla na vozovce, při akceleracích a snižuje brzdnou dráhu.

Díky modifikaci asfaltu směsí aktivního gumového prachu s termoplastem lze vyrobit ojedinělý povrch vozovky. Tento povrch je vysoce rezistentní proti všem vlivům působícím na vozovku rolující pneumatikou, a to s ohledem na nejnáročnější podmínky provozu na komunikacích. To vše nezávisle na zeměpisné poloze.

www.gumoeko.cz

14.1.2014
autor: Gumoeko s.r.o.
 
 
Súbory na stiahnutie:  Modikace asfaltové směsi CGA -CZ.pdf
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | PPA Amodel GF 33%
21.04.2017

 
 

Kúpa | Drť PP GF30%
20.04.2017

 
 
 

Kúpa | PP film
20.04.2017

 
 

Kúpa | Regranulát HIPS natur
19.04.2017

 
 

Kúpa | Regranulát PMMA natur
19.04.2017

 
 
 

Kúpa | Regranulát GPPS natur
19.04.2017

 
 

Kúpa | Ukončené projekty
19.04.2017

 
 
 
Výstavy
HANNOVER MESSE

24.04.2017 | R&D, priemyselná automatizácia a IT, priemyselné dodávky, výrobné inžinierstvo a služby, energia a technológie pre životné prostredie.

AUTOSALÓN Bratislava 2017

25.04.2017 | Bratislavský Autosalón je najdôležitejšou automobilovou udalosťou roka na Slovensku.

INNOFORM

25.04.2017 | Medzinárodný kooperatívny veľtrh pre nástroje a spracovateľský priemysel.

Vietnam Manufacturing Expo 2017

26.04.2017 | Popredná výstava o obrábacích strojov pre formy a vstrekovacie technológie pre plasty.

PLASTEC New England

03.05.2017 | Plastikársky veľtrh.

DESIGN and MANUFACTURING NEW ENGLAND

03.05.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

interpack 2017

04.05.2017 | Medzinárodný veľtrh pre obalovú techniku sa koná v Düsseldorfe.

FOR INDUSTRY

09.05.2017 | 16. Medzinárodný veľtrh strojárenských technológií.