PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Nová batéria pre páskovače STRAPEX

20.01.2017 | Ručný páskovač STRAPEX STB slúži na páskovanie predmetov rôznych veľkostí pomocou polypropylénovej PP alebo PET pásky.

Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Asfalt modifikovaný směsí aktivního gumového prachu s termoplastem - GUMOEKO CGA180
Asfalt modifikovaný směsí aktivního gumového prachu s termoplastem ...
 
 
Asfalt modifikovaný směsí aktivního gumového prachu s termoplastem - GUMOEKO CGA180

Asfalt modifikovaný směsí aktivního gumového prachu s termoplastem - GUMOEKO CGA180

Únava způsobená zátěží a vznik trhlin je společně s teplotním vlivem jeden z nejvýznamnějších činitelů negativně ovlivňující flexibilitu povrchu vozovky. Cyklické, vysoce dynamické zatěžování, způsobené dopravní zátěží vozovky, která podléhá různým mechanizmům způsobeným vahou vozidla, akcelerací, nerovnostmi terénu atd., vede k možné ztrátě stability vozovky a tvorbě mikrotrhlin s jejich následným šířením a k možné destrukci povrchu vozovky.

Konstantní nárůst počtu vozidel na vozovkách a požadavek na zvýšení bezpečnosti jsou důvody pro vývoj a stavbu vozovek s vyšší životností a bezpečností v závislosti na různém druhu zatěžování.

Dalším dobře známým faktem je, že vozovky podléhají velmi často poškození způsobeným vlivem povětrnostních podmínek a zejména vlivem vody. Toto se projevuje hlavně zvýšeným oděrem vozovky a vydrolováním větších aglomerátů povrchu, čímž vozovka ztrácí svoji stabilitu a funkčnost.

Nový materiál by měl představovat řešení s vyššími pevnostními vlastnostmi vozovky, zvýšenou odolností proti ztrátě adheze mezi pojivem vozovky a tím taktéž mezi vozovkou a pneumatikou vozidla. Jednou z nejúčinnějších možností jak zvýšit strukturní pevnost a adhezní vlastnosti vozovky je modifikace asfaltu aktivními pojivy. Pojivy modifikované asfalty mohou dosáhnout vyšší odolnosti proti dynamické únavě materiálu, zvýšené životnosti a lepších adhezních vlastností. Tento nový produkt bude taktéž vykazovat zvýšenou odolnost proti vlivům povětrnostních podmínek a proti vlivům okolního prostředí (teplota, voda, mráz, atd.).


Popis směsi aktivního gumového prachu s termoplastem

Nový typ asfaltu je modifikován pojivy na bázi směsí aktivního gumového prachu (elastomerního mikro granulátu) s termoplastem. Ve směsi je obsažen pro tyto účely speciálně vyrobený aktivní gumový prach (AGP), který je míchán s termoplastickým granulátem a dalšími aktivními přísadami pro zvýšení adhezních účinků pojiva, kontaktního místa povrchu vozovky s pneumatikou a zvýšení mechanických vlastností vozovky. Směs je vyráběna v podobě granulátu o velikosti cca 4 mm. Granulát je vyobrazen v Obr. 1.

Asfalt modifikovaný směsí aktivního gumového prachu s termoplastem - GUMOEKO CGA180
   Obr 1: Granulát směsi aktivního gumového prachu s termoplastem připravený pro modifikaci asfaltu

Složení granulátu směsi aktivního gumového prachu s termoplastem je detailně vyobrazeno v Obr. 2. Složení granulátu je následující:

- aktivní gumový prach (AGP)
- termoplast
- adhezní činitel
- činitel pro snížení viskozity

   Obr 2: Schématické znázornění směsi aktivního gumového prachu s termoplastem s detailním vyobrazením uspořádání částice AGP, termoplastu a ostatních činitelů.


Aktivní gumový prach (AGP)

AGP je základním materiálem pro směsi aktivního gumového prachu s termoplastem, který je vyvinut a exklusivně vyráběn firmou Gumoeko. Obsah AGP ve směsi dosahuje množství až 80% z celkového objemu materiálu. Právě AGP zajišťuje díky své elasticitě vyšší životnost a odolnost materiálu proti tvorbě trhlin a proti vlivům působících okolních podmínek. Společnost Gumoeko vyrábí AGP nejvyšší kvality a zajišťuje tuto vysokou úroveň managementem kvality přímo ve výrobě. Pouze AGP dosahující těch nejvyšších mechanických vlastností je využíván pro produkci směsi aktivního gumového prachu s termoplastem. Vysoké mechanické vlastnosti částic AGP jsou založeny na velkém specifickém povrchu částic a tím na jejich zvýšené aktivitě povrchu a schopnosti se vázat. AGP je vyráběn z ojetých či z výroby vyřazených pneumatik.


Experimentální charakterizace asfaltu modifikovaného směsí aktivního gumového prachu s termoplastem

Byla provedena napěťová relaxační analýza pomocí Dynamic Shear Rheometru (DSR) ke stanovení charakteristiky vlivu nízkých teplot na modifikované asfalty v porovnání s asfalty klasickými, nemodifikovanými. Pro analýzu byly vyrobeny a charakterizovány následující dva materiály:

  • Asfalt modifikovaný 15% směsí aktivního gumového prachu s termoplastem vyráběným firmou Gumoeko CGA
  • klasický nemodifikovaný asfalt 50/70

Obr. 3 zobrazuje vývoj napětí sledovaných materiálů po dobu zatížení i relaxace, přičemž je jednoznačně patrné, že asfalt modifikovaný 15% směsí aktivního gumového prachu s termoplastem (Gumoeko) dosahuje pro obě teploty vyšších hodnot napětí, než klasický nemodifikovaný materiál. Tento fakt dokazuje zvýšenou soudržnost asfaltu modifikovaného směsí aktivního gumového prachu s termoplastem a tím vyšší odolnost proti zatěžujícím podmínkám.

    Obr. 3. Napěťová relaxační analýza modifikovaného asfaltu směsí aktivního gumového prachu s termoplastem v porovnání s nemodifikovaným klasickým materiálem


Obr. 4 ukazuje závislost reziduálního napětí na teplotě během relaxačního času 15 minut pro oba druhy analyzovaných materiálů. Z diagramu je patrný silnější vliv tuhosti na teplotu v případě nemodifikovaného klasického materiálu, neboť tato relaxační křivka strměji klesá než křivka materiálu modifikovaného směsí aktivního gumového prachu s termoplastem. Opět je zde patrné vyšší napětí asfaltu modifikovaného směsí aktivního gumového prachu s termoplastem v porovnání s klasickým nemodifikovaným materiálem.

   Obr. 4. Závislost poklesu napětí během relaxace na teplotě


Výsledky jednoznačně dokazují, že asfalt modifikovaný směsí aktivního gumového prachu s termoplastem GUMOEKO CGA180 má vyšší odolnost proti zatěžujícím podmínkám a tvorbě trhlin!


Výhody používání směsi aktivního gumového prachu s termoplastem v asfaltech

Excelentní anti-degradační vlastnosti:

  • Redukce/eliminace oxidativních a ozónových vlivů;
  • Vodě a vzduchu nepropustné;
  • Zvýšená odolnost proti infiltraci vody ve struktuře.

Optimální mechanické vlastnosti vozovky za vysokých i nízkých teplot:

  • Vysoká viskozita při vysokých teplotách (excelentní odolnost proti deformaci);
  • Excelentní flexibilita/elasticita za nízkých teplot (odolnost proti vzniku a šíření trhlin);
  • Zvýšená odolnost proti cyklickému zatěžování;
  • Prodloužení životnosti vozovky.

Redukce hluku: Studiemi bylo prokázáno, že implementací pryže do asfaltu lze redukovat emise hluku až o 4 – 8 dB(A).

Zvýšení bezpečnosti provozu: Zvýšená adheze povrchu vozovky zajišťuje stabilitu vozidla na vozovce, při akceleracích a snižuje brzdnou dráhu.

Díky modifikaci asfaltu směsí aktivního gumového prachu s termoplastem lze vyrobit ojedinělý povrch vozovky. Tento povrch je vysoce rezistentní proti všem vlivům působícím na vozovku rolující pneumatikou, a to s ohledem na nejnáročnější podmínky provozu na komunikacích. To vše nezávisle na zeměpisné poloze.

www.gumoeko.cz

14.1.2014
autor: Gumoeko s.r.o.
 
 
Súbory na stiahnutie:  Modikace asfaltové směsi CGA -CZ.pdf
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | Aglomerát PE,drť PS
19.01.2017

 
 

Predaj | 1
19.01.2017

 
 
 

Kúpa | HDPE drť
19.01.2017

 
 

Kúpa | HDPE drť z přepravek
19.01.2017

 
 
 

Kúpa | HDPE drť z prepraviek
19.01.2017

 
 
 
 
 
Výstavy
EcoWASTE

16.01.2017 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.