Čo nájdete na portáli

Čo nájdete na portáli

PlasticPortal.eu je užitočný nástroj pre všetkých, ktorí  hľadajú informácie o plastoch, obaloch, strojoch, technológiách a recyklácií . Informácie sú denne aktualizované.

 

Na portáli nájdete:

  • Katalóg firiem – najväčšia a najaktuálnejšia podrobná odvetvová databáza v ČR a SR s možnosťou komfortného zasielania ponúk a dopytov
  • Aktuality a odborné články – denne aktualizované informácie, novinky z plastikárskeho priemyslu
  • Riadková inzercia – predaj, kúpa, spolupráca
  • Personálna inzercia – efektívny spôsob hľadania kvalifikovaných pracovníkov v odbore
  • Veľtrhy a semináre – informácie o akciách z odvetvia, ktoré stoja za účasť
  • Ceny surovín – jedinečný prehľad cien polymérov podľa typu, mesačné a medziročné porovnanie
  • Legislatíva – aktuality v oblasti legislatívy, prehľad požiadaviek, ktoré musia firmy splniť  pri uvádzaní výrobkov na trh
  • Materiálové listy
  • Odborná literatúra, predaj publikácií

 

Tu sa dočítate ešte  viac o portáli 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy