PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Vienna Autoshow 2017 dnes otvorila brány

12.01.2017 | Dnes sa vo Viedni začala výstava automobilov Vienna Autoshow, ktorá potrvá do nedele 15.1.2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Analýza DMTA s reometrem od Anton Paar
Analýza DMTA s reometrem od Anton Paar
 
 
Analýza DMTA s reometrem od Anton Paar

Analýza DMTA s reometrem od Anton Paar

EC-Twist je Dynamický Mechanický Analyzátor pro DMTA analýzu pevných i kapalných materiálů. Modulární systém je určen k torzním a extenzionálním měřením a je prvním DMTA řešením, které lze použít také ke smykově reologickým experimentům s bezprecedentní přesností.

Jednoduchá adaptace

EC-Twist lze nakonfigurovat dle požadavků uživatele na aplikace. Flexibilní aplikační software a patentované funkce, jako ToolmasterTM, automatická identifikace příslušenství a konfigurační systém tyto potřeby zajišťují. Výměna měřicích systémů pro filmy nebo pásky za měřicí systém kužel-deska, stejně jako integrace nového temperačního zařízení či CCD kamery pro vizualizaci vzorku je velmi snadná a uživatelsky komfortní. EC-Twist lze použít k testování roztoků, tavenin, pevných pásků, fólií nebo reaktivních epoxidových pryskyřic. Díky kombinaci přesného motoru a unikátním funkcím TruRateTM pro řízení motoru s ohledem na vzorek, TruStrainTM pro řízení přesné pozice v reálném čase, či patentovaný senzor normálové síly integrovaný ve vzduchovém ložisku.

 

S ohledem na vysokou diverzitu vzorků vyžaduje DMTA analýza plnou flexibilitu zajištěnou širokým spektrem různých měřicích a temperačních systémů. Přístroj je tak zcela připraven k provádění torzních i extenzionálních DMTA testů, stejně jako stanovení smykové viskozity a extenzionálních reologických testů.

 

Jako temperační systémy slouží čtyři typy konvekční pícky pokrývající požadavky na maximální rozsah teploty. Nejčastěji používaná CTD 450 je optimalizována na pokrytí přibližně 75% všech aplikací, patentovaný systém CTD 180 pracující na bázi technologie peltier článků umožňuje využití nízkých teplot bez pomoci kapalného dusíku. Speciální typy CTD 600 a CTD 1000 jsou určeny především pro nepolymerní vzorky, jakými jsou například sklo a taveniny hliníku.

 

CCD kamera  - Digital Eye

Velmi přínosným může být zařazení CCD kamery, která zajistí obrazový nebo video záznam měření, jež lze následně přiřadit k naměřeným hodnotám.

 

 

DMTA v torzi a extenzi

Relaxační kroky v průběhu procesu tání pevných látek lze pozorovat v oblasti skelného přechodu. Různé vyhodnocovací metody umožňují kvantifikaci materiálového přechodu z pevného do elastického stavu. Bod tavení Tm, teplota skelného přechodu Tg, sekundární

β- a γ-relaxace, smykový modul při dané teplotě – systém EC-Twist nabízí měření všech těchto hodnot jednoduchým stiskem tlačítka.

 

DMTA v torzi

Jednou z nejrozšířenějších aplikací je dynamická mechanická termální analýza termoplastů, termosetů nebo elastomerů v torzi. Měření se provádí v nedestruktivním lineárním viskoelastickém rozsahu pomocí měřicího systému SRF (Solid Rectangular Fixture). Tento systém umožňuje stanovení modulů G´a G´´ a ztrátového nebo tlumícího faktoru tan (δ) pásků pevných materiálů.

- Oscilační signál měřený EC motorem, bez superpozice pretenze síly

- Separátní pretenze a kompenzace termální expanze krokovým motorem

- Optimální měřicí signál, speciálně v hraničních pásmech  - extrémně nízké teploty pod skelnou teplotou a vysoké teploty blízko teplotě tavení

- Typické rozměry vzorku 40 x 10 x 1mm

 

 

 

Extenzionální DMTA

Měřicí systém UXF (Universal Extensional Fixture) umožňnuje měření modulů E´a E´´, stejně jako tlumícího faktoru tan (δ) tenkých filmů a vláken v oblasti skelného přechodu. Systém lze použít k charakterizaci multivrstvových laminátů anebo filmů svrchních vrstev.

-         Modulární design s různými válečky a rychlospojkami QuickSnap

-         Měření E´a E´´a tan (δ)

-         Testy s řízeným napětím a deformací

-         Typické rozměry vzorku: 19 x 5 x 0.05 mm

-         Pro extenzionální reologii tavenin: 19 x 10 x 1 mm

 

Měření smršťování a expanze

Aplikací konstantního napětí nebo deformace v tahu na film nebo vlákno se měří jeho smršťování nebo expanze v závislosti na čase a teplotě. Tato metoda nabízí praktické vyhodnocení smršťování materiálů všeobecně, nebo například vyšetřování smršťování náhodným ohřevem (solární radiací, atd.)

 

DMTA reakční kinetiky

Kinetika reaktivních materiálů se testuje izotermicky anebo pomocí přednastavené teplotní rampy a definované rychlosti ohřevu. K měření se používá jednorázový měřicí systém deska-deska (15 mm nebo menší). Speciální vyhodnocovací makro v aplikačním softwaru poskytuje informace o stupni síťování na základě paměťového modulu a analýzy přechodu sol-gel.

Jeden z klíčových faktorů precizního sledování kinetiky je rychlé vyhodnocení dat pracující na principu funkce EC-Twist TruStrainTM. Typická rychlost standardního odečtu je 1 Hz nebo 10 Hz pro rychlé procesy vytvrzování.

 

Reakční kinetika

V případě termického síťování je kapalina nebo dvousložkový vzorek (pryskyřice a tvrdidlo) ohřívána za současného snižování viskozity směrem k bodu měknutí. Od tohoto bodu probíhá síťování. Vzorek postupně přechází do stavu sol-gel a následně dochází k vytvrzování.

 

Vedle vytvrzovacích procesů „liquid-to-solid“ nabízí systém EC-Twist i sledování síťování epoxidových prášků nebo vzorků v tabletách. V takovém případě vzorek prochází třemi fázemi. Nejprve je vzorek pevný a nesíťovaný. Po spojení a roztavení materiálu v bodu tavení začíná síťování, které dále vede k vytvrzování.

SER_01  
   

Foto DMTA (UV vytvrzování)

V posledních letech se znatelně zvýšil zájem o vytvrzování materiálů v UV světle – fotochemický polymerizační proces. Tato technologie má značné praktické a ekonomické výhody.  K měření vytvrzovacích vlastností se používá zdroj UV světla připojený k měřicí cele a řízený ovládacím softwarem.

- Volitelně k dispozici se zabudovaným radiometrem pro účely kalibrace

- Světelný zdroj lze synchronizovat s reologickým profilem měření v aplikačním softwaru

 

Rozsah možností měření systému EC-Twist není omezen pouze na pevné vzorky. S měřicím systémem kužel-deska, TruGapTM nebo deska- deska s automatickým řízením měřicí štěrbiny, lze měřit polymery v taveninách. Monitoring a řízení konstantní funkce TruGapTM  umožňují použití měřicího systému kužel-deska ke stanovení Mastercurves (Time-Temperature Superposition TTS) a měření teplotních ramp, čímž se v případě měření polymerních tavenin využívá konstantního smykového napětí v měřicí štěrbině. Chyby generované ve štěrbině díky teplotní expanzi tak již nezpůsobují problémy.

Se systémem EC-Twist lze měřit v pěti režimech, a to smykový kontinuální, smykový oscilační, torzní oscilační, extenzionální kontinuální a oscilační.

Smyková reologie tavenin, přechodové časové efekty,  časově-teplotní superpozice, extenzionální viskozita a další testy, které nabízí aplikační software společně s přednastavenými.

Systém nabízí řešení i pro speciální požadavky, jakými jsou reo – optické a dielektrické cely pro strukturální analýzu typu SALS nebo SAXS, anebo tribologickou celu pro testování plastů a lubrikantů.

 

17.10.2012
autor: Ing. Martina Vilimovská
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | HDPE drť
19.01.2017

 
 

Kúpa | HDPE drť z přepravek
19.01.2017

 
 
 

Kúpa | HDPE drť z prepraviek
19.01.2017

 
 
 
 
 

Predaj | ABS black pellets
19.01.2017

 
 

Predaj | ABS regrind
19.01.2017

 
 
 
Výstavy
EcoWASTE

16.01.2017 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.